Financování volební kampaně

Transparentní účet

Tento účet je řádně registrován na Úřadu pro dohled nad stranami.

Pohyby na transparentním účtu můžete online sledovat zde: 2001304080/2010.

Přehled nepeněžního plnění

Reklamní plochy

Bannery 237 ks  za  177 750 Kč
Billboardy 3 ks  za 15 000 Kč
Plakáty 1 294 ks  za  258 800 Kč
Reklamní plochy celkem 451 550 Kč

 

Práce dobrovolníků

Celkem 5 246 hodin za  629 520 Kč

 

Ostatní nefinanční plnění

Plakáty a letáky 22 556 Kč
Výlep 7 508 Kč  
Samolepky 97 472 Kč
Materiál na „placky“ 22 764 Kč
Pronájem a ozvučení pódia 15 950 Kč
Inzerce 8 039 Kč
Pošta – distribuce 57 964 Kč
Ostatní celkem 232 253 Kč

 

Nefinanční plnění celkem:  1 313 323 Kč