Projevy

30.11.2023

Projevy

Projev v Senátu

K bezpečnosti základních registrů a dat občanů

Projev senátora Pavla Fischera na 19. schůzi Senátu dne 29. listopadu 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony videozáznam vystoupení Pavla Fischera (bude doplněno) stenozáznam schůze senátní tisk č. 181 Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, když jednáme o zákonu o matrikách, tak jak uvedl pan ministr vnitra na začátku, tak mluvíme také o posílené možnosti vydávat elektronické dokumenty a propojovat svět papírový se světem elektronickým. Já jsem chtěl upozornit na jeden aspekt, a […]

29.11.2023

Projevy

Projev v Senátu

K liniovému zákonu a areálu vojenského letiště Plzeň-Líně

Projev senátora Pavla Fischera na 19. schůzi Senátu dne 29. listopadu 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 179 Pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s průběhem rozpravy, kterou jsme vedli na Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Rozumíme tomu, co říká pan ministr, dokonce mu opravdu vyslovujeme maximální podporu. Je potřeba stavět rychle, protože jde také o otázku národní bezpečnosti. Obranyschopnost státu totiž není jenom odvozena od […]

9.11.2023

Projevy

Projev na konferenci

O současných prioritách zahraniční služby

Konference „Diplomacie a bezpečnost – role zahraniční služby v bezpečnostním systému“   9. listopad 2023; Ministerstvo zahraničních věcí ČR  Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedkyně, pane generále,  milí přátelé, kolegové,  organizátoři mě požádali, abych mluvil jednak se zkušeností z tohoto domu, jednak se zkušeností z působení v Kanceláři prezidenta republiky, a také se svou nynější perspektivou ze Senátu. Žijeme v době, kdy jsou krize vzájemně tak propojené, že je často těžké je mezi sebou oddělovat. Brilantně to dnes zachytil Jaroslav Kurfürst. Považuji diplomacii za nervovou síť. Ta nervová síť nás musí probudit, abychom věděli, co se děje, a abychom na to uměli reagovat. Nervová síť tak jako u člověka […]

8.11.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke konsolidačnímu balíčku

Projev senátora Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu dne 8. listopadu 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 161 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, jednáme o změnách zákonů v souvislosti s konsolidací našich veřejných rozpočtů. Dámy a pánové, ten konsolidační balíček bude mít svoje náklady. Změny zákonů vyhlížejí někteří s obavami. Já uvedu tři příklady. Dohody o provedení práce. Systém se tady mění k nepoznání, zavádějí se odvody na pojistném, a to v různých limitech podle počtu dohod u zaměstnavatelů, takže nebude v podstatě možné pojistné odvádět v reálném čase, nebo dopředu. Z jedné dohody […]

8.11.2023

Projevy

Projev v Senátu

K působení v zahraničních misích a k výcviku ukrajinských vojáků v ČR

Projev senátora Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu dne 8. listopadu 2023 k Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích a na pobyt ozbrojených sil jiných států na území České republiky v letech 2023 a 2024 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 159 Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, mandát, který máme dnes před sebou o působení sil Ministerstva obrany České republiky v letech 2023 a 2024, je velmi důležitý dokument a důležité rozhodnutí, kterým podporujeme práci vlády a našich ozbrojených sil na poli spolupráce s našimi spojenci a stabilizace velmi nestabilních území. Paní ministryně zmínila tři mise, které tady nejsou. Tři mise […]

8.11.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke zprávě o situaci v Hongkongu

Projev senátora Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu dne 8. listopadu 2023 ke Společné zprávě Evropskému parlamentu a Radě zvláštní administrativní oblast Hongkong Výroční zpráva za rok 2022 Tisk EU č. videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk EU č. K 092/14 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se zabýval touto materií na své 13. schůzi v říjnu, 17. října. A doporučil, aby Senát přijal doporučení k vyjádření ke společné zprávě Evropskému parlamentu a Radě zvláštní administrativní oblast Hongkong Výroční zpráva za rok 2022. Znění je toto: I. vyjadřujeme znepokojení nad vývojem v Hongkongu, nad omezením široké autonomie této zvláštní […]

4.11.2023

Projevy

United4Moldova

Ruská agrese kompletně změnila Evropu a zhoršila bezpečnostní prostředí

United4Moldova 4. listopad 2023, Kišiněv, Moldavsko Naším dnešním tématem je podpořit Moldavsko na cestě do Evropské unie. Tento panel se jmenuje EU integrace – výsledky a poučení. Nejprve chci velmi ocenit brilantní vystoupení prezidentky Maii Sanduové, která měla projev na úvod našeho setkání. Mluvila o ruském „nářadí“ – o nástrojích, jimiž Ruská federace zasahuje do našich zemí, manipuluje s veřejným míněním a vstupuje do volebních kampaní. To, co si Rusko vyzkouší v Moldavsku, jak řekla, bude využívat i v dalších zemích. Ano, Maia Sanduová má pravdu, když říká, že v sázce je mnoho. Jak pro Moldavsko, tak pro EU. Paní státní tajemnice pro EU Stela Leucaová výborně vysvětlila výsledky Moldavska […]

3.11.2023

Projevy

Projev na konferenci

Naše země musí mít svou vlastní politiku jedné Číny

Koncept „jedné Číny“ v teorii a praxi – možnosti a limity spolupráce s Tchaj-wanem v rámci politiky jedné Číny  3. listopadu 2023, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Vystoupení na kolokviu Naším cílem má být budovat vzájemně výhodné vztahy se všemi státy světa. Tak je to i ve vztazích s Čínskou lidovou republikou. Toho nedosáhneme tím, budeme-li jen s obavami opakovat, čím nám vláda v Pekingu vyhrožuje. Možná jsme si všimli toho, jak často mezinárodní společenství ve vztahu k Číně – nejspíše z důvodu jistého respektu k této jaderné velmoci – mluví zvláštním jazykem. Místo toho, abychom řekli, co nám na Číně vadí, raději připomínáme červené čáry, které jsou údajně pro čínské […]

30.10.2023

Projevy

Mezinárodní ujgurské forum

Je čas připravit sankce vůči Číně

Mezinárodní ujgurské forum 30. října 2023, Tokio Dámy a pánové, snaha o obranu práv ujgurského národa v čínské autonomní provincii Sin-ťiang je ušlechtilá věc. Přestože komunistická vláda Čínské lidové republiky (ČLR) oficiálně uznává Sin-ťiang jako autonomní oblast, důsledně popírá skutečnou autonomii a podkopává zachování ujgurské kultury. Navíc vynakládá velké úsilí, aby původní ujgurské obyvatelstvo připravila o základní lidskou důstojnost a základní práva. To zahrnuje násilné prosazování čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka pro ujgurské děti. To ústí k sankcím vůči dětem, které mají potíže – není to jejich mateřský jazyk –, a v pozdějším věku dokonce k tragickým případům sebevražd studentů. V celém Sin-ťiangu se používání rodného jazyka nebo zachovávání autentických […]

30.10.2023

Projevy

International Uyghur Forum

It’s time to prepare sanctions against China

International Uyghur Forum October 30 2023, Tokio Ladies and gentlemen, The effort to defend the rights of the Uighur people in China’s autonomous province of Xinjiang is a noble cause. Even though the Communist government of the People’s Republic of China (PRC) officially acknowledges Xinjiang as an autonomous region, it consistently denies any genuine autonomy and undermines the preservation of Uighur culture. Furthermore, it goes to great lengths to deprive the indigenous Uighur population of their basic human dignity and fundamental rights. This includes enforcing the Chinese language as the primary medium of instruction for Uighur children, leading to sanctions for those who struggle due to it not being their […]

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K situaci po teroristických útocích v Izraeli

Projevy senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Návrhu usnesení Senátu k situaci v Izraeli po teroristických útocích dne 7. října 2023  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze přijaté usnesení Senátu č. 268  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak dobře víte, událost, ta hrůza, která se stala 7. října, kdy útočníci Hamásu koordinovaným způsobem zaútočili na civilní obyvatele v Izraeli, byla neuvěřitelně brutálním příkladem teroru a násilí. Připomínám, že v Izraeli byly svátky, to je, jako kdyby se u nás rozpoutala podobná hrůza například 24. nebo 25. prosince. Ten útok byl dlouhodobě plánován. Viděli jsme útočníky nejenom na moři, ale také ve vzduchu, nejenom […]

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K násilné rusifikaci dětí z Ukrajiny

Projevy senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Návrhu usnesení Senátu k násilné rusifikaci dětí z Ukrajiny  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze přijaté usnesení Senátu č. 282  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji, téma násilné rusifikace dětí z Ukrajiny jsme projednávali na výboru 22. srpna. Přizvali jsme si k tomu experty na práva dětí, na mezinárodní právo, a také zástupce ministerstva zahraničí. Usnesení, které za chvilku načtu, abych připomněl, o čem jednáme, se odehrává na pozadí masivního odsouvání občanů z okupovaných částí Ukrajiny. Podle ukrajinských zdrojů mluvíme dokonce o 2,5 milionu osob. Mezi nimi jsou stovky tisíc dětí, které jsou přesouvány do Ruska, do ruských rodin, podle […]

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K situaci po odchodu arménské většiny z Náhorního Karabachu

Projevy senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Návrhu usnesení Senátu k humanitárním potřebám a situaci arménské menšiny v Náhorním Karabachu  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze přijaté usnesení Senátu č. 283  Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k humanitárním potřebám a situaci arménské menšiny v Náhorním Karabachu jsme jako k tématu přistoupili i na základě podnětu některých z vás. A projednávali jsme toto usnesení na našem výboru. O co jde? Ten konflikt mezi Ázerbájdžánem a Arménií je tak dlouhý, že ho vyřešit se nepodařilo mnoha prostředníkům nebo mezinárodním organizacím. Z postavení zejména menšiny Arménů v Karabachu, které je ale legitimním územím Ázerbájdžánu, bylo dlouhodobě […]

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K návrhu prezidenta republiky na obsazení Ústavního soudu Pavlem Simonem

Projev senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Pavel Simon) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 143 Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážený pane doktore, dámy a pánové, jednáme o kandidatuře pana doktora Pavla Simona na ústavního soudce. Pan prezident mezi nás osobně přišel a já jsem mu chtěl za to poděkovat. Zůstává tady s námi a sleduje diskusi, a to je velmi důležité. Naprosto sdílím s prezidentem republiky cíl, aby Ústavní soud byl dobře vystaven. Anketa, kterou prezidentská kancelář vyvolala na začátku jmenování tohoto Ústavního […]

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K situaci v Kosovu a nedostatečné reakci EU

Projev senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 26. – 27. října 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 160 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, témata, která čekají Evropskou radu koncem října a o nichž dnes mluvíme, mluvíme o pozicích vlády, tak jsou mimořádně důležitá. A já z toho chci vytáhnout pouze oblast těch zahraničních, které zmiňoval pan ministr. Dialog Kosovo – Srbsko, situace v Sahelu, Blízký východ, situace na Kavkaze a další. Já bych tady chtěl upozornit na vzájemnou provázanost témat a […]
K nominacím prezidenta na soudce Ústavního soudu

2.8.2023

Projevy

Projev v Senátu

K nominacím prezidenta na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 15. schůzi Senátu dne 2. srpna 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu  videozáznam vystoupení Pavla Fischera (bude doplněn po skončení schůze) stenozáznam schůze tisk č.110, 119, 120 Vážená paní předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, vážení hosté, každý z nás by měl být schopen a ochoten nést odpovědnost za své skutky, včetně těch, které učinil za minulého režimu. Domnívám se, že v případě ústavních činitelů to platí dvojnásob. Prezident republiky předložil v souladu s Ústavou a se zákonem návrh na jmenování tří ústavních soudců, o návrzích jednaly senátní výbory a kluby, všichni dostali doporučení […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 101 Vážený pane předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, krize, kterými procházíme v posledních letech, vrhají světlo na naše silné stránky a na naše slabé stránky. Na to, co funguje, a na to, co nefunguje. A řadu z věcí a z poznatků, se kterými za námi přichází NKÚ, vidíme, že prověřil čas. Dovolte, abych jenom citoval tři příklady, abyste věděli, co mám na mysli. V roce 2019 jsme tady na tom místě projednávali zprávu za rok 2018, kdy hlavní motto bylo […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 125 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada, o které dnes jednáme, to znamená ta červnová Evropská rada z 29. a 30. 6., byla svým rozsahem agend tak široká, že jeden nevěří, že se to dá vůbec stihnout projednat. Dovolte mi proto, abych nikoli doplnil nebo nahradil to, co říkal pan ministr, ale vytáhl z toho věci, které mě osobně zaujaly a na kterých jsme tady také […]