Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu skupinu studentů z Ukrajiny

12.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu skupinu studentů z Ukrajiny

Pavel Fischer přijal 12. dubna 2019 v prostorách Senátu Parlamentu ČR skupinu několika desítek studentů z Ukrajiny. Po krátkém úvodu se rozproudila diskuze o problémech současné Ukrajiny, o způsobech boje proti ruským dezinformacím nebo o úloze jednotlivce ve společnosti a státu. Otázky studentů směřovaly také k problematice korupce a boje proti ní. „Korupční chování ze společnosti možná nikdy nezmizí, ale to neznamená, že je v pořádku přestat proti němu bojovat. Korupce je zneužívání moci. Zdánlivě je těžké něco s tím dělat, ale opak je pravdou. Jednotlivec má velkou sílu. Přečtěte si text Václava Havla Moc bezmocných. Pak pochopíte, že osobní statečnost má větší vliv, než si možná myslíte. Každý odpor […]
Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

Pavel Fischer byl v pondělí 8. dubna 2019 hostem moderátora Davida Hrbka v jeho talkshow v Divadle hudby v Olomouci. Moderátor pokládal otázky například na téma práce v prezidentské kanceláři za doby prezidenta Václava Havla, jak vypadá život velvyslance ve Francii nebo jak hodnotí Pavel Fischer svůj první půlrok v Senátu. Dalšími tématy byla rodina a volný čas, hudba a dokonce i vaření – Pavel Fischer se na žádost diváků podělil o svůj oblíbený recept. Poslední čtvrtinu večera tvořila diskuze s diváky. Příjemně odlehčenou atmosféru dotvářely francouzské šansony v podání Ivy Stáncové Kevešové.  
Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

Pavel Fischer přijal pozvání Univerzity Palackého v Olomouci, aby společně s velvyslancem Francie v ČR Ronaldem Galharaguem, rektorem Jaroslavem Millerem a dalšími osobnostmi slavnostně otevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého. Ve svém proslovu mluvil Pavel Fischer o svých zkušenostech ze služby České republice ve Francii, o kulturní provázanosti obou zemí a o významu prohlubování spolupráce mezi zeměmi. Pavel Fischer srdečně popřál Francouzskému centru a jeho pracovníkům hodně úspěšných projektů.  Slavnostním otevřením Francouzského centra byl zároveň zahájen festival Bonjour Olomouc, nad nímž Pavel Fischer převzal záštitu. V rámci festivalu se pak uskutečnila talkshow v Divadle hudby s Pavlem Fischerem (více).  
Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

Pavel Fischer přijal pozvání senátora za obvod č. 61 – Olomouc Lumíra Kantora a společně s ním a dalšími pozvanými hosty 8. dubna 2019 slavnostně zahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Pavel Fischer ve svém projevu pohovořil o osobních i celospolečenských důsledcích násilné kolektivizace. Velký význam a smysl přisoudil Pavel Fischer snahám o opětovné nalezení vztahu ke krajině a přírodě. S respektem je také potřeba přistupovat k člověku, který s půdou zachází. Jen tak je možné navázat na přerušenou tradici zodpovědného hospodářství. Výstava byla dočasně umístěna v budově Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 a bude zde k vidění do 17. dubna, kdy […]
Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

4.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, přijal 4. dubna 2019 ve své kanceláři zástupce Tchaj-wanu pana Chung-I Wanga.  Pavel Fischer poděkoval panu Wangovi za dosavadní spolupráci Tchaj-wanu s Českou republikou a ujistil pana Wanga, že má ČR zájem na prohlubování spolupráce i nadále. Pavel Fischer vyjádřil politování nad diplomatickým incidentem na MPO, ke kterému došlo 27. března 2019. Následovala diskuze o české podnikatelské misi na Tchaj-wanu a o dalších možnostech spolupráce. Závěrem Pavel Fischer ocenil Tchaj-wan za investice a pracovní místa, která byla vytvořena v České republice. Zdůraznil přitom význam prohlubování vztahů s demokratickými zeměmi.   
Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

13.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

Pavel Fischer byl 13. března 2019 hostem panelové diskuze na téma Ženy v politice. Diskuze byla součástí konference pořádané Britskou ambasádou v Praze.  Senátor Pavel Fischer po úvodním slovu a poděkování promluvil o svých zkušenostech s komplikacemi při zaměstnávání žen ve státní správě. Dále uvedl, proč je podle jeho názoru ve vrcholné politice relativně málo žen v porovnání s regionální politikou. Následovala moderovaná diskuze. 
Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

12.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, navštívil v úterý 12. března 2019 konferenci k příležitosti výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Konference se uskutečnila ve Španělském sále Pražského hradu.  Doprovodnou akcí pro veřejnost byla výstava armádní techniky a panelová výstava „20 let ČR v NATO“ na Hradčanském náměstí. Pavel Fischer si neformálně promluvil s vojákyněmi a vojáky o jejich službě státu a o vystavené technice.  Výstava „20 let ČR v NATO“ byla do dnešního dne instalována před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze. Pavel Fischer ji slavnostně zahajoval 1. března 2018 (více informací).
Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se dne 5. března 2019 setkal v Knihovně Václava Havla s nejvyšším představitelem exilové vlády Tibetu, prezidentem Lobsangem Sangayem.  Pavel Fischer ve svém proslovu poděkoval prezidentu Sangayovi za návštěvu České republiky a vyjádřil své potěšení, že ho může přivítat také jako ústavní činitel naší země. Pavel Fischer dále vyslovil obavu, že my všichni jako občané západní společnosti, kteří žijí v relativním bezpečí a stabilitě, ztrácíme ostražitost před nedemokratickými režimy. K narušování hranic dochází nejen fyzicky, jak tomu můžeme být svědky i v Evropě, ale také v našich myslích, protože se v průběhu let postupně posouvají hranice přijatelného. Pavel Fischer ve své řeči dále zmínil postupné upevňování totality v […]
Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

1.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

Pavel Fischer přijal pozvání skautek a skautů a dne 1. března 2019 byl hostem skautského vzdělávacího semináře, který se uskutečnil v pražských Kobylisích. Pavel Fischer v úvodu promluvil o významu dovedností a vlastností, které skauting rozvíjí, uvedl několik příkladů ze svého života a vyjádřil skautským činovníkům podporu v jejich práci. Následovala hodinová diskuze na společenská, politická i osobní témata, která se nesla v přátelském a neformálním duchu.  
Pavel Fischer zahájil výstavu „20 let České republiky v NATO“

1.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer zahájil výstavu „20 let České republiky v NATO“

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, zahájil 1. března 2019 společně s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem, kardinálem Dominikem Dukou a 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromírem Zůnou výstavu, která reflektuje vstup do Severoatlantické aliance a následujících dvacet let členství České republiky v této klíčové mezinárodní bezpečnostní organizaci. Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha a zhlédnout ji můžete před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze. V den výročí, které připadá na 12. března, bude výstava na jeden den výjimečně umístěna na Pražském hradě. 
Pavel Fischer hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce

28.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce

Pavel Fischer byl 27. února 2019 hostem talkshow v Hálkově městském divadle v Nymburce. Pavel Fischer odpovídal na otázky moderátorů ze soukromého i profesního života, v závěru večera pak zahrál na kytaru Jana-Matěje Raka, který zajišťoval hudební doprovod večera. 
Pavel Fischer na návštěvě brněnského gymnázia (beseda)

27.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer na návštěvě brněnského gymnázia (beseda)

Pavel Fischer přijal 25. února 2019 pozvání studentů a senátora Zdeňka Papouška na Biskupské gymnázium v Brně. Po vřelém přijetí vedením školy zahájil Pavel Fischer společně se studenty výstavu na téma komunismu v Československu (více). Otázky, které byly položeny v následující diskuzi, se týkaly největších současných celosvětových hrozeb a mezinárodní politiky, nadcházejících evropských voleb, práce v Senátu a společenských problémů. 
Pavel Fischer zahájil výstavu na Biskupském gymnáziu v Brně

25.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer zahájil výstavu na Biskupském gymnáziu v Brně

Pavel Fischer přijal pozvání studentů Biskupského gymnázia v Brně a 25. ledna 2019 oficiálně zahájil výstavu „Od převratu k revoluci“o významných milnících a aktérech poválečné československé historie. Ve svém projevu promluvil Pavel Fischer o nutnosti zasvěceně informovat o historii a ocenil občanskou iniciativu studentů gymnázia, kteří výstavu realizovali. Ve své řeči se dotkl také aktuálního výročí tzv. vítězného února, převzetí moci komunisty v roce 1948. Následovala diskuze se studenty.  
Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer přivítal vojáky z mise v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, se v pátek 22. února 2019 zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků Armády České republiky po návratu ze zahraničních operací v Afghánistánu, Iráku, Itálii, Kosovu a Kongu. Nástup se uskutečnil ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Pavel Fischer vojákům poděkoval za jejich službu a přivítal je ve vlasti.   
Pavel Fischer na konferenci o ochraně před zahraničními investicemi v Americkém centru

13.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer na konferenci o ochraně před zahraničními investicemi v Americkém centru

Pavel Fischer byl ve středu 13. února hostem konference o ochraně klíčových odvětví ekonomiky před investicemi ze zahraničí. Konferenci pořádal PSSI a uskutečnila se v Americkém centru. Pavel Fischer představil svou vizi ochrany před zahraničními investicemi. Důraz kladl na zájem veřejnosti o bezpečnost, sdílení zkušeností odborníků napříč obory a opatření ze strany státu. Za jeden z důležitých prostředků, jak efektivně chránit české zájmy před zahraničními firmami, označil „investiční páku“, státní podíl ve strategických společnostech a klíčových investicích. Podle senátora Pavla Fischera přináší snaha o otevřenost vůči světu vážné bezpečnostní otázky a vysoké požadavky na zabezpečení, které mohou být nákladné a týkají se i nejmenších firem a startupů.   
Úvodní slovo Pavla Fischera na konferenci o partnerství a manželství v klubu Rock Café 12. února 2019

12.2.2019

Z akcí

Úvodní slovo Pavla Fischera na konferenci o partnerství a manželství v klubu Rock Café 12. února 2019

Pavel Fischer pronesl v úterý 12. února úvodní slovo před panelovou diskuzí konference na téma partnerství a manželství. Promluvil o významu rodiny a mezilidských vztahů, o vztahu závislosti na druhém člověku a o právech dětí. Podle senátora Pavla Fischera je velmi důležité o společenských problémech trpělivě mluvit, hledat cesty porozumění a řešení. Konference se konala v pražském klubu Rock Café, doprovází Národní týden manželství a pořádá ji Asociace manželských a partnerských poradců. 
Pavel Fischer dekoroval vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mise v Litvě

1.2.2019

Z akcí

Pavel Fischer dekoroval vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mise v Litvě

Pavel Fischer se z titulu funkce předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky v pátek 1. února 2019 zúčastnil slavnostního nástupu příslušníků Armády České republiky v Národním památníku na Vítkově. Spolu s dalšími představiteli republiky dekoroval Pavel Fischer vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z mezinárodního nasazení v Litvě.   
Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal čínského politického vězně Omira Bekaliho

Pavel Fischer přijal dne 29. ledna 2018 v Senátu Parlamentu České republiky politického vězně komunistické Číny Omira Bekaliho. Pan Bekali promluvil o podmínkách v koncentračních táborech a o potírání lidských práv v Číně, o etnické genocidě a obchodu s orgány. Omir Bekali upozornil na vzrůstající čínské mocenské ambice a posilování diktatury. Setkání se zúčastnilo několik dalších senátorů.  Pan Omir Bekali je smíšeného kazašsko-ujgurského původu. Narodil se v roce 1976 ve východním Sin-ťiangu a v roce 2006 přesídlil do Kazachstánu, kde získal občanství. V roce 2017 byl bezdůvodně zadržen při návštěvě rodného města a sedm měsíců byl držen v táboře na politickou převýchovu. Čínským režimem byl podroben fyzickému i psychickému násilí.