Novinky

Návštěva českých vojáků na Blízkém východě

7.6.2023

Blog

Zahraniční cesta

Návštěva českých vojáků na Blízkém východě

Na Sinajském poloostrově, který býval dějištěm válek, už 40 let působí mise MFO, která pomohla vytvořit mírovou spolupráci mezi Izraelem a Egyptem. Posledních 10 let je součástí této mise i Armáda ČR. Bezpečnostní spolupráce mezi oběma kdysi znesvářenými státy dodnes přináší velké výsledky. O této misi se moc nemluví, nevydávají se tu velká prohlášení, ale o to více se pracuje na tom, aby se omezil obchod se zbraněmi a drogami nebo působení teroristických skupin. Blízký východ je totiž fascinující, ale nestabilní region. Krása přírody a památky velkých náboženství Evropy si tu podávají ruce s velkou světovou politikou, dialog a důvěra s nesnášenlivostí, terorismem nebo obchodem se zbraněmi. Velení mezinárodní mise […]
Ústavní soud a občan versus stát

2.6.2023

Blog

Blog Aktuálně.cz

Ústavní soud a občan versus stát

Ve středu Senát na návrh prezidenta Petra Pavla potvrdil tři soudce Ústavního soudu: Josefa Baxu, Jana Wintra a Danielu Zemanovou. Ve výběru soudců jsme na začátku, do poloviny roku 2024 se musí obměnit dvě třetiny soudců Ústavního soudu. Oceňuji, že kandidáty přišel do horní komory Parlamentu prezident představit osobně. Navrhování ústavních soudců považuji za jednu z nejvýznamnějších pravomocí prezidenta, kterou sdílí se Senátem. Víme ze sdělovacích prostředků i z prohlášení KPR, jaký proces při výběru nominantů na Ústavní soud prezident zvolil: oslovil řadu institucí a ustanovil komisi, která mu má s výběrem pomáhat. Budiž, prezident se může rozhodovat podle svého, má na to plné právo.  Je ale důležité uvést, že […]
Dvě procenta HDP na obranu a další úkoly

1.6.2023

Blog

Blog Aktuálně.cz

Dvě procenta HDP na obranu a další úkoly

Od vstupu do NATO naši politici zásadně podceňovali obranu státu. Dvacet let ČR šetřila, neplnila své závazky a spoléhala na spojence. Brzy se to konečně změní! Až zákon schválený v Senátu podepíše prezident Petr Pavel, přestaneme být černými pasažéry a budeme konečně vydávat slíbená 2 % HDP na obranné rozpočty. Zároveň s tím bychom si měli přiznat, že obrana nejsou jen peníze a že to nebude stačit.  Pokud to totiž s obranou myslíme vážně, máme co dohánět. Vítám podpis dohody na dodávku ozbrojených vozidel. Pokud se ale podíváme například na protiraketovou obranu, teprve vidíme, co všechno nám chybí. Právě ta je pár set kilometrů od našich hranic rozhodující pro odrážení […]

31.5.2023

RozhovoryZ médií

Rozhovor pro Security Magazín

Rada bezpečnosti OSN nefunguje. Bez silných spojenců neobstojíme

  Pavel Fischer byl hostem rozhovoru pro Security Magazín. Mezi témata patřila aktuální mezinárodní situace v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině, transatlantická spolupráce, nově uzavřená Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany a další.  Záznam rozhovoru je dostupný na Youtube.
Senát se zabýval přípravou summitu NATO, podpořil vstup Ukrajiny

31.5.2023

Tiskové zprávy

Plénum Senátu

Senát se zabýval přípravou summitu NATO, podpořil vstup Ukrajiny

Senát Parlamentu ČR podpořil na své 12. schůzi dne 31. května 2023 návrh usnesení k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023. Usnesení senátorkám a senátorům navrhoval Pavel Fischer jako předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Usnesení Senátu č. 182 bylo přijato 46 hlasy přítomných senátorek a senátorů, nikdo nehlasoval proti návrhu. „Ukrajina patří do NATO. Vědí to sami Ukrajinci, vědí to všechny členské státy Aliance a ví to i Rusko. Mám radost, že Senát návrh podpořil. Vyjadřujeme v něm mimo jiné, že vítězství Ruska by znamenalo nebezpečný precedens pro další autoritářské režimy a že je v bezpečnostním zájmu ČR, aby Ukrajina zvítězila nad ruskou agresí a […]
K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu usnesení Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisková zpráva k přijatému usnesení č. 182 usnesení č. 182 Vážený pane předsedo, dámy a pánové, usnesení, které navrhujeme přijmout dnes v plénu Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023, před týdnem detailně projednával VZOB. Jeho formulace, tedy formulace tohoto textu, jsou podrobeny pečlivé oponentuře našich diplomatů. Cílem tohoto usnesení je, abychom dali vládě mandát pro přípravu dalších týdnů a také abychom dali mandát našemu předsedovi, který se zúčastní koncem týdne jednání ve Vilniusu na úrovni předsedů parlamentních komor […]
K zákonu o financování obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zákonu o financování obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 86 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, vynakládat dostatek prostředků na obranu je vlastně pud sebezáchovy. Je to výraz toho, že víme, že nám může hrozit nějaké nebezpečí a že se na to nebezpečí musíme připravit. A to nejen vojensky, ale i z hlediska celospolečenské odolnosti. Je ke cti Senátu PČR, že právě rozpočet […]
K změnám zákonů v oblasti obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K změnám zákonů v oblasti obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 85 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a který projednáváme dnes, je doplněním velmi důležité mozaiky, práce na úpravě legislativního rámce země, která je v bezpečnostním prostředí, které se neustále mění k horšímu. Proto je tak důležité, že v tomto návrhu zákona se řeší například otázky vojenského transportu po železnici nebo nové definici ochranných pásem a další. Chtěl jsem ocenit, že pro tento zákon hlasovali i představitelé opozice. […]
K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Josef Baxa, Mgr. Daniela Zemanová, prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 75 Tisk č. 79 Vážený pane prezidente, vážený pane předsedající, dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, chci ocenit, že pan prezident mezi nás přišel. Přišel vlastně s kůži na trh, a to je potřeba ocenit. Je to příspěvek k sebevědomé, otevřené demokratické debatě. To, co zmínil ve svém úvodním vystoupení, bych rád nyní krátce rozvedl. Prezident totiž ve výkonu této velmi významné ústavní […]

29.5.2023

Blog

Blog Aktuálně.cz

Proč Ukrajina patří do NATO

Všechny členské země se shodují na tom, že se Ukrajina jednou stane součástí NATO. Informoval o tom před několika týdny generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg při návštěvě Kyjeva. Už za několik týdnů v červenci se uskuteční summit NATO ve Vilniusu. Jak Ukrajině připravit cestu ke členství a jaké jsou pro to argumenty? 1/ Ukrajina prokázala schopnost a odhodlanost bránit se ruské agresi – sama, s podporou naší výzbroje a munice. Ukrajinci zastavili Rusko a zadržují ho, aby nemohlo postupovat a napadat další státy v Evropě. Ukrajinci hájí suverenitu státu a neporušitelnost hranic. Tím brání hodnoty NATO a zásady mezinárodního řádu, jak ho uznává ČR. 2/ Naším společným úkolem je proto […]
Pavel Fischer uctil památku obětí komunismu v pražském Motole

Pietní akt

Pavel Fischer uctil památku obětí komunismu v pražském Motole

V pátek 12. května 2023 uctil Pavel Fischer na pietním aktu památku obětí komunismu. Pietní vzpomínka se konala v areálu hřbitova v pražském Motole, kde se nachází Čestné pohřebiště politických vězňů, a účastnili se jí politický vězeň Leo Žídek, představitelé Parlamentu ČR, kardinál Dominik Duka, příbuzní politických vězňů, zástupci organizací a občanských spolků. Ve svém projevu Pavel Fischer přítomným řekl, že se komunismus u nás desítky let snažil potlačovat lidskou svobodu a důstojnost a že konkrétní příběhy lidí, které si připomínáme, dávají étos naší demokracii a institucím. Na sociálních sítích Pavel Fischer uvedl: „Komunistický režim byl krutý a zločinecký. V jeho vězeních a lágrech u nás zemřely tisíce lidí, další byli […]

10.5.2023

Z médií

Zpravodajství ČTK

Senát opět vyzval k podpoře účasti Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích

Praha 10. května (ČTK) – Vláda by měla podle Senátu pokračovat v podpoře zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací, které se věnují zdraví, změně klimatu, mezinárodnímu zločinu a bezpečnosti civilního letectví. Horní parlamentní komora k tomu dnes opětovně vyzvala kabinet Petra Fialy (ODS). Podobnou výzvu vládě adresovala už před rokem, podobně jako nyní na podnět svého zahraničního výboru. Čínský režim, který považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, se proti tomu tehdy ohradil. Tchaj-wan by se mohl podle Senátu minimálně jako pozorovatel zapojit do činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO), Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCC), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Interpolu. Stanovy těchto organizací to podle senátorů umožňují „bez […]
K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážená paní předsedající, dámy a pánové, milí přátelé, usnesení, které máte na stole a ke kterému teď budu vystupovat, nebudu načítat, abyste měli možnost si ho načíst sami, protože se nejedná o nový bod, ale jedná se o bod, který jsme projednávali i v minulosti. Jak dobře víte, WHO, Světová zdravotnická organizace sídlící v Ženevě, bude mít každoroční sezení. Rozhodovací orgán, to znamená shromáždění, zkratkou WHA, bude za 11 dní projednávat celou řadu světových globálních agend. […]
K novele stavebního zákona

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K novele stavebního zákona

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 73 Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, mám tři poznámky a jedna z nich je otázkou na pana ministra. První věc: těšíme se, že ten dopravní a energetický stavební úřad pomůže ve stavbách liniových staveb. To je věc, která potřebuje u nás zjednodušit. A díky, pane ministře, za vaše úsilí v tomto smyslu. Za druhé: mě by zajímalo, a to je vlastně test, kterým budeme […]
Průtokové účty, kybernetická bezpečnost občanů a cesta na Ukrajinu

9.5.2023

Tiskové zprávy

Bezpečnostní výbor Senátu

Průtokové účty, kybernetická bezpečnost občanů a cesta na Ukrajinu

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR projednával v úterý 9. května 2023 problematiku tzv. průtokových účtů, které mohou sloužit k praní špinavých peněz, dále aktuální výzvy v kybernetické bezpečnosti, zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací, kosmickou strategii EU a plánované zahraniční cesty.  Jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Finančně analytického úřadu, Bezpečnostní informační služby a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.  Průtokové účty Česká legislativa poskytuje jen omezené prostředky k prošetření peněz neznámého původu, které „protékají“ účty vedenými u bank v České republice. V konečném důsledku […]
Pavel Fischer navštívil Velehrad

7.5.2023

Z akcí

Pavel Fischer navštívil Velehrad

Pavel Fischer navštívil v neděli 7. května 2023 Velehrad, kde se konala Lidová slavnost k poctě Mons. Jana Šrámka. Program slavnosti byl zahájen v 9:30 ve Starém Městě, odkud se poutníci vydali směrem k Velehradu. Tam následoval pochod s orelskými prapory k hrobu Jana Šrámka, odpoledne pak přednáška a mše svatá ve velehradské bazilice. K události uvedl Pavel Fischer na sociálních sítích: „Na Velehradě jsme se dnes sešli k poctě Jana Šrámka, kněze a politika, který byl za druhé světové války předsedou londýnské exilové vlády. Po roce 1948 byl až do své smrti internován komunisty a je pohřben právě na Velehradě. Lidová slavnost na jeho počest začínala v nedalekém Starém […]
Pavel Fischer uctil památku obětí nacismu a padlých vojáků spojeneckých armád

Pavel Fischer uctil památku obětí nacismu a padlých vojáků spojeneckých armád

Pavel Fischer uctil v sobotu 6. května 2023 památku obětí nacismu v Památníku protinacistického odboje v prostoru Kobyliské střelnice a památku padlých vojáků spojeneckých armád druhé světové války na hřbitově v Ďáblicích. Ve svém projevu připomněl Pavel Fischer význam protinacistického odboje a boje za svobodu a demokracii, a dále citoval slova Františky Plamínkové, političky, novinářky a feministky, která byla na Kobyliské střelnici zavražděna nacisty 30. června 1942: „Demokracie není lehká; demokracie žádá převýchovu nás všech, žádá vnitřní kázeň, abychom se – jednotlivci v rodině, ve společnosti, ve straně, v národě, ve státě – sami dovedli omezovat v tom, co nutné druhé dráždí, zneklidňuje, abychom tedy i společensky vytvářeli předpoklady klidného, […]
To, co dnes ve Francii nefunguje, je politický dialog

1.5.2023

Z médií

Rozhovor pro CNN Prima NEWS

To, co dnes ve Francii nefunguje, je politický dialog

Pavel Fischer byl v pondělí 1. května 2023 hostem pořadu 360° CNN Prima NEWS na téma protestů a aktuální politické situace ve Francii. Záznam pořadu si můžete pustit na tomto odkazu. Z rozhovoru: „Je pravda, že těch manifestujících bylo tentokrát hodně, násobně víc než minulé první máje. Podle policejních sčítání to bylo nějakých 800 000. Podle organizátorů, tedy odborů, to šlo do milionů, dokonce říkali něco o tom, že jich bylo možná skoro 2,5 milionu. Já bych spíš věřil těm policejním číslům, ale i ta jsou obrovsky vysoká. Je to dáno tím, že se neobnovila důvěra v to, že Macronova vláda dokáže prosadit rozumnou důchodovou reformu, že jí prosadila na […]