NovinkyZ akcí

Pavel Fischer uctil odkaz Milana Rastislava Štefánika u jeho sochy na Petříně

Dne 4. května 2019 uplyne 100 let od tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho odkaz připomněl Pavel Fischer na pietním aktu, který se uskutečnil 3. května před sochou generála Štefánika na pražském Petříně. 

Pavel Fischer ve svém proslovu vyzdvihl mimořádné úspěchy generála Štefánika v oblasti vojenství, vědy, politiky a diplomacie. Připomněl významné zásluhy generála Štefánika na organizaci legií a vzniku Československého státu, zároveň věnoval pozornost jeho velkému zájmu o světové dění a spolupráci se zahraničními partnery. Odkaz osobnosti generála Štefánika a jeho osobní hrdinství pak převedl do dnešního kontextu. 

„Co by asi generál Štefánik řekl na adresu našich ozbrojených sil? Co by řekl k názorům, které tu a tam slyšíme, že moderní armádu nepotřebujeme a že daleko důležitější je dávat peníze na jiné priority? 
 
To nejcennější, co máme, nejsou naše zbraňové systémy, ale naši lidé. Naši vojáci s výcvikem, který bude na úrovni posledních výzev vojenství, tak jako v roce 1915 letectvo. Dnes tyto nové hrozby vidíme v oblasti kybernetiky nebo boje o vliv ve vesmíru. 
 
Generál Milan Rastislav Štefánik byl mimořádnou osobností. Osvědčil, že jsou dějinné okamžiky, kdy nemůžeme zůstat neutrální. Ukázal, že za svobodu je třeba bojovat. A že je třeba vybojovat místo naší země mezi spojenci. 
 
Na výzvy dnešní doby už armáda nestačí. Téměř všechno, co je kolem nás, se může stát zbraní použitou proti civilnímu obyvatelstvu. Nestačí na to ani ministerstvo obrany, ani ministerstvo vnitra. Bezpečnostní výzvy dnešní doby jsou totiž takového rozsahu, že musíme mobilizovat doslova každého občana.   
 
Ten, jehož památku si dnes připomínáme, nebyl lhostejný. Věděl, že nejde čekat s rukama v klíně.“
 
Celý proslov Pavla Fischera si můžete přečíst zde.