Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

Projevy, Z akcí|3.5.2019

Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

Kam dál?

Pavel Fischer přivítal členy IPAC v Senátu

Meziparlamentní aliance k Číně

Pavel Fischer přivítal členy IPAC v Senátu

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 101 Vážený pane předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, krize, kterými procházíme v posledních letech, vrhají světlo na naše silné stránky a na naše slabé stránky. Na to, co funguje, a na to, co nefunguje. A řadu z věcí a z poznatků, se kterými za námi přichází NKÚ, vidíme, že prověřil čas. Dovolte, abych jenom citoval tři příklady, abyste věděli, co mám na mysli. V roce 2019 jsme tady na tom místě projednávali zprávu za rok 2018, kdy hlavní motto bylo […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 125 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada, o které dnes jednáme, to znamená ta červnová Evropská rada z 29. a 30. 6., byla svým rozsahem agend tak široká, že jeden nevěří, že se to dá vůbec stihnout projednat. Dovolte mi proto, abych nikoli doplnil nebo nahradil to, co říkal pan ministr, ale vytáhl z toho věci, které mě osobně zaujaly a na kterých jsme tady také […]