Projevy

K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu usnesení Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisková zpráva k přijatému usnesení č. 182 usnesení č. 182 Vážený pane předsedo, dámy a pánové, usnesení, které navrhujeme přijmout dnes v plénu Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023, před týdnem detailně projednával VZOB. Jeho formulace, tedy formulace tohoto textu, jsou podrobeny pečlivé oponentuře našich diplomatů. Cílem tohoto usnesení je, abychom dali vládě mandát pro přípravu dalších týdnů a také abychom dali mandát našemu předsedovi, který se zúčastní koncem týdne jednání ve Vilniusu na úrovni předsedů parlamentních komor […]
K zákonu o financování obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zákonu o financování obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 86 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, vynakládat dostatek prostředků na obranu je vlastně pud sebezáchovy. Je to výraz toho, že víme, že nám může hrozit nějaké nebezpečí a že se na to nebezpečí musíme připravit. A to nejen vojensky, ale i z hlediska celospolečenské odolnosti. Je ke cti Senátu PČR, že právě rozpočet […]
K změnám zákonů v oblasti obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K změnám zákonů v oblasti obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 85 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a který projednáváme dnes, je doplněním velmi důležité mozaiky, práce na úpravě legislativního rámce země, která je v bezpečnostním prostředí, které se neustále mění k horšímu. Proto je tak důležité, že v tomto návrhu zákona se řeší například otázky vojenského transportu po železnici nebo nové definici ochranných pásem a další. Chtěl jsem ocenit, že pro tento zákon hlasovali i představitelé opozice. […]
K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Josef Baxa, Mgr. Daniela Zemanová, prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 75 Tisk č. 79 Vážený pane prezidente, vážený pane předsedající, dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, chci ocenit, že pan prezident mezi nás přišel. Přišel vlastně s kůži na trh, a to je potřeba ocenit. Je to příspěvek k sebevědomé, otevřené demokratické debatě. To, co zmínil ve svém úvodním vystoupení, bych rád nyní krátce rozvedl. Prezident totiž ve výkonu této velmi významné ústavní […]
K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážená paní předsedající, dámy a pánové, milí přátelé, usnesení, které máte na stole a ke kterému teď budu vystupovat, nebudu načítat, abyste měli možnost si ho načíst sami, protože se nejedná o nový bod, ale jedná se o bod, který jsme projednávali i v minulosti. Jak dobře víte, WHO, Světová zdravotnická organizace sídlící v Ženevě, bude mít každoroční sezení. Rozhodovací orgán, to znamená shromáždění, zkratkou WHA, bude za 11 dní projednávat celou řadu světových globálních agend. […]
K novele stavebního zákona

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K novele stavebního zákona

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 73 Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, mám tři poznámky a jedna z nich je otázkou na pana ministra. První věc: těšíme se, že ten dopravní a energetický stavební úřad pomůže ve stavbách liniových staveb. To je věc, která potřebuje u nás zjednodušit. A díky, pane ministře, za vaše úsilí v tomto smyslu. Za druhé: mě by zajímalo, a to je vlastně test, kterým budeme […]

30.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 9. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 30. března 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 23. března 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 67 Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jednáme o zprávě vlády z jednání ER z 23. 3. Dovolte mi tři poznámky na margo toho, co jsme dnes slyšeli. Poznámka první. Cituji: „V této souvislosti bere ER na vědomí zatýkací rozkazy, které Mezinárodní trestní soud nedávno vydal na prezidenta Ruska a jeho komisařku pro práva dětí za válečný zločin nezákonné deportace a přesunu ukrajinských dětí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.“ To je třetí bod závěrů této ER. Slovo […]

30.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K působení specialistů při vyšetřování zločinů na Ukrajině a k výcviku v Nigeru

Projev senátora Pavla Fischera na 9. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 30. března 2023 k Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 63 Vážená paní ministryně, vážený pane náčelníku Generálního štábu, vážený pane předsedající, dámy a pánové, působení sil Ministerstva obrany v zahraničí, v tomto případě ve prospěch podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a také výcvik a poradenství v Nigeru jsme projednávali na výboru včera do velkého detailu. V případě Sahelu nás […]

28.3.2023

Projevy

Projev na konferenci

O výzvách současného světa

Projev Pavla Fischera na výroční konferenci České komory lehkých obvodových plášťů; Praha, 28. března 2023 Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozvání na Vaši konferenci, na níž se zamýšlíte nejen nad vývojem technologií, očekávání klientů a změnami v legislativě, ale také nad trendy ve světě, které dopadají na naši zem. Nejprve mi dovolte, abych krátce připomenul největší výzvy současnosti, a pak se věnoval krátce i tomu, jak výstavba našich sídel a měst může mít dopady na celou společnost. Kdyby nám někdo před čtyřmi roky sdělil, že by mohla přijít pandemie, která zastaví mezinárodní obchod a zpomalí ekonomiku celého světa, nebudeme mu věřit. Opak se stal pravdou – pandemie nemoci COVID-19 […]
K otázkám spolupráce s Tchaj-wanem a Čínou

16.3.2023

ProjevyZ akcí

Projev v Senátu

K otázkám spolupráce s Tchaj-wanem a Čínou

Projev předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora Pavla Fischera na mezinárodní konferenci ČLR, Tchaj-wan a „jedna Čína“ v mezinárodních vztazích v Senátu Parlamentu ČR dne 16. března 2023 Vážení hosté, vítám vás všechny, účastníky mezinárodní konference ČLR, Tchaj-wan a „jedna Čína” v mezinárodních vztazích. Děkuji za spolupráci Sinopsis a za přípravu této akce všem pracovníkům Senátu Parlamentu ČR.  Setkáváme se dnes v jednacím sále Senátu. Právě zde promluvil ke členům Senátu Parlamentu ČR předseda legislativního Yuanu v červenci 2022. Byla to pro nás přelomová chvíle. Na budově senátu byly vyvěšeny vlajky Tchaj-wanu a České republiky. Ve svém projevu předseda Jou Si-kchun varoval před režimem v dnešní komunistické Číně. Před […]

8.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke zprávě vlády o přejímání legislativních závazků za rok 2022

Projev senátora Pavla Fischera na 8. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 8. března 2023 ke Zprávě vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 42 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, projednáváme bod Zprávy vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, a to za rok 2022. Rád bych zareagoval na to, co tady zaznělo v rozpravě, co říkal pan ministr a také paní senátorka. Kladla totiž otázku, co můžeme dělat my a proč je to vlastně tak důležité, že nad těmi věcmi tady trávíme čas. Z mého […]

8.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách

Projev senátora Pavla Fischera na 8. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 8. března 2023 k Návrhu usnesení Senátu k účasti ruských a běloruských sportovců na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jednáme o usnesení Senátu k účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě 2024 v Paříži. Chtěl jsem na úvod říct, že toto usnesení vítám, že ho podporuji a že pro něj budu hlasovat. Chtěl jsem poděkovat podvýboru pro sport a také výboru pro školství, kulturu, vzdělávání a lidská práva za to, že nám je připravili. Jak bylo připomenuto, tak Rusko nedodržuje pravidla. Viděli jsme to v případě dopingové akce organizované státem, kterou […]

8.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zákonu o důchodovém pojištění

Projev senátora Pavla Fischera na 8. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 8. března 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 59 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové, vážené kolegyně, dobrý hospodář se pozná podle toho, že nemá deficity. Že hospodaří tak, aby příjmy a výdaje byly na stejné úrovni. K tomu je potřeba se vrátit. A když se podíváme na naše národní hospodářství, tak pamětníci musí připustit, že to bývalo lepší. Prosazovala v minulosti právě ODS, která je dnes ve vládě tak silně zastoupena, vyrovnaný rozpočet. […]

15.2.2023

Projevy

Projev v Senátu

K ruské agresi proti Ukrajině

Projev senátora Pavla Fischera na 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 15. února k ruské agresi proti Ukrajině stenozáznam schůze   Dokud Rusko bude okupovat Donbas a Krym, dokud bude pokračovat v bojových operacích proti Ukrajině, není možné s ním jednat, jakoby se nic nestalo. Rusko se dopustilo agrese, což je trestné i v mezinárodním právu. Za zločin agrese jsou odpovědni současní představitelé Ruska, a to jakožto jednotlivci. Proto vítáme, že vláda ČR usiluje o ustanovení mezinárodního tribunálu. Situace je vážná. Rusko se stalo nevětší hrozbou pro českou, evropskou a globální bezpečnost. Senát proto vyzývá vládu, aby zajistila obranu republiky. A také, aby pokračovala v podpoře ruské občanské společnosti doma […]

15.2.2023

Projevy

Projev v Senátu

K pokračujícím represím Běloruska proti občanské společnosti

Projev senátora Pavla Fischera na 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 15. února k pokračujícím represím Běloruska proti občanské společnosti stenozáznam schůze   Demokracie v Bělorusku potřebuje naši pomoc. Senát proto vyzývá vládu ČR, aby nadále podporovala běloruskou občanskou společnost doma i v exilu. A české vládě doporučuje, aby uvalila sankce na pracovníky represivních složek KGB a policejního útvaru GUBOPIK a s ohledem na jejich metody je prohlásila za organizace podporující terorismus. Úplné znění usnesení Senátu k pokračujícím represím Běloruska proti občanské společnosti najdete zde.

15.2.2023

Projevy

Projev v Senátu

K účasti ruských sportovců na LOH 2024 v Pařízi

Projev senátora Pavla Fischera na 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 15. února k účasti ruských sportovců na LOH 2024 v Paříži videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze V rámci diskuze – usnesení k ruské agresi proti Ukrajině (15. 2. 2023) Olympijské hry v roce 2024 v Paříži jsou mimořádně důležitým datem, které i z hlediska geopolitiky je potřeba promyslet. ČR, tak jako každá země, která má své olympioniky, stojí o to, aby soutěž byla férová, otevřená. O tom, jak se k tomu postavit jako Senát, se už tady v kuloárech začalo jednat. Nechtěl jsem přeskakovat ono jednání, protože tu máme podvýbor pro sport, máme tady výbor pro vzdělávání, výchovu, kulturu a […]

15.2.2023

Projevy

Projev v Senátu

K návrhu senátního návrhu ústavního zákona senátorky Jitky Chalánkové a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod (právo na platbu v hotovosti)

Projev senátora Pavla Fischera na 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 15. února k návrhu senátního návrhu ústavního zákona senátorky Jitky Chalánkové a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 277 Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jednáme o otázce – je možnost platit hotově je natolik důležitá, abychom ji ukotvili do ústavního pořádku v naší zemi, tzn. abychom kvůli tomu měnili Ústavu? Já jsem toho názoru, že do Ústavy bychom měli vstupovat a sahat jedině ve chvíli, kdy to je opravdu nezbytné. Proto pro ten návrh nezvednu ruku, vysvětlím proč. Nicméně chci velmi ocenit tu debatu, kterou tady vedeme. […]

15.2.2023

Projevy

Projev v Senátu

K informacím vlády ČR o výsledcích jednání mimořádné Evropské rady, která se konala dne 9. února 2023

Projev senátora Pavla Fischera na 7. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 15. února k informacím vlády ČR o výsledcích jednání mimořádné Evropské rady, která se konala dne 9. února 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové a kolegyně. Ten okamžik, ve kterém mimořádná Evropská rada 9. února, je samozřejmě rámován obrovskou tragédií, kterou jsme viděli v Turecku a v Sýrii. Chtěl bych se vrátit k tomu bodu, který pan ministr tady zmiňoval, který je v závěrech Rady uveden pod číslem 10. Předem mi ještě dovolte říci, že usnesení, které dnes projednával evropský výbor, podporuji a budu hlasovat v jeho prospěch. V bodě […]