Novinky

24.5.2024

Projevy

Diskusní příspěvek na semináři o obraně a bezpečnosti

Občan v první linii

Dámy a pánové, páni profesoři, Dovolte mi začít dvěma citáty.  „U těch, kdo se drží stranou veřejného dění, pozoruji jistou falešnou nadřazenost, která se stala skutečným morem dnešní doby. Pozoruji na nich téměř lživou toleranci. Zvláště u těch, kdo došli k přesvědčení, že už mají odpověď na většinu otázek. Neměli bychom však přehlédnout, že podobný postoj dnes doslova paralyzuje západní společnosti.  Naopak u každého, kdo se rozhodl pro něco angažovat, sleduji až ohromující zaujetí pro svobodu. V tom nasazení, které každé angažmá předpokládá, se totiž člověk polidšťuje, stává se svobodnějším. Vždyť u člověka není jeho svoboda stavem, ale je to spíše neustálý zápas. Teprve sérií osobních rozhodnutí se člověk stává svobodným. […]

22.5.2024

Tiskové zprávy

K atentátu na premiéra Slovenska

Senátoři odsoudili ozbrojený útok a přejí premiérovi Ficovi brzké uzdravení

Text usnesení, které schválil výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost je zde.  
Nový šéf vojenského zpravodajství

21.5.2024

Tiskové zprávy

Ministryně obrany představila senátorům generála Petra Bartovského

Nový šéf vojenského zpravodajství

Brigádní generál Petr Bartovský dnes seznámil členy výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost se svými prioritami. Jako ředitel Vojenského zpravodajství se ujímá role v Den ozbrojených sil České republiky, tedy 30.června. Hlavní prioritou je pro něj získávat kvalitní specialisty a posilovat spolupráci v rámci ČR i s našimi spojenci v zahraničí. 
Senátní výbor podpořil zapojení Tchaj-wanu do mezinárodní spolupráce

21.5.2024

Tiskové zprávy

Nikdo by neměl zůstat stranou mezinárodní spolupráce

Senátní výbor podpořil zapojení Tchaj-wanu do mezinárodní spolupráce

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na návrh senátora Pavla Fischera projednal a schválil usnesení  na podporu zapojení Tchaj-wanu do širší mezinárodní spolupráce. Jak známo, ani Světová zdravotnická organizace, ani Organizace pro bezpečnost leteckého provozu ICAO, ani Interpol a další neotevřely Tchaj-wanu dveře. A to přesto, že mají ve svých stanovách ustanovení, které umožňuje účast všem bez ohledu na jeho status. Posláním těchto organizací je řešit problémy, které překračují hranice – nakažlivé nemoci, terorismus, mezinárodní zločin nebo bezpečnost cestujících či změny klimatu vyžadují těsnou mezinárodní spolupráci všech aktérů. Států a vlád, soukromých korporací, veřejných institucí i nevládních organizací. Senátoři přijali usnesení, které se vztahuje mimo jiné i ke […]

21.5.2024

Tiskové zprávy

Senátoři o aktivitách "Voice of Europe"

Aktivity Ruska představují vážné ohrožení pro demokracii

Ředitel BIS genmjr. Michal Koudelka dnes informoval na utajeném jednání členy senátního výboru o aktivitách skupiny Voice of Europe. Jejím cílem bylo pracovat proti zájmům České republiky a šířit ruskou propagandu nejen u nás, ale i v dalších státech NATO a působit proti teritoriální integritě Ukrajiny. Výbor se zajímal i o důvody, pro něž vláda ČR rozhodla zařadit jednoho z aktérů, Arťoma Marčevského, na národní sankční seznam. Slovensko se mu později rozhodlo naopak navzdory všem zvyklostem poskytnout mezinárodní ochranu, čímž jednalo v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky. Senátoři na návrh senátora Fischera projednali a schválili usnesení: považují informace o vlivových a informačních operacích, které Ruská federace vede právě v […]
Vrbětice opět na pořadu jednání senátního výboru

21.5.2024

Tiskové zprávy

Policie ČR zastavila vyšetřování

Vrbětice opět na pořadu jednání senátního výboru

Na dnešní schůzi se členové senátního výboru nechali informovat o okolnostech, které vedly Policii ČR k rozhodnutí uzavřít vyšetřování případu výbuchů ve Vrběticích. Za přítomnosti náměstka policejního prezidenta gen. Tomáše Kubíka a ředitele NCOZ plk. JUDr. Jířho Mazánka se senátoři seznámili s vývojem vyšetřování i s okolnostmi celého případu.  Teroristický útok, který provedli ruští vojáci v činné službě na našem území, je hrubým porušením svrchovanosti a bezpečnosti České republiky. Je to nepřátelský akt, proti němuž má Česká republika povinnost se bránit. Na návrh senátora Pavla Fischera výbor vyslovil podporu postupu vlády ČR. Ta nejprve uplatnila mezinárodněprávní odpovědnost vůči Ruské federaci za její zapojení do výbuchů ve Vrběticích a požádala Rusko […]
„Zahraniční agenti“ v akci: senátor Fischer a jeho evropští kolegové byli pro Gruzínský sen nevítanými hosty

15.5.2024

RozhovoryZ médií

Rozhovor pro Deník N z Tbilisi

„Zahraniční agenti“ v akci: senátor Fischer a jeho evropští kolegové byli pro Gruzínský sen nevítanými hosty

O směřování země rozhodnou občané. Bude to suverénní rozhodnutí suverénních občanů suverénní země. Poslední vývoj v Gruzii vzbuzuje vážné obavy. Tyto obavy ostatně pojmenovala nejlépe prezidentka republiky Salomé Zurabišvili, s níž se senátor Fischer v Gruzii také setkal. Více zde na tomto odkazu. 

15.5.2024

Z médií

Monstproces s Jimmym Laiem

Zákonodárci žádají o možnost vystoupit před soudem v Hongkongu

V procesu s Jimmym Laiem, zakladatelem nezávislého hongkongského deníku Apple Daily, řeší i vykonstruovaná obvinění ze spolčení s cizí zemí s cílem ohrozit národní bezpečnost. Před soudem opakovaně uvádějí jména 17 zákonodárců a jejich údajné aktivity proti Hong-Kongu. Tedy území, kde Čínská lidová republika v rozporu se svými mezinárodními závazky nastolila zavedením zákona o státní bezpečnosti nové poměry. Mezi jmenovanými zákonodárci je i senátor Pavel Fischer. Tato skupina politiků z 9 zemí požádala hongkongské ministerstvo spravedlnosti o možnost vystoupit před soudem a předložit důkazy. Mají totiž k dispozici materiály, které by v běžném řízení v právním státě musely být u soudu projednány. Hongkongská policie však dosud nikoho z nich neoslovila. […]

15.5.2024

Z médií

Apel k absolventům Harvardu – o nebezpečí čínského režimu je třeba mluvit nahlas „dříve, než bude pozdě“

“Úcta k právu, respektování práva a respekt k právnímu státu jsou veřejné statky. Je v našem společném zájmu, abychom dodržovali právo,“ řekl senátor Pavel Fischer na úvod panelové diskuse absolventů Harvardovy univerzity, která proběhla na půdě Senátu ČR.  Více zde: na tomto odkazu. 
Gruzie si musí vybrat: může jít cestou Lukašenka a paktovat se s Ruskem, anebo do Evropské unie

15.5.2024

Blog

Po návratu z cesty do Tbilisi

Gruzie si musí vybrat: může jít cestou Lukašenka a paktovat se s Ruskem, anebo do Evropské unie

Dnešní zprávy webu Politico mě zaujaly. Maďarsko prý zablokovalo EU, takže se členské státy neshodly na tom, zda tvrdě kritizovat Tbilisi. S kritikou nevystoupil ani komisař pro rozšíření. A to je problém. Shodou okolností je i on z Maďarska. Zřejmě se rozhodl v rozporu s pravidly EU bojovat za svůj stát. Jenže to je neslučitelné s jeho posláním. V komisi má totiž za úkol svůj stát dát na druhé místo a mluvit na prvním místě za EU.    Situace v Gruzii je vážná. Mladí lidé zaplavili ulice, ale vláda jakoby nechtěla slyšet. Ve vzduchu je napětí. Je třeba mluvit jasně. A protože jsem se právě z Tbilisi vrátil nočním letadlem, […]

12.5.2024

Projevy

Address to the members of the Harvard Law School Association of Europe 

Uncompromising Values: The Line We Won’t Cross with China (and Ourselves)

Harvard University has a distinguished history and is one of the best universities not only in the United States but also in the world. Its core values are veritas, or truth, as well as systematic education, excellence in scholarship and learning, and ultimately a commitment to preparing leaders who can make a positive impact on the world. In today’s world, where there is no shortage of diverse challenges, belonging to a prestigious institution like Harvard is also a commitment. You are all graduates of the Law School. So let me begin your meeting in Prague with a few remarks.  First, welcome to the Senate of the Parliament of the Czech […]

12.5.2024

Projevy

Vystoupení ke členům Evropské asociace absolventů práv na Harvardu

Hodnoty nejsou na prodej. O komunistické Číně a o nás.

Univerzita v Harvardu má úctyhodnou historii a patří k nejlepším nejen v USA, ale i ve světě. Jejími základními hodnotami je veritas, tedy pravda, a také systematické vzdělávání, excelence ve vědě a studiu a nakonec i závazek připravovat lídry, kteří dokážou přinášet pozitivní dopady na svět. V dnešním světě, kde nechybí nejrůznějších§vnější výzvy, je právě příslušnost k tak prestižní instituci jakou je Harvard, také závazek. Jste všichni absolventy právnického studia. Dovolte mi proto na úvod vašeho jednání v Praze několik poznámek.  Především vás vítám v Senátu Parlamentu ČR. Tedy v místě, kde vznikají zákony a kde vedeme rozpravu o významných otázkách dnešní doby.  Úcta k právu, respektování práva a respekt […]

10.5.2024

RozhovoryZ médií

V Moskvě máme mít zastoupení na úrovni velvyslance

Je chyba, že vláda nejmenovala včas velvyslance do Moskvy. Asymetrie, kdy v Praze ruský velvyslanec působí, zatímco v Moskvě dnes dočasně řídí úřad jen druhý tajemník, nás oslabuje a je proti našim zájmům.  Rusko nás bere jako nepřátelskou zemi a útočí na nás. Stačí připomenout výbuchy ve Vrběticích, hybridními útoky nebo kybernetické ataky. Chová se jako teroristický stát. Jenže diplomacie je nástroj. Mít plnohodnotný úřad v Moskvě je na místě. Kdybychom vysílali velvyslance pouze tam, kde máme dobré vztahy, tak můžeme polovinu ministerstva propustit a zbývající diplomaty nacpeme do jediného autobusu. Rusko je a zůstane vážnou bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku, ať už bude výsledek ruské agrese proti Ukrajině jakýkoliv. […]

10.5.2024

Tiskové zprávy

Výkonný výbor TOP 09 mě schválil jako kandidáta do senátních voleb 2024

Kandiduji za koalici SPOLU do Senátu, a to na návrh TOP 09

Vážím si, že mě strana TOP 09 rozhodla navrhnout do Senátu jako svého kandidáta v rámci koalice SPOLU. V Senátu jsem dnes předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Intenzivně se zabývám strategickou bezpečností státu, posilováním spolupráce se spojenci nebo vlivem Ruska a Číny u nás. Z hlediska bezpečnosti máme za sebou přelomové roky a obávám se, že v těch příštích nás ještě větší výzvy čekají. Nominaci TOP 09 beru příležitost přirozeně navázat na dlouhodobou spolupráci z předchozích let. Je důležité netříštit síly, ale spolupracovat. Zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, které máme společné nejen v koalici SPOLU, ale v celé ČR i v Evropě.

Rozhovor pro ČT24

Slovensko se rozhodlo jednat v rozporu s bezpečnostními zájmy ČR, což je mimořádně vážné

Vláda ČR zapsala na sankční seznam aktéry kauzy Voice of Europe. Bylo to správné rozhodnutí poté, kdy se prokázalo, že za vším bylo úsilí Ruska měnit v zemích EU politickou diskusi prostřednictvím nastrčených komparsistů. Slovensko nyní udělilo ochranu jednomu z nich. Na pozadí oslav 20.výročí vstupu do EU se tu odvíjí průšvih, kdy se vláda v Bratislavě rozhodla jednat v rozporu s bezpečnostními zájmy nejen České republiky, ale i Nizozemí, Německa a dalších. Pusťte si mou reakci pro ČT24 na čerstvé zprávy o rozhodnutí Slovenska.

Rozhovor pro ČT24

Válka v Evropě vyžaduje odpovědnost, solidaritu a odvahu. A to i měnit pravidla v rámci EU.

Budeme-li pořád dokola opakovat, že nelze měnit základní smlouvy EU, mohli bychom také přehlédnout, že nám nad hlavou létají rakety. A tedy že jsme ve vážném nebezpečí.Pusťte si můj komentář z 1. května 2024 pro ČT24.

29.4.2024

Tiskové zprávy

Vyšetřování státního terorismu v moravských Vrběticích skončilo

Policejní vyšetřování případu terorismu ve Vrběticích je u konce. Prokázalo, že za výbuchem stáli důstojníci ruské GRU. Proč jsou jeho závěry dnes tak důležité? Souvisí to nejen s prezidentem Milošem Zemanem, ale i s dnešní válkou Ruska proti Ukrajině.   V roce 2021 došlo k oznámení pachatelů státního terorismu premiérem Babišem. Ruští speciálně vycvičení vojáci zabili dva české občany a způsobili miliardové škody na majetku. Byl to neospravedlnitelný zásah do naší státní suverenity. Okamžité vypovězení 18 ruských „diplomatů” byl zcela adekvátní krok, vláda hledala podporu také u spojenců.   Prezident republiky Miloš Zeman mařil úsilí vlády a Parlamentu. Týden mlčel, aby následně vystupoval úplně pomateně. V souladu s ruskou propagandou […]

24.4.2024

Podcast

Víc než dva roky nespravedlivé války Ruska proti Ukrajině

Druhé výročí plného invaze Ruska na Ukrajinu, tedy 24. února 2024, jsem byl v Kyjevě. Setkal jsem se tam nejen se členy ukrajinského parlamentu, ale s kolegy z různých částí Evropy. Intenzivní politická jednání střídaly přesuny do krytu, kde jsme obvykle pokračovali v poněkud méně formálním stylu. Nejen o tom, ale také o míru, o válečné propagandě a o výzvách pro Českou republiku je tato epizoda.  Válka, neboli „speciální vojenská operace“, jak ji nazývá ten, kdo ji rozpoutal, měla prý trvat tři dny a měla skončit totálním ovládnutím Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj měl být zavražděn a do vlády měly být dosazeny loutky Kremlu. Málokdo by si před dvěma lety vsadil […]