Z akcí

Pavel Fischer navštívil památník romského holokaustu v Letech u Písku

12.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer navštívil památník romského holokaustu v Letech u Písku

Pavel Fischer navštívil dne 12. května 2019 obec Mirovice v Jižních Čechách a uctil památku dětských obětí romského holokaustu, které jsou na místním hřbitově pochovány. Dále navštívil památník holokaustu Romů a Sintů v blízkosti obce Lety u Písku a zúčastnil se pietního aktu.  Na svém Facebookovém profilu Pavel Fischer uvedl:  „V Letech u Písku čekali během války na smrt naši Romové. Jejich památku by tu měli připomínat především Češi. Přesto tu dnes bylo daleko víc zástupců ze zahraničí než českých politiků. Například z Británie, Francie, Izraele, Kanady nebo Spojených států. Celé naší společnosti prospěje, když budeme věnovat víc pozornosti soužití Čechů a Romů. Obzvlášť to platí pro extrémisty, kteří mluví […]
Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

4.5.2019

ProjevyZ akcí

Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

3. května 2019, památník bojovníkům za svobodu národa, Praha 12   Vážené dámy, vážení pánové,  vážení přítomní,   připomínáme si v těchto dnech 74 let od konce druhé světové války.    Tato válka byla nejkrutější a nejtragičtější válkou, jakou svět pamatuje. Postihla několik kontinentů, u nás zasáhla doslova každou rodinu. Nikdo nezůstal stranou strachu a ohrožení na tom nejzákladnějším, co máme – na životě.    Na samém začátku války stál pocit ponížení, pocit křivdy. Populisté v Německu, potom i u nás slibovali vyřešit ekonomické problémy a vrátit národům důstojnost. Jejich nenávist propukla naplno, když se občan z obav z ekonomické bídy vzdal své vlastní odpovědnosti a přestal se starat.   Důsledky […]
Pavel Fischer uctil odkaz Milana Rastislava Štefánika u jeho sochy na Petříně

3.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer uctil odkaz Milana Rastislava Štefánika u jeho sochy na Petříně

Dne 4. května 2019 uplyne 100 let od tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho odkaz připomněl Pavel Fischer na pietním aktu, který se uskutečnil 3. května před sochou generála Štefánika na pražském Petříně.  Pavel Fischer ve svém proslovu vyzdvihl mimořádné úspěchy generála Štefánika v oblasti vojenství, vědy, politiky a diplomacie. Připomněl významné zásluhy generála Štefánika na organizaci legií a vzniku Československého státu, zároveň věnoval pozornost jeho velkému zájmu o světové dění a spolupráci se zahraničními partnery. Odkaz osobnosti generála Štefánika a jeho osobní hrdinství pak převedl do dnešního kontextu.  „Co by asi generál Štefánik řekl na adresu našich ozbrojených sil? Co by řekl k názorům, které tu a tam […]
Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3.5.2019

ProjevyZ akcí

Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3. května 2019, Štefánikova hvězdárna, Praha   Vážené dámy, vážení pánové,  Excelence,  vážení přítomní,   sešli jsme se u příležitosti stého výročí tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika.    Podivuhodný životní příběh tohoto vědce, astronoma, vojáka, diplomata a politika nás nepřestává udivovat ani dnes, sto let po jeho úmrtí.    Vynikl ve vědě i ve vojenství.    I. světová válka totiž docela změnila Štefánikův život. Dobrovolně se přihlásil do francouzské armády a absolvoval letecký výcvik, který v tehdejší době byl naprosto novým oborem válečnictví. Jako pilot se účastnil bojů ve Francii i na srbské a italské frontě.    Poté, kdy se setkal s T. G. Masarykem v roce 1915, se […]
Pavel Fischer přivítal vojáky po návratu z operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii

26.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přivítal vojáky po návratu z operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii

Pavel Fischer přivítal v pátek 26. dubna 2019 ve slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově příslušníky Armády ČR po návratu ze zahraničních operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii. Ceremoniálu se zúčastnil také náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a další představitelé Velení AČR nebo náměstek ministra obrany pro řízení sekce ekonomické Pavel Beran. Během ceremoniálu byly uděleny medaile Za službu v zahraničí, ocenění a vyznamenání. Vybraným vojákům byly uděleny Záslužné kříže ministra obrany ČR nebo Čestné odznaky AČR Za zásluhy.
Pavel Fischer inicioval schůzku starostky Zbraslavi a policejního prezidenta

Pavel Fischer inicioval schůzku starostky Zbraslavi a policejního prezidenta

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se setkali starostka městské části Praha-Zbraslav Zuzana Vejvodová a prezident Policie ČR Plk. Jan Švejdar nad záměrem výstavby policejního areálu na Zbraslavi. Setkání se uskutečnilo na základě iniciativy senátora Pavla Fischera. Starostka městské části tlumočila návrhy na úpravy záměru, zároveň upozornila na některé výhrady veřejnosti k dosavadnímu postupu. Policejní prezident připustil nedostatečnou komunikaci ze strany Policie ČR v minulosti a nabídl součinnost i další osobní jednání. V závěru schůzky dostal policejní prezident pozvání k účasti na debatě o rozvoji Zbraslavi.
Pavel Fischer při jednání s ministrem Metnarem a náčelníkem Opatou

24.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer při jednání s ministrem Metnarem a náčelníkem Opatou

Ve středu 24. dubna 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR. Na program schůze bylo zařazeno jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR generálem Alešem Opatou. Tématem bylo financování armádních zakázek na obnovu vybavení a související legislativa. Generál Opata pak přednesl svou vizi reformy Armády ČR.  Pavel Fischer v závěru jednání poděkoval hostům a položil několik otázek, zejména na největší problémy, resp. kde armáda i ministerstvo podporu Výboru nejvíce ocení. Všechny strany vyjádřily svou vůli k bližší spolupráci v budoucnosti.
Pavel Fischer přivítal vojákyně a vojáky po návratu z Afghánistánu a Iráku

12.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přivítal vojákyně a vojáky po návratu z Afghánistánu a Iráku

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, přivítal na slavnostním nástupu příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací dne 12. dubna 2019 vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z Afghánistánu a Iráku. Pavel Fischer jim osobně poděkoval za službu vlasti. Nástupu se dále zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, náměstek ministra obrany Pavel Beran a další představitelé Velení AČR. Přítomen bude také chargé d´affaires Irácké republiky v ČR Ishan Yaseen Shakir Alawady. Medaile Za službu v zahraničí převzali příslušníci 8. zastoupení na velitelství mise Resolute Support, kteří působili na území Afghánistánu. Dále byli oceněni příslušníci velitelství 1. úkolového uskupení, […]
Pavel Fischer přijal v Senátu skupinu studentů z Ukrajiny

12.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu skupinu studentů z Ukrajiny

Pavel Fischer přijal 12. dubna 2019 v prostorách Senátu Parlamentu ČR skupinu několika desítek studentů z Ukrajiny. Po krátkém úvodu se rozproudila diskuze o problémech současné Ukrajiny, o způsobech boje proti ruským dezinformacím nebo o úloze jednotlivce ve společnosti a státu. Otázky studentů směřovaly také k problematice korupce a boje proti ní. „Korupční chování ze společnosti možná nikdy nezmizí, ale to neznamená, že je v pořádku přestat proti němu bojovat. Korupce je zneužívání moci. Zdánlivě je těžké něco s tím dělat, ale opak je pravdou. Jednotlivec má velkou sílu. Přečtěte si text Václava Havla Moc bezmocných. Pak pochopíte, že osobní statečnost má větší vliv, než si možná myslíte. Každý odpor […]
Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem talkshow v Divadle hudby v Olomouci

Pavel Fischer byl v pondělí 8. dubna 2019 hostem moderátora Davida Hrbka v jeho talkshow v Divadle hudby v Olomouci. Moderátor pokládal otázky například na téma práce v prezidentské kanceláři za doby prezidenta Václava Havla, jak vypadá život velvyslance ve Francii nebo jak hodnotí Pavel Fischer svůj první půlrok v Senátu. Dalšími tématy byla rodina a volný čas, hudba a dokonce i vaření – Pavel Fischer se na žádost diváků podělil o svůj oblíbený recept. Poslední čtvrtinu večera tvořila diskuze s diváky. Příjemně odlehčenou atmosféru dotvářely francouzské šansony v podání Ivy Stáncové Kevešové.  
Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluotevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého v Olomouci

Pavel Fischer přijal pozvání Univerzity Palackého v Olomouci, aby společně s velvyslancem Francie v ČR Ronaldem Galharaguem, rektorem Jaroslavem Millerem a dalšími osobnostmi slavnostně otevřel Francouzské centrum při Univerzitě Palackého. Ve svém proslovu mluvil Pavel Fischer o svých zkušenostech ze služby České republice ve Francii, o kulturní provázanosti obou zemí a o významu prohlubování spolupráce mezi zeměmi. Pavel Fischer srdečně popřál Francouzskému centru a jeho pracovníkům hodně úspěšných projektů.  Slavnostním otevřením Francouzského centra byl zároveň zahájen festival Bonjour Olomouc, nad nímž Pavel Fischer převzal záštitu. V rámci festivalu se pak uskutečnila talkshow v Divadle hudby s Pavlem Fischerem (více).  
Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

8.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

Pavel Fischer přijal pozvání senátora za obvod č. 61 – Olomouc Lumíra Kantora a společně s ním a dalšími pozvanými hosty 8. dubna 2019 slavnostně zahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Pavel Fischer ve svém projevu pohovořil o osobních i celospolečenských důsledcích násilné kolektivizace. Velký význam a smysl přisoudil Pavel Fischer snahám o opětovné nalezení vztahu ke krajině a přírodě. S respektem je také potřeba přistupovat k člověku, který s půdou zachází. Jen tak je možné navázat na přerušenou tradici zodpovědného hospodářství. Výstava byla dočasně umístěna v budově Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 a bude zde k vidění do 17. dubna, kdy […]
Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

4.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přijal v Senátu zástupce Tchaj-wanu v ČR Chung-I Wanga

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, přijal 4. dubna 2019 ve své kanceláři zástupce Tchaj-wanu pana Chung-I Wanga.  Pavel Fischer poděkoval panu Wangovi za dosavadní spolupráci Tchaj-wanu s Českou republikou a ujistil pana Wanga, že má ČR zájem na prohlubování spolupráce i nadále. Pavel Fischer vyjádřil politování nad diplomatickým incidentem na MPO, ke kterému došlo 27. března 2019. Následovala diskuze o české podnikatelské misi na Tchaj-wanu a o dalších možnostech spolupráce. Závěrem Pavel Fischer ocenil Tchaj-wan za investice a pracovní místa, která byla vytvořena v České republice. Zdůraznil přitom význam prohlubování vztahů s demokratickými zeměmi.   
Pavel Fischer hostem lekce angličtiny pro seniory v Praze – Petrovicích

23.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem lekce angličtiny pro seniory v Praze – Petrovicích

Pavel Fischer navštívil v pátek 22. března 2019 petrovické seniorky a seniory při výuce angličtiny. Atmosféra byla přátelská a neformální, samotná konverzace se přibližně v polovině lekce stočila k brexitu a české politice, které seniory velmi zajímaly. Pozdravit účastníky kurzu a Pavla Fischera přišla také starostka městské části Olga Hromasová.  Kurzy se konají každý týden pro několik skupin podle úrovně obtížnosti, zajišťuje je Úřad městské části Praha – Petrovice. Městská část Praha – Petrovice patří do senátního obvodu č. 17, ve kterém byl Pavel Fischer zvolen do Senátu Parlamentu ČR.
Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

13.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

Pavel Fischer byl 13. března 2019 hostem panelové diskuze na téma Ženy v politice. Diskuze byla součástí konference pořádané Britskou ambasádou v Praze.  Senátor Pavel Fischer po úvodním slovu a poděkování promluvil o svých zkušenostech s komplikacemi při zaměstnávání žen ve státní správě. Dále uvedl, proč je podle jeho názoru ve vrcholné politice relativně málo žen v porovnání s regionální politikou. Následovala moderovaná diskuze. 
Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

12.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer na výroční konferenci ke vstupu do NATO a na výstavě armádní techniky

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, navštívil v úterý 12. března 2019 konferenci k příležitosti výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Konference se uskutečnila ve Španělském sále Pražského hradu.  Doprovodnou akcí pro veřejnost byla výstava armádní techniky a panelová výstava „20 let ČR v NATO“ na Hradčanském náměstí. Pavel Fischer si neformálně promluvil s vojákyněmi a vojáky o jejich službě státu a o vystavené technice.  Výstava „20 let ČR v NATO“ byla do dnešního dne instalována před budovou Generálního štábu AČR na Vítězném náměstí v Praze. Pavel Fischer ji slavnostně zahajoval 1. března 2018 (více informací).
Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se setkal s exilovým prezidentem Tibetu Lobsangem Sangayem

Pavel Fischer se dne 5. března 2019 setkal v Knihovně Václava Havla s nejvyšším představitelem exilové vlády Tibetu, prezidentem Lobsangem Sangayem.  Pavel Fischer ve svém proslovu poděkoval prezidentu Sangayovi za návštěvu České republiky a vyjádřil své potěšení, že ho může přivítat také jako ústavní činitel naší země. Pavel Fischer dále vyslovil obavu, že my všichni jako občané západní společnosti, kteří žijí v relativním bezpečí a stabilitě, ztrácíme ostražitost před nedemokratickými režimy. K narušování hranic dochází nejen fyzicky, jak tomu můžeme být svědky i v Evropě, ale také v našich myslích, protože se v průběhu let postupně posouvají hranice přijatelného. Pavel Fischer ve své řeči dále zmínil postupné upevňování totality v […]
Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

1.3.2019

Z akcí

Pavel Fischer hostem skautského vzdělávacího semináře

Pavel Fischer přijal pozvání skautek a skautů a dne 1. března 2019 byl hostem skautského vzdělávacího semináře, který se uskutečnil v pražských Kobylisích. Pavel Fischer v úvodu promluvil o významu dovedností a vlastností, které skauting rozvíjí, uvedl několik příkladů ze svého života a vyjádřil skautským činovníkům podporu v jejich práci. Následovala hodinová diskuze na společenská, politická i osobní témata, která se nesla v přátelském a neformálním duchu.