Novinky

Pavel Fischer přivítal vojákyně a vojáky po návratu z Afghánistánu a Iráku

Posted on

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, přivítal na slavnostním nástupu příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací dne 12. dubna 2019 vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z Afghánistánu a Iráku. Pavel Fischer jim osobně poděkoval za službu vlasti. Nástupu se dále zúčastnil náčelník Generálního štábu […]

Novinky

Pavel Fischer přijal v Senátu skupinu studentů z Ukrajiny

Posted on

Pavel Fischer přijal 12. dubna 2019 v prostorách Senátu Parlamentu ČR skupinu několika desítek studentů z Ukrajiny. Po krátkém úvodu se rozproudila diskuze o problémech současné Ukrajiny, o způsobech boje proti ruským dezinformacím nebo o úloze jednotlivce ve společnosti a státu. Otázky studentů směřovaly také k problematice korupce a boje proti ní. „Korupční chování ze […]

Novinky

Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

Posted on

Pavel Fischer byl v pondělí 8. dubna 2019 hostem moderátora Davida Hrbka v jeho talkshow v Divadle hudby v Olomouci. Moderátor pokládal otázky například na téma práce v prezidentské kanceláři za doby prezidenta Václava Havla, jak vypadá život velvyslance ve Francii nebo jak hodnotí Pavel Fischer svůj první půlrok v Senátu. Dalšími tématy byla rodina […]

Novinky

Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

Posted on

Pavel Fischer přijal pozvání Univerzity Palackého v Olomouci, aby společně s velvyslancem Francie v ČR Ronaldem Galharaguem, rektorem Jaroslavem Millerem a dalšími osobnostmi slavnostně otevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého. Ve svém proslovu mluvil Pavel Fischer o svých zkušenostech ze služby České republice ve Francii, o kulturní provázanosti obou zemí a o významu prohlubování spolupráce […]

Novinky

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

Posted on

Pavel Fischer přijal pozvání senátora za obvod č. 61 – Olomouc Lumíra Kantora a společně s ním a dalšími pozvanými hosty 8. dubna 2019 slavnostně zahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Pavel Fischer ve svém projevu pohovořil o osobních i celospolečenských důsledcích násilné kolektivizace. Velký význam a […]

Novinky

Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

Posted on

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, přijal 4. dubna 2019 ve své kanceláři zástupce Tchaj-wanu pana Chung-I Wanga.  Pavel Fischer poděkoval panu Wangovi za dosavadní spolupráci Tchaj-wanu s Českou republikou a ujistil pana Wanga, že má ČR zájem na prohlubování spolupráce i nadále. Pavel Fischer vyjádřil politování nad […]

Debaty

Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

Posted on

Pavel Fischer byl 13. března 2019 hostem panelové diskuze na téma Ženy v politice. Diskuze byla součástí konference pořádané Britskou ambasádou v Praze.  Senátor Pavel Fischer po úvodním slovu a poděkování promluvil o svých zkušenostech s komplikacemi při zaměstnávání žen ve státní správě. Dále uvedl, proč je podle jeho názoru ve vrcholné politice relativně málo […]

Novinky

Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

Posted on

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, navštívil v úterý 12. března 2019 konferenci k příležitosti výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Konference se uskutečnila ve Španělském sále Pražského hradu.  Doprovodnou akcí pro veřejnost byla výstava armádní techniky a panelová výstava „20 let ČR v NATO“ na Hradčanském […]

Novinky

Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Posted on

Pavel Fischer se dne 5. března 2019 setkal v Knihovně Václava Havla s nejvyšším představitelem exilové vlády Tibetu, prezidentem Lobsangem Sangayem.  Pavel Fischer ve svém proslovu poděkoval prezidentu Sangayovi za návštěvu České republiky a vyjádřil své potěšení, že ho může přivítat také jako ústavní činitel naší země. Pavel Fischer dále vyslovil obavu, že my všichni […]

Novinky

Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

Posted on

Pavel Fischer přijal pozvání skautek a skautů a dne 1. března 2019 byl hostem skautského vzdělávacího semináře, který se uskutečnil v pražských Kobylisích. Pavel Fischer v úvodu promluvil o významu dovedností a vlastností, které skauting rozvíjí, uvedl několik příkladů ze svého života a vyjádřil skautským činovníkům podporu v jejich práci. Následovala hodinová diskuze na společenská, […]