Projevy

24.5.2024

Projevy

Diskusní příspěvek na semináři o obraně a bezpečnosti

Občan v první linii

Dámy a pánové, páni profesoři, Dovolte mi začít dvěma citáty.  „U těch, kdo se drží stranou veřejného dění, pozoruji jistou falešnou nadřazenost, která se stala skutečným morem dnešní doby. Pozoruji na nich téměř lživou toleranci. Zvláště u těch, kdo došli k přesvědčení, že už mají odpověď na většinu otázek. Neměli bychom však přehlédnout, že podobný postoj dnes doslova paralyzuje západní společnosti.  Naopak u každého, kdo se rozhodl pro něco angažovat, sleduji až ohromující zaujetí pro svobodu. V tom nasazení, které každé angažmá předpokládá, se totiž člověk polidšťuje, stává se svobodnějším. Vždyť u člověka není jeho svoboda stavem, ale je to spíše neustálý zápas. Teprve sérií osobních rozhodnutí se člověk stává svobodným. […]

12.5.2024

Projevy

Address to the members of the Harvard Law School Association of Europe 

Uncompromising Values: The Line We Won’t Cross with China (and Ourselves)

Harvard University has a distinguished history and is one of the best universities not only in the United States but also in the world. Its core values are veritas, or truth, as well as systematic education, excellence in scholarship and learning, and ultimately a commitment to preparing leaders who can make a positive impact on the world. In today’s world, where there is no shortage of diverse challenges, belonging to a prestigious institution like Harvard is also a commitment. You are all graduates of the Law School. So let me begin your meeting in Prague with a few remarks.  First, welcome to the Senate of the Parliament of the Czech […]

12.5.2024

Projevy

Vystoupení ke členům Evropské asociace absolventů práv na Harvardu

Hodnoty nejsou na prodej. O komunistické Číně a o nás.

Univerzita v Harvardu má úctyhodnou historii a patří k nejlepším nejen v USA, ale i ve světě. Jejími základními hodnotami je veritas, tedy pravda, a také systematické vzdělávání, excelence ve vědě a studiu a nakonec i závazek připravovat lídry, kteří dokážou přinášet pozitivní dopady na svět. V dnešním světě, kde nechybí nejrůznějších§vnější výzvy, je právě příslušnost k tak prestižní instituci jakou je Harvard, také závazek. Jste všichni absolventy právnického studia. Dovolte mi proto na úvod vašeho jednání v Praze několik poznámek.  Především vás vítám v Senátu Parlamentu ČR. Tedy v místě, kde vznikají zákony a kde vedeme rozpravu o významných otázkách dnešní doby.  Úcta k právu, respektování práva a respekt […]
Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů

18.4.2024

Projevy

Projev na diskuzi PF UK

Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů

Diskuzní setkání „Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů“ v rámci cyklu „Diskusní čtvrtky na katedře trestního práva“ 18.dubna 2024; Právnická fakulta Univerzity Karlovy   Vážené dámy, vážení pánové, nejprve mi dovolte zmínit dvě obecné otázky, a pak se věnovat obětem znásilnění a současné podobě pomoci dle zákona o obětech trestných činů. Zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů byl přijat v ČR před deseti lety. Vyžadoval rozsáhlou novelizaci trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.). Je tedy na místě si dnes položit dvě otázky. Tou první je otázka, zda se výše peněžité pomoci obětem v důsledku inflace za těch deset let od přijetí zákona nesnížila natolik, že by […]
K systematickému porušování lidských práv v Čínské lidové republice

17.4.2024

Projevy

Projev v Senátu

K systematickému porušování lidských práv v Čínské lidové republice

Projev senátora Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. dubna 2024 k Návrhu usnesení Senátu k situaci v Ujgurské oblasti Sin-ťiang  videozáznam první a druhé části vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze přijaté usnesení Senátu č. 409 Vážená paní předsedající, dámy a pánové, usnesení Senátu k situaci v Ujgurské oblasti Sin-t’iang projednal výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost na své 23. schůzi 16. dubna, respektive o tom jednal už v minulosti v minulém roce. A to usnesení, které vám předkládáme, zní takto: Senát Parlamentu České republiky na základě veřejného slyšení, které pořádal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 20. října 2023 na téma nucená práce a násilná asimilace v Ujgurské oblasti I. odsuzuje porušování […]
K podpoře běloruské občanské společnosti a situaci v Bělorusku

17.4.2024

Projevy

Projev v Senátu

K podpoře běloruské občanské společnosti a situaci v Bělorusku

Projev senátora Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. dubna 2024 k Návrhu usnesení Senátu k situaci v Bělorusku, vízové politice ČR a podpoře běloruské občanské společnosti  videozáznam první a druhé části vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze přijaté usnesení Senátu č. 408 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesení, které máte před sebou a které máme dnes projednat, je k situaci v Bělorusku, k vízové politice ČR a podpoře běloruské občanské společnosti. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ho projednal na své 22. schůzi 20. března. Já teď usnesení přečtu, potom bych vystoupil ještě podrobněji v rozpravě. Navrhujeme usnesení Senátu PČR: I) připomínáme, že před prezidentskými volbami v […]
K fungování jednotného trhu v EU

17.4.2024

Projevy

Projev v Senátu

K fungování jednotného trhu v EU

Projev senátora Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. dubna 2024 ke Zprávě vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2023  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 226 Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, projednáváme vládní zprávu o přejímání legislativních závazků, které pro nás vyplývají z členství v EU. A je to za rok 2023. Když se podíváme do té zprávy, tak tam najdeme jeden velmi významný parametr, který se týká jednotného trhu. Když nad tím budeme chvíli přemýšlet, tak se to doslova týká každého z nás. Týká se to aktérů, podnikatelů, živnostníků, velkých firem, akciových […]
K závěrům jednání Evropské rady

17.4.2024

Projevy

Projev v Senátu

K závěrům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. dubna 2024 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 21. – 22. března 2024  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 240 Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady v březnu 2024 je velmi komplexní a stojí za to se podívat do těch závěrů, protože jsou opravdu velmi bohaté. Pan vicepremiér na některé z nich poukázal, já bych si dovolil vypíchnout čtyři z nich. Je tam jedna dobrá zpráva, a sice že Evropská rada vyzývá navýšit kapacity obranného průmyslu a do června dostat […]
Ke vztahům ČR a EU s Tureckem

7.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

Ke vztahům ČR a EU s Tureckem

Projev senátora Pavla Fischera na 22. schůzi Senátu dne 6. března 2024 k Společnému sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem  videozáznam 1. části a videozáznam 2. části vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. K 104/14 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, výbor jednal o společném sdělení Evropské radě s názvem Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem, a to na únorové schůzi. Přijali jsme k tomu doporučení, které teď přečtu a za chvíli v rozpravě řeknu ještě něco dalšího. Naše doporučení pro Senát je následující: 1) připomínáme, že vztahy s Tureckem jakožto významným spojencem v NATO […]
K novele zákona o státním zastupitelství

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K novele zákona o státním zastupitelství

Projev senátora Pavla Fischera na 22. schůzi Senátu dne 6. března 2024 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 224 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, v tomto zákoně o státním zastupitelství je řada ustanovení, která jsou sympatická. I proto ten zákon chci podpořit. Jsem velmi rád, že jsme si tady zopakovali Ústavu. […]
K petici za zachování české koruny a otázce přijetí eura

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K petici za zachování české koruny a otázce přijetí eura

Projev senátora Pavla Fischera na 22. schůzi Senátu dne 6. března 2024 k Petici za zachování české koruny  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 54 Vážený pane předsedo, vážený pane náměstku, dámy a pánové, dnes jednáme o petici za zachování české koruny. Je dobře, že máme možnost jako senátoři se vyslovit k této otázce, která není jenom ekonomická, ale je také politická. Náklady na správu vlastní měny nejsou nulové. Něco to stojí. Musíme si platit centrální banku, ta musí intervenovat, zkrátka je celá řada nákladů, které nevidíme ve státním rozpočtu na první pohled, ale které udržování zdravé měny vyžadují. K tomu musíme připočíst obrovské transakční náklady, o […]
K zákonu o zbraních a střelivu

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K zákonu o zbraních a střelivu

Projev senátora Pavla Fischera na 22. schůzi Senátu dne 6. března 2024 k Návrhu zákona o zbraních a střelivu  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 217 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, zákon, o kterém dnes mluvíme, tedy zákon o zbraních a střelivu, byl předmětem jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost dvakrát. Předkladatelé pozměňovacího návrhu, kteří budou za chvilku vystupovat a kteří budou navrhovat zpřísnění kritéria psychické způsobilosti, na tom jednání nebyli. A tak jsem vás chtěl pro úplnost seznámit s tím, co také padlo při našem projednávání. Začnu tou psychickou způsobilostí, protože na první pohled je to skutečně dobrý nápad. Ale musím rovnou říci, […]
K obrannému fondu EU, přístupu zemí západního Balkánu k EU a cílům podpory Ukrajiny

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K obrannému fondu EU, přístupu zemí západního Balkánu k EU a cílům podpory Ukrajiny

Projev senátora Pavla Fischera na 22. schůzi Senátu dne 6. března 2024 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 1. února 2024 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 223 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, mimořádné zasedání Evropské rady 1. února v tomto roce bylo významné i z toho důvodu, který zmínil také pan ministr, a sice že vůbec poprvé na něm ČR ústy předsedy vlády Petra Fialy seznámila státy EU s iniciativou dodávek dělostřelecké munice pro Ukrajinu. Chtěl jsem tuto iniciativu mimořádně ocenit, smeknout před těmi, kteří ji dokázali za dlouhé měsíce a roky připravovat, a také ji podpořit. […]

23.2.2024

Projevy

On-line symposium

We must not forget the children of war

On-line symposium on „The Tragedy of Childhood in the Time of War“ organised by the Ukrainian Umbrella Association & European Association for Psychotherapy 23. 2. 2024 Dear friends,  I am honored to have been able to support your online symposium on „The Tragedy of Childhood in the Time of War“ organised by the Ukrainian Umbrella Association & European Association for Psychotherapy. Be assured that the situation of the children who were taken away from their families during the Russian occupation of Ukraine deeply revolts us. We cannot forget the children who are not allowed to use their native language. We cannot forget the children whose names have been forcibly changed in […]

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K problematice domácího a sexualizovaného násilí

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 122 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, řešíme úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Když jsem poslouchal celou tu bohatou debatu, chtěl jsem poděkovat všem, kdo nás obohatili o jejich životní nebo profesní zkušenost, která byla tak syrová, že si člověk sahá na to, jaké to je být policistou nebo lékařem nebo […]

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K navržení Milana Hulmáka prezidentem republiky na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 196 Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, dámy a pánové, děkujeme panu prezidentovi, že přišel. Opravdu si toho vážíme, je to pro nás velmi důležité. Oceňuji, že pan prezident navrhl kandidáta, který jako své východisko uvádí na prvním místě jedince a jeho zájmy, tedy občana, a teprve až potom společnost nebo stát. Posuzujeme dnes kandidáta s mnoha dobrými předpoklady, a za to děkuji. Nicméně je tady několik nezodpovězených […]

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K využití ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu mimořádného jednání Evropské rady, které se koná dne 1. února 2024 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, děkujeme za to, že jste, pane premiére, přišel mezi nás, abyste nás informoval o pozicích vlády před mimořádnou Evropskou radou. To, co jste tady přednesl, má naši podporu. Já bych řekl, že i to, co zmiňoval můj předřečník, je mimořádně důležitá okolnost, na kterou nesmíme zapomínat. Dovolte mi, abych nejenom podpořili záměr, aby z EU dostala Ukrajina na příští roky 50 miliard, v […]

20.12.2023

Projevy

Projev v Senátu

K jednání Evropské rady a k bezpečnosti v Evropě

Projev senátora Pavla Fischera na 20. schůzi Senátu dne 20. prosince 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 14. – 15. prosince 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 206 Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych krátce obecně reagoval a pak se zaměřil na některé otázky, které jsou také v závěrech jednání Evropské rady, která proběhla 14. a 15. prosince. Ano, je potřeba, abychom vedli diskusi o tom, jak pokračovat ve chvíli, kdy jsme jako Evropa, jako EU pod atakem. A tady mám na mysli např. základní pravidla respektu k mezinárodním závazkům. Není to tak dávno, co […]