NovinkyZ akcí

Pavel Fischer spoluzahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu

Pavel Fischer přijal pozvání senátora za obvod č. 61 – Olomouc Lumíra Kantora a společně s ním a dalšími pozvanými hosty 8. dubna 2019 slavnostně zahájil výstavu Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu. Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

Pavel Fischer ve svém projevu pohovořil o osobních i celospolečenských důsledcích násilné kolektivizace. Velký význam a smysl přisoudil Pavel Fischer snahám o opětovné nalezení vztahu ke krajině a přírodě. S respektem je také potřeba přistupovat k člověku, který s půdou zachází. Jen tak je možné navázat na přerušenou tradici zodpovědného hospodářství.

Výstava byla dočasně umístěna v budově Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 a bude zde k vidění do 17. dubna, kdy se přestěhuje do Moravského divadla Olomouc.