Tiskové zprávy

5.6.2019

Tiskové zprávy

Usnesení VZOB k ruské federaci a invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968

Usnesení ze dne 5. června 2019 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky I. je mimořádně znepokojen tím, že by přijetí novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace mělo být odůvodněno jejich údajným oprávněným vstupem na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu, II. konstatuje, že by šlo o vážné porušení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993, III. vyjadřuje vážnou obavu, že by po zkušenostech s obsazením suverénného území Gruzie a Ukrajiny mohlo jít ze strany Ruské federace o další pokus směřující k legalizaci […]

28.5.2019

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera ke schůzce předsedy Senátu Kubery s podnikatelem Kellnerem

V pondělí 27. května došlo ke schůzce mezi předsedou Senátu Kuberou a podnikatelem Kellnerem. O této schůzce na téma Huawei vím jen z médií. Informováni nebyli ani kolegové z bezpečnostního výboru, s nimiž jsem mluvil, a na schůzku nebyli pozváni. Jednalo se tedy za zavřenými dveřmi, jak to v České republice v případě zástupců PPF stále ještě bývá. Ostatně k podobné schůzce se snažil jiný představitel PPF po mém nástupu do Senátu přimět i mě a neuspěl. V případě politického jednání by profesionální postup musel být zcela jiný. Předseda Kubera by se nechal informovat o posledním vývoji – o společnosti Huawei jsme naposledy jednali včera s partnery z Austrálie. Výbor […]

19.5.2019

Tiskové zprávy

Pavel Fischer podporuje ústavní žalobu proti zdanění církevních restitucí

Návrh dodatečně danit náhrady za tzv. církevní restituce je nebezpečný. Oslabuje ochranu majitelů. Podkopává právní rámec, a tak leckterý investor se musí ptát, zda lze u nás spoléhat na stabilitu prostředí. Je politicky jedovatý – ilustruje, jak velký vliv u nás stále mají komunisté. A nakonec je nemravný – po hrůzách války a šílenství totality jsou židovské obce a křesťanské církve znovu obírány o prostředky k samostatnému životu. Kdo je další na řadě? Živnostníci? I proto jsem se rozhodl připojit ke skupině senátorů, která připravuje podání k ústavnímu soudu. Pro úplnost připojuji odkaz na mé vystoupení při projednávání tohoto zákona z února 2019. Projev na tomto webu Stenozáznam schůze

17.5.2019

Tiskové zprávy

Vyjádření Pavla Fischera k dotazům na akce ČSBS

12. března 2019 se konala v Domě armády, tedy na půdě Ministerstva obrany, pietní akce k výročí okupace nacistickým Německem. Jejím smyslem mělo být důstojně připomenout hrdiny a oběti druhé světové války. Akce však byla znevážena politickými deklaracemi, které za přítomnosti čestné stráže vojáků Armády České republiky na místě zazněly od některých řečníků. Odkaz těch, kdo se účastnili válečných bojů, nás zavazuje k úctě a k paměti. Zavazuje nás, abychom dali stranou vlastní politické programy a abychom se v jednom šiku sklonili před jejich památkou. Je docela jedno, kdo je zrovna v opozici nebo kdo ve vládě. Je tu totiž cosi mnohem víc, na čem máme úkol se shodnout a […]
Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Dne 14. května 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Na program schůze byly zařazeny aktuální informace ke kybernetické bezpečnosti, o kterých informoval například ředitel NÚKIB Dušan Navrátil nebo náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil. Zástupci NÚKIB zpravili výbor o proběhlé mezinárodní bezpečnostní konferenci o 5G v Praze a o jejích výstupech. Následovala diskuze o kybernetické bezpečnosti České republiky, problematice 5G sítí a jejich budování u nás i v zahraničí. Tématem diskuze byla také přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností a řešení se zahraničními partnery jak na úrovni odborníků a bezpečnostních institucí, tak na úrovni parlamentů.  Schůze výboru pokračovala ve 14 hodin návštěvou ÚZSI.   
Tisková zpráva: Delegace Senátu navštívila velitelství NATO a vedla politická jednání ve Varšavě

18.4.2019

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Delegace Senátu navštívila velitelství NATO a vedla politická jednání ve Varšavě

Delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky navštívila velitelství NATO v polském Elblagu. Na základně je uvítal velitel generálmajor Krysztof Motacki a jeho zástupce, brigádní generál Karel Řehka. Senátoři se zajímali o výsledky cvičení, které zde právě skončilo, a o úkoly, které zde dnes plní vojáci Armády České republiky spolu s dalšími ze čtrnácti členských států Severoatlantické aliance. Delegace, kterou tvořili místopředseda výboru Jan Sobotka, senátoři Tomáš Czernin a Jaroslav Zeman pod vedením předsedy výboru Pavla Fischera, vedla ve Varšavě politická jednání s náměstkem ministra zahraničí Maciejem Langem, s náměstkem ministra obrany Wojciechem Skurkiewiczen a se senátory výboru pro obranu polského senátu pod vedením Jaroslawa […]

5.4.2019

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Úspěšná cesta zahraničního výboru Senátu do Německa

„Vztahy mezi Německem a Českou republikou v oblasti bezpečnosti se prohlubují. Jednání v Bundestagu potvrdila, že čelíme obdobným hrozbám a naše spolupráce může být vzájemně přínosná,“ říká předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Pavel Fischer. Cesta Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky do Spolkové republiky Německo se uskutečnila ve dnech 1. – 3. dubna 2019. Na pořadu cesty byla bilaterální jednání s představiteli Parlamentu SRN. „Ochrana strategických odvětví před rizikovými zahraničními investicemi zdaleka není problém pouze České republiky. Na každém jednání byla řeč o Číně a narůstajících obavách z obchodní strategie jejích firem,“ říká Pavel Fischer. „Problematika se týká všech zemí […]

20.3.2019

Tiskové zprávy

Čína chce peníze a vliv, lidská práva jí stojí v cestě. Prezident by to měl řešit

Pavel Fischer při jednání Senátu 20. března 2019 odsoudil porušování lidských práv v Číně. Vyzývá vládu a prezidenta, aby se tématu věnovali při jednání s Čínou i Evropskou unií. „Česká republika se vždy hlásila k politice nedělitelných lidských práv. Protože boj proti nespravedlnosti a násilí má smysl. Otázku porušování lidských práv bychom měli vracet na stůl především na úrovni vlády a prezidenta republiky. Souvisí s naší vlastní bezpečností,” říká Pavel Fischer. Počty obětí politické zvůle od nástupu současného generálního tajemníka Komunistické strany Číny a jejího prezidenta strmě rostou. Pokračuje utužování nedemokratických poměrů a porušování nejzákladnějších zásad právního státu. „Nemůžeme pokrytecky předstírat, že o tom jaksi nevíme. Nesmíme podřizovat vztahy s […]

15.3.2019

Tiskové zprávy

Usnesení VZOB k rizikům ovlivnění voleb do Evropského parlamentu

„SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST 43. USNESENÍ PER ROLLAM dne 13. března 2019 k rizikům ovlivnění kampaně před volbami do Evropského parlamentu   Po vyslechnutí ředitele Bezpečnostní informační služby pana Michala Koudelky a pana Jakuba Kalenského, experta, který působil v EU týmu pro strategickou komunikaci (EU STRATCOM), a po rozpravě VÝBOR  I. konstatuje s odkazem na zprávy bezpečnostních služeb se znepokojením, že zprávy o dezinformačních operacích před volbami do ústavních institucí států a referendy konanými v členských státech EU a NATO s cílem zásadně ovlivnit jejich výsledek se objevují stále častěji a vyvolávají obavu o budoucnost zastupitelské demokracie v České republice a v dalších státech […]
Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se dne 5. března 2019 setkal v Knihovně Václava Havla s nejvyšším představitelem exilové vlády Tibetu, prezidentem Lobsangem Sangayem.  Pavel Fischer ve svém proslovu poděkoval prezidentu Sangayovi za návštěvu České republiky a vyjádřil své potěšení, že ho může přivítat také jako ústavní činitel naší země. Pavel Fischer dále vyslovil obavu, že my všichni jako občané západní společnosti, kteří žijí v relativním bezpečí a stabilitě, ztrácíme ostražitost před nedemokratickými režimy. K narušování hranic dochází nejen fyzicky, jak tomu můžeme být svědky i v Evropě, ale také v našich myslích, protože se v průběhu let postupně posouvají hranice přijatelného. Pavel Fischer ve své řeči dále zmínil postupné upevňování totality v […]

3.3.2019

Tiskové zprávy

Dopis Pavla Fischera zástupci skupiny PPF

V Praze 25. února 2019 Vážený pane Mlynáři, děkuji za Váš dopis ze dne 29. ledna 2019. Téma firem Huawei a PPF předložil široké veřejnosti dne 17. prosince 2018 osobně prezident republiky. Jako první totiž veřejně spojil otázku zájmů skupiny PPF v Čínské lidové republice (dále jen „ČLR“) s problematikou varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“). Dodávám, že pro ty, kdo se dlouhodobě zabývají otázkami ČLR a česko-čínských bilaterálních vztahů, nešlo o novou informaci. Pro ně prezident republiky pouze veřejně potvrdil, co je již poměrně dlouhou dobu detailně známo. Vzhledem k uvedenému proto doporučuji, abyste svůj komentář, jenž je předmětem Vašeho dopisu, na prvém místě adresoval přímo k […]
Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, se v pátek 22. února 2019 zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků Armády České republiky po návratu ze zahraničních operací v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu. Nástup se uskutečnil ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Pavel Fischer vojákům poděkoval za jejich službu a přivítal je ve vlasti.   
Pavel Fischer na jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 20. února 2019

20.2.2019

Tiskové zprávy

Pavel Fischer na jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 20. února 2019

Dne 20. února 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, schůzi vedl předseda Výboru Pavel Fischer. Tématem jednání byl brexit, s ním související legislativa a další zákony, které Výbor projednával. Na pořad jednání přišel také harmonogram zahraničních cest Výboru.  Zvláštním hostem Výboru byl policejní prezident Jan Švejdar. Prezident, který do funkce nastoupil před několika měsíci, se senátorům představil, seznámil je se svou koncepcí vedení policejních sborů a vysvětlil, jaké problémy a výzvy zaměstnávají českou policii. Výslovně zmínil problematiku boje proti řízení pod vlivem návykových látek, nutnost snížení byrokratické zátěže a obměnu technologie a vozového parku.  Pavel Fischer poděkoval za návštěvu policejnímu prezidentovi a vysvětlil […]

4.2.2019

Tiskové zprávy

Zahraniční výbor Senátu podporuje legitimně zvoleného předsedu venezuelského parlamentu

Usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu k aktuální situaci ve Venezuele: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – vyjadřuje v souladu s prohlášením Ministerstva zahraničních věcí ČR a v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu podporu legitimně zvolenému předsedovi venezuelského parlamentu Juanu Guaidóvi;  – podporuje úsilí venezuelských občanů o obnovu demokracie a hospodářskou stabilitu země a vyzývá k okamžitému ukončení násilí na civilním obyvatelstvu; – vítá rozhodnutí členských zemí Evropské unie, včetně České republiky, uznat Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely, který by měl dovést zemi k demokratickým prezidentským volbám.   Tisková zpráva je převzata z webu Senátu: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=2637  
Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal dne 29. ledna 2018 v Senátu Parlamentu České republiky politického vězně komunistické Číny Omira Bekaliho. Pan Bekali promluvil o podmínkách v koncentračních táborech a o potírání lidských práv v Číně, o etnické genocidě a obchodu s orgány. Omir Bekali upozornil na vzrůstající čínské mocenské ambice a posilování diktatury. Setkání se zúčastnilo několik dalších senátorů.  Pan Omir Bekali je smíšeného kazašsko-ujgurského původu. Narodil se v roce 1976 ve východním Sin-ťiangu a v roce 2006 přesídlil do Kazachstánu, kde získal občanství. V roce 2017 byl bezdůvodně zadržen při návštěvě rodného města a sedm měsíců byl držen v táboře na politickou převýchovu. Čínským režimem byl podroben fyzickému i psychickému násilí. 

11.1.2019

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera ke slovům a činům prezidenta republiky 11. ledna 2019

Prezident Zeman se pokouší podřizovat zahraniční politiku České republiky vůči Číně zájmu jednoho podnikatelského subjektu. Takové chování hlavy státu je nepřijatelné. Politiku České republiky vůči Pekingu nemůže utvářet podnikatelská skupina PPF, která zlobbovala politické elity i samotného prezidenta. Orientální model správy státu by možná prošel jinde, ale u nás už delší dobu naráží na tradici demokracie a narušuje důvěru v instituce státu. Prezident svými slovy útočí nejen na ředitele a pracovníky BIS, ale nyní i na NÚKIB. Takový útok je bezprecedentní. Prezident se jako velitel ozbrojených sil musí k institucím státu chovat loajálně. Svým posledním útokem porušil výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali doporučení bezpečnostních institucí naší země včetně NÚKIB […]

20.12.2018

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Senát přijal návrh Pavla Fischera a vyzývá ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv BIS, ÚZSI, Vojenského zpravodajství ad.

Senát Parlamentu České republiky přijal dne 20. prosince 2018 návrh usnesení předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera. Usnesení, které vyzývá nejvyšší ústavní činitele k odpovědnému přístupu ke zprávám BIS, ÚZSI, Vojenského zpravodajství ad. a kterým se Senát PČR přihlašuje k našemu dílu odpovědnosti v NATO, získalo masivní podporu napříč politickým spektrem. Proti návrhu nehlasoval žádný senátor.   Přijatý návrh usnesení:  Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům Senát Parlamentu ČR I. vyzývá všechny ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovávaných BIS, ÚZSI, Vojenským zpravodajstvím a dalšími institucemi ČR, podílejícími se na zajištění její bezpečnosti a obrany, a doporučení těchto zpráv při výkonu svých […]

18.12.2018

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Usnesení po jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 18. prosince 2018

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky jednal na své schůzi dne 18. prosince od 10 hodin v sídle BIS, následně od 13 hodin v Senátu. Obě části schůze byly pro veřejnost uzavřeny.  Pozvání na schůzi přijal ministr zahraničí Tomáš Petříček a ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Podle vyjádření předsedy Výboru Pavla Fischera přednesl ministr Petříček svou vizi zahraniční politiky České republiky, ředitel Navrátil pak zpravil výbor o aktuálních bezpečnostních hrozbách a o oficiálním varování před výrobky Huawei a ZTE.  Výbor jednomyslně přijal usnesení tohoto znění:  „Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky Vyjadřuje podporu vládě České republiky, která chce ve strategických odvětvích […]