Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

Pavel Fischer byl v pondělí 8. dubna 2019 hostem moderátora Davida Hrbka v jeho talkshow v Divadle hudby v Olomouci. Moderátor pokládal otázky například na téma práce v prezidentské kanceláři za doby prezidenta Václava Havla, jak vypadá život velvyslance ve Francii nebo jak hodnotí Pavel Fischer svůj první půlrok v Senátu. Dalšími tématy byla rodina a volný čas, hudba a dokonce i vaření – Pavel Fischer se na žádost diváků podělil o svůj oblíbený recept. Poslední čtvrtinu večera tvořila diskuze s diváky. Příjemně odlehčenou atmosféru dotvářely francouzské šansony v podání Ivy Stáncové Kevešové.  
Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

Pavel Fischer přijal pozvání Univerzity Palackého v Olomouci, aby společně s velvyslancem Francie v ČR Ronaldem Galharaguem, rektorem Jaroslavem Millerem a dalšími osobnostmi slavnostně otevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého. Ve svém proslovu mluvil Pavel Fischer o svých zkušenostech ze služby České republice ve Francii, o kulturní provázanosti obou zemí a o významu prohlubování spolupráce mezi zeměmi. Pavel Fischer srdečně popřál Francouzskému centru a jeho pracovníkům hodně úspěšných projektů.  Slavnostním otevřením Francouzského centra byl zároveň zahájen festival Bonjour Olomouc, nad nímž Pavel Fischer převzal záštitu. V rámci festivalu se pak uskutečnila talkshow v Divadle hudby s Pavlem Fischerem (více).  
Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

Pavel Fischer přijal pozvání senátora za obvod č. 61 – Olomouc Lumíra Kantora a společně s ním a dalšími pozvanými hosty 8. dubna 2019 slavnostně zahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Pavel Fischer ve svém projevu pohovořil o osobních i celospolečenských důsledcích násilné kolektivizace. Velký význam a smysl přisoudil Pavel Fischer snahám o opětovné nalezení vztahu ke krajině a přírodě. S respektem je také potřeba přistupovat k člověku, který s půdou zachází. Jen tak je možné navázat na přerušenou tradici zodpovědného hospodářství. Výstava byla dočasně umístěna v budově Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 a bude zde k vidění do 17. dubna, kdy […]
Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

4.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, přijal 4. dubna 2019 ve své kanceláři zástupce Tchaj-wanu pana Chung-I Wanga.  Pavel Fischer poděkoval panu Wangovi za dosavadní spolupráci Tchaj-wanu s Českou republikou a ujistil pana Wanga, že má ČR zájem na prohlubování spolupráce i nadále. Pavel Fischer vyjádřil politování nad diplomatickým incidentem na MPO, ke kterému došlo 27. března 2019. Následovala diskuze o české podnikatelské misi na Tchaj-wanu a o dalších možnostech spolupráce. Závěrem Pavel Fischer ocenil Tchaj-wan za investice a pracovní místa, která byla vytvořena v České republice. Zdůraznil přitom význam prohlubování vztahů s demokratickými zeměmi.   
Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

13.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

Pavel Fischer byl 13. března 2019 hostem panelové diskuze na téma Ženy v politice. Diskuze byla součástí konference pořádané Britskou ambasádou v Praze.  Senátor Pavel Fischer po úvodním slovu a poděkování promluvil o svých zkušenostech s komplikacemi při zaměstnávání žen ve státní správě. Dále uvedl, proč je podle jeho názoru ve vrcholné politice relativně málo žen v porovnání s regionální politikou. Následovala moderovaná diskuze. 
Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

12.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, navštívil v úterý 12. března 2019 konferenci k příležitosti výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Konference se uskutečnila ve Španělském sále Pražského hradu.  Doprovodnou akcí pro veřejnost byla výstava armádní techniky a panelová výstava „20 let ČR v NATO“ na Hradčanském náměstí. Pavel Fischer si neformálně promluvil s vojákyněmi a vojáky o jejich službě státu a o vystavené technice.  Výstava „20 let ČR v NATO“ byla do dnešního dne instalována před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze. Pavel Fischer ji slavnostně zahajoval 1. března 2018 (více informací).
Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se dne 5. března 2019 setkal v Knihovně Václava Havla s nejvyšším představitelem exilové vlády Tibetu, prezidentem Lobsangem Sangayem.  Pavel Fischer ve svém proslovu poděkoval prezidentu Sangayovi za návštěvu České republiky a vyjádřil své potěšení, že ho může přivítat také jako ústavní činitel naší země. Pavel Fischer dále vyslovil obavu, že my všichni jako občané západní společnosti, kteří žijí v relativním bezpečí a stabilitě, ztrácíme ostražitost před nedemokratickými režimy. K narušování hranic dochází nejen fyzicky, jak tomu můžeme být svědky i v Evropě, ale také v našich myslích, protože se v průběhu let postupně posouvají hranice přijatelného. Pavel Fischer ve své řeči dále zmínil postupné upevňování totality v […]
Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

1.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

Pavel Fischer přijal pozvání skautek a skautů a dne 1. března 2019 byl hostem skautského vzdělávacího semináře, který se uskutečnil v pražských Kobylisích. Pavel Fischer v úvodu promluvil o významu dovedností a vlastností, které skauting rozvíjí, uvedl několik příkladů ze svého života a vyjádřil skautským činovníkům podporu v jejich práci. Následovala hodinová diskuze na společenská, politická i osobní témata, která se nesla v přátelském a neformálním duchu.  
Pavel Fischer zahájil výstavu „20 let České republiky v NATO“

1.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer zahájil výstavu „20 let České republiky v NATO“

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, zahájil 1. března 2019 společně s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem, kardinálem Dominikem Dukou a 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromírem Zůnou výstavu, která reflektuje vstup do Severoatlantické aliance a následujících dvacet let členství České republiky v této klíčové mezinárodní bezpečnostní organizaci. Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha a zhlédnout ji můžete před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze. V den výročí, které připadá na 12. března, bude výstava na jeden den výjimečně umístěna na Pražském hradě. 
Pavel Fischer hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce

28.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce

Pavel Fischer byl 27. února 2019 hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce. Pavel Fischer odpovídal na otázky moderátorů ze soukromého i profesního života, v závěru večera pak zahrál na kytaru Jana-Matěje Raka, který zajišťoval hudební doprovod večera. 
Pavel Fischer na návštěvě brněnského gymnázia (beseda)

27.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer na návštěvě brněnského gymnázia (beseda)

Pavel Fischer přijal 25. února 2019 pozvání studentů a senátora Zdeňka Papouška na Biskupské gymnázium v Brně. Po vřelém přijetí vedením školy zahájil Pavel Fischer společně se studenty výstavu na téma komunismu v Československu (více). Otázky, které byly položeny v následující diskuzi, se týkaly největších současných celosvětových hrozeb a mezinárodní politiky, nadcházejících evropských voleb, práce v Senátu a společenských problémů. 
Pavel Fischer zahájil výstavu na Biskupském gymnáziu v Brně

25.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer zahájil výstavu na Biskupském gymnáziu v Brně

Pavel Fischer přijal pozvání studentů Biskupského gymnázia v Brně a 25. ledna 2019 oficiálně zahájil výstavu „Od převratu k revoluci“o významných milnících a aktérech poválečné československé historie. Ve svém projevu promluvil Pavel Fischer o nutnosti zasvěceně informovat o historii a ocenil občanskou iniciativu studentů gymnázia, kteří výstavu realizovali. Ve své řeči se dotkl také aktuálního výročí tzv. vítězného února, převzetí moci komunisty v roce 1948. Následovala diskuze se studenty.  
Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, se v pátek 22. února 2019 zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků Armády České republiky po návratu ze zahraničních operací v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu. Nástup se uskutečnil ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Pavel Fischer vojákům poděkoval za jejich službu a přivítal je ve vlasti.   
Pavel Fischer na konferenci o ochraně před zahraničními investicemi v Americkém centru

13.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer na konferenci o ochraně před zahraničními investicemi v Americkém centru

Pavel Fischer byl ve středu 13. února hostem konference o ochraně klíčových odvětví ekonomiky před investicemi ze zahraničí. Konferenci pořádal PSSI a uskutečnila se v Americkém centru. Pavel Fischer představil svou vizi ochrany před zahraničními investicemi. Důraz kladl na zájem veřejnosti o bezpečnost, sdílení zkušeností odborníků napříč obory a opatření ze strany státu. Za jeden z důležitých prostředků, jak efektivně chránit české zájmy před zahraničními firmami, označil „investiční páku“, státní podíl ve strategických společnostech a klíčových investicích. Podle senátora Pavla Fischera přináší snaha o otevřenost vůči světu vážné bezpečnostní otázky a vysoké požadavky na zabezpečení, které mohou být nákladné a týkají se i nejmenších firem a startupů.   
Úvodní slovo Pavla Fischera na konferenci o partnerství a manželství v klubu Rock Café 12. února 2019

12.2.2019

Z akcí

Úvodní slovo Pavla Fischera na konferenci o partnerství a manželství v klubu Rock Café 12. února 2019

Pavel Fischer pronesl v úterý 12. února úvodní slovo před panelovou diskuzí konference na téma partnerství a manželství. Promluvil o významu rodiny a mezilidských vztahů, o vztahu závislosti na druhém člověku a o právech dětí. Podle senátora Pavla Fischera je velmi důležité o společenských problémech trpělivě mluvit, hledat cesty porozumění a řešení. Konference se konala v pražském klubu Rock Café, doprovází Národní týden manželství a pořádá ji Asociace manželských a partnerských poradců. 
Pavel Fischer dekoroval vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mise v Litvě

1.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer dekoroval vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mise v Litvě

Pavel Fischer se z titulu funkce předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky v pátek 1. února 2019 zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků Armády České republiky v Národním památníku na Vítkově. Spolu s dalšími představiteli republiky dekoroval Pavel Fischer vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mezinárodního nasazení v Litvě.   
Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal dne 29. ledna 2018 v Senátu Parlamentu České republiky politického vězně komunistické Číny Omira Bekaliho. Pan Bekali promluvil o podmínkách v koncentračních táborech a o potírání lidských práv v Číně, o etnické genocidě a obchodu s orgány. Omir Bekali upozornil na vzrůstající čínské mocenské ambice a posilování diktatury. Setkání se zúčastnilo několik dalších senátorů.  Pan Omir Bekali je smíšeného kazašsko-ujgurského původu. Narodil se v roce 1976 ve východním Sin-ťiangu a v roce 2006 přesídlil do Kazachstánu, kde získal občanství. V roce 2017 byl bezdůvodně zadržen při návštěvě rodného města a sedm měsíců byl držen v táboře na politickou převýchovu. Čínským režimem byl podroben fyzickému i psychickému násilí. 
Pavel Fischer na setkání se studenty ve Skautském institutu

11.1.2019

Z akcí

Pavel Fischer na setkání se studenty ve Skautském institutu

Pavel Fischer přijal pozvání studentů Mezinárodních teritoriálních studií FSV UK na přednášku s besedou, které se uskutečnily 11. ledna 2019 ve Skautském institutu v Praze. Pavel Fischer pohovořil o svých zkušenostech a diplomatické kariéře, o současné mezinárodní situaci a také o problémech, které jsou s ní spojeny. Následovala diskuze.