NovinkyZ akcí

Pavel Fischer na semináři o ženách v politice

Pavel Fischer byl 13. března 2019 hostem panelové diskuze na téma Ženy v politice. Diskuze byla součástí konference pořádané Britskou ambasádou v Praze. 

Senátor Pavel Fischer po úvodním slovu a poděkování promluvil o svých zkušenostech s komplikacemi při zaměstnávání žen ve státní správě. Dále uvedl, proč je podle jeho názoru ve vrcholné politice relativně málo žen v porovnání s regionální politikou. Následovala moderovaná diskuze.