Projev na 22. schůzi Senátu

Ke vztahům ČR a EU s Tureckem

Projevy|7.3.2024


Kam dál?

K fungování jednotného trhu v EU

17.4.2024

Projevy

K závěrům jednání Evropské rady

17.4.2024

Projevy

K novele zákona o státním zastupitelství

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K novele zákona o státním zastupitelství

K zákonu o zbraních a střelivu

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K zákonu o zbraních a střelivu

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K problematice domácího a sexualizovaného násilí

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 122 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, řešíme úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Když jsem poslouchal celou tu bohatou debatu, chtěl jsem poděkovat všem, kdo nás obohatili o jejich životní nebo profesní zkušenost, která byla tak syrová, že si člověk sahá na to, jaké to je být policistou nebo lékařem nebo […]