Z akcí

Pavel Fischer na Lochkovských slavnostech 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na Lochkovských slavnostech 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil v sobotu 15. června 2019 městskou část Praha – Lochkov, kde se konaly tradiční Lochkovské slavnosti. Senátora Pavla Fischera přivítal starosta Lochkova Jiří Rendl a zástupkyně starosty paní Eva Filipová, aby spolu následně probrali vývoj v obci a plány do budoucnosti a diskutovali s občany. Společně pak věnovali pozornost hasičským sborům z Lochkova a okolí a prezentaci jejich techniky. 
Pavel Fischer v Šeberově na závodech voltiž a paravoltiž pro děti 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer v Šeberově na závodech voltiž a paravoltiž pro děti 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil stáj Trojan v městské části Praha-Šeberov, kde se konala voltižní a paravoltižní soutěž pro děti do 18 let. Pavel Fischer pozdravil všechny přítomné, poděkoval dětem za jejich píli a rodičům za obrovskou podporu a předával ocenění dětem.   
Pavel Fischer na pietním aktu v Lidicích 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na pietním aktu v Lidicích 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil Památník Lidice a zúčastnil se pietního aktu při příležitosti smutného výročí vyhlazení obce, k němuž došlo 9. června 1942. Pavel Fischer vyjádřil úctu obětem nacistické zvůle v Lidicích a za vzácné osobní svědectví poděkoval paní Marii Šupíkové, která byla jedním z přeživších lidických dětí a která na pietním aktu veřejně vystoupila.   
Pavel Fischer na demonstraci na Václavském náměstí v Praze 4. června 2019

4.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na demonstraci na Václavském náměstí v Praze 4. června 2019

Pavel Fischer se zapojil do demonstrace Máme toho dost! Demisi!, která se odehrála 4. června 2019 na Václavském náměstí v Praze.  Svou účast na demonstraci odůvodnil Pavel Fischer slovy: „Prezident se pokouší ovlivnit justici. Premiér se zapletl s StB a je podezřelý z neoprávněného čerpání dotací. Vláda se opírá o hlasy komunistů. Myslím, že už toho bylo dost. Je na čase, aby demokratické strany začaly aktivně spolupracovat a připravily lepší alternativu.“ Video Pavla Fischera z demonstrace si můžete pustit zde 

4.6.2019

VideoZ akcí

Pavel Fischer z demonstrace na Václavském náměstí

Prezident se pokouší ovlivnit justici. Premiér se zapletl s StB a je podezřelý z neoprávněného čerpání dotací. Vláda se opírá o hlasy komunistů. Myslím, že už toho bylo dost. Je na čase, aby demokratické strany začaly aktivně spolupracovat a připravily lepší alternativu.

Pavel Fischer v Radotíně na Královském průvodu

1.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer v Radotíně na Královském průvodu

Pavel Fischer navštívil v sobotu 1. června 2019 Radotín a zúčastnil se zahájení Královského průvodu na Karlštejn a městských slavností. Společně se starostou Radotína Karlem Hanzlíkem vystoupil Pavel Fischer na pódiu s krátkou řečí, ve které zdůraznil inspirativní skutky Karla IV. a jeho poselství pro dnešní dobu. „Odkaz Karla IV. nám i v dnešní době jasně říká, jak důležité je spravovat věci veřejné ve prospěch všech občanů s úctou a respektem,“ řekl Pavel Fischer.  Městská část Praha 16 (Radotín) patří do volebního obvodu č. 17, za který byl Pavel Fischer zvolen do Senátu.  
Pavel Fischer podpořil festival ZUŠ Open v Senátu

1.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer podpořil festival ZUŠ Open v Senátu

Pavel Fischer přijal pozvání na festival základních uměleckých škol ZUŠ Open, který se konal ve dnech 31. května – 1. června 2019 ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Pavel Fischer přivítal na obou scénách všechny přítomné děti, pedagogy i rodiče a ve své krátké řeči zmínil důležitost výchovy dětí k umění i význam hudby v jeho vlastním životě. Následovalo neformální osobní přivítání žáků a učitelů ze škol z volebního obvodu senátora Pavla Fischera.  
Pavel Fischer na česko-německém semináři NATO at 70: What’s next? v Senátu

21.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer na česko-německém semináři NATO at 70: What’s next? v Senátu

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, vystoupil 21. května 2019 na uzavřeném expertním česko-německém semináři k příležitosti 70. výročí Severoatlantické aliance NATO at 70: What’s next? Třetí ročník semináře se poprvé konal v prostoru bezpečnostního výboru Senátu. Pořadatelem akce byla organizace Jagello 2000.  „Analyzovat současnou bezpečnostní situaci ve světě s našimi strategickými sousedy je náš významný a dlouhodobý úkol. Setkání s německými partnery nám umožnilo společně pojmenovat problémy a výzvy pro naše země. Toto setkání přispělo ke zvýšení důvěry mezi Českou republikou a Německem,“ řekl k události Pavel Fischer.
Pavel Fischer na zahájení česko-německého semináře NATO at 70: What’s next?

20.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer na zahájení česko-německého semináře NATO at 70: What’s next?

Pavel Fischer 20. května 2019 spoluzahájil česko-německý seminář NATO at 70: What’s next? v CEVRO Institutu debatou s názvem NATO at 70: Future of Transatlantic Bond.  Ve své řeči nastínil Pavel Fischer bezpečnostní výzvy současného světa, kterým jako západní společnosti čelíme, a poukázal na největší hrozby, kterým musí Severoatlantická aliance věnovat pozornost. Mezi nimi uvedl také Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku, která se prudce vyvíjí a masivně zbrojí. Hrozby uvedl do kontextu současného stavu NATO a spolupráce mezi spojenci.  Mezi další hosty zahajovací veřejné diskuze patřil generál Heinrich Brauss, Jakub Landovský, Tomáš Pojar a Alexandr Vondra.  Seminář pokračuje v úterý 21. května 2019 neveřejným setkáním na půdě bezpečnostního výboru […]
Pavel Fischer běží pro Paměť národa

18.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer běží pro Paměť národa

Pavel Fischer běžel v sobotu 18. května 2019 štafetový závod na podporu Paměti národa pražskou oborou Hvězda. Výtěžek z akce bude použit na dokumentování příběhů politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a bojovníků za svobodu.  Videopozdrav Pavla Fischera z akce si pusťte zde
Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Dne 14. května 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Na program schůze byly zařazeny aktuální informace ke kybernetické bezpečnosti, o kterých informoval například ředitel NÚKIB Dušan Navrátil nebo náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil. Zástupci NÚKIB zpravili výbor o proběhlé mezinárodní bezpečnostní konferenci o 5G v Praze a o jejích výstupech. Následovala diskuze o kybernetické bezpečnosti České republiky, problematice 5G sítí a jejich budování u nás i v zahraničí. Tématem diskuze byla také přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností a řešení se zahraničními partnery jak na úrovni odborníků a bezpečnostních institucí, tak na úrovni parlamentů.  Schůze výboru pokračovala ve 14 hodin návštěvou ÚZSI.   
Pavel Fischer navštívil památník romského holokaustu v Letech u Písku

12.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer navštívil památník romského holokaustu v Letech u Písku

Pavel Fischer navštívil dne 12. května 2019 obec Mirovice v Jižních Čechách a uctil památku dětských obětí romského holokaustu, které jsou na místním hřbitově pochovány. Dále navštívil památník holokaustu Romů a Sintů v blízkosti obce Lety u Písku a zúčastnil se pietního aktu.  Na svém Facebookovém profilu Pavel Fischer uvedl:  „V Letech u Písku čekali během války na smrt naši Romové. Jejich památku by tu měli připomínat především Češi. Přesto tu dnes bylo daleko víc zástupců ze zahraničí než českých politiků. Například z Británie, Francie, Izraele, Kanady nebo Spojených států. Celé naší společnosti prospěje, když budeme věnovat víc pozornosti soužití Čechů a Romů. Obzvlášť to platí pro extrémisty, kteří mluví […]
Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

4.5.2019

ProjevyZ akcí

Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

3. května 2019, památník bojovníkům za svobodu národa, Praha 12   Vážené dámy, vážení pánové,  vážení přítomní,   připomínáme si v těchto dnech 74 let od konce druhé světové války.    Tato válka byla nejkrutější a nejtragičtější válkou, jakou svět pamatuje. Postihla několik kontinentů, u nás zasáhla doslova každou rodinu. Nikdo nezůstal stranou strachu a ohrožení na tom nejzákladnějším, co máme – na životě.    Na samém začátku války stál pocit ponížení, pocit křivdy. Populisté v Německu, potom i u nás slibovali vyřešit ekonomické problémy a vrátit národům důstojnost. Jejich nenávist propukla naplno, když se občan z obav z ekonomické bídy vzdal své vlastní odpovědnosti a přestal se starat.   Důsledky […]
Pavel Fischer uctil odkaz Milana Rastislava Štefánika u jeho sochy na Petříně

3.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer uctil odkaz Milana Rastislava Štefánika u jeho sochy na Petříně

Dne 4. května 2019 uplyne 100 let od tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho odkaz připomněl Pavel Fischer na pietním aktu, který se uskutečnil 3. května před sochou generála Štefánika na pražském Petříně.  Pavel Fischer ve svém proslovu vyzdvihl mimořádné úspěchy generála Štefánika v oblasti vojenství, vědy, politiky a diplomacie. Připomněl významné zásluhy generála Štefánika na organizaci legií a vzniku Československého státu, zároveň věnoval pozornost jeho velkému zájmu o světové dění a spolupráci se zahraničními partnery. Odkaz osobnosti generála Štefánika a jeho osobní hrdinství pak převedl do dnešního kontextu.  „Co by asi generál Štefánik řekl na adresu našich ozbrojených sil? Co by řekl k názorům, které tu a tam […]
Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3.5.2019

ProjevyZ akcí

Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3. května 2019, Štefánikova hvězdárna, Praha   Vážené dámy, vážení pánové,  Excelence,  vážení přítomní,   sešli jsme se u příležitosti stého výročí tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika.    Podivuhodný životní příběh tohoto vědce, astronoma, vojáka, diplomata a politika nás nepřestává udivovat ani dnes, sto let po jeho úmrtí.    Vynikl ve vědě i ve vojenství.    I. světová válka totiž docela změnila Štefánikův život. Dobrovolně se přihlásil do francouzské armády a absolvoval letecký výcvik, který v tehdejší době byl naprosto novým oborem válečnictví. Jako pilot se účastnil bojů ve Francii i na srbské a italské frontě.    Poté, kdy se setkal s T. G. Masarykem v roce 1915, se […]
Pavel Fischer přivítal vojáky po návratu z operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii

26.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přivítal vojáky po návratu z operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii

Pavel Fischer přivítal v pátek 26. dubna 2019 ve slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově příslušníky Armády ČR po návratu ze zahraničních operací v Afghánistánu, Mali a Velké Británii. Ceremoniálu se zúčastnil také náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a další představitelé Velení AČR nebo náměstek ministra obrany pro řízení sekce ekonomické Pavel Beran. Během ceremoniálu byly uděleny medaile Za službu v zahraničí, ocenění a vyznamenání. Vybraným vojákům byly uděleny Záslužné kříže ministra obrany ČR nebo Čestné odznaky AČR Za zásluhy.
Pavel Fischer při jednání s ministrem Metnarem a náčelníkem Opatou

24.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer při jednání s ministrem Metnarem a náčelníkem Opatou

Ve středu 24. dubna 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR. Na program schůze bylo zařazeno jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR generálem Alešem Opatou. Tématem bylo financování armádních zakázek na obnovu vybavení a související legislativa. Generál Opata pak přednesl svou vizi reformy Armády ČR.  Pavel Fischer v závěru jednání poděkoval hostům a položil několik otázek, zejména na největší problémy, resp. kde armáda i ministerstvo podporu Výboru nejvíce ocení. Všechny strany vyjádřily svou vůli k bližší spolupráci v budoucnosti.
Pavel Fischer přivítal vojákyně a vojáky po návratu z Afghánistánu a Iráku

12.4.2019

Z akcí

Pavel Fischer přivítal vojákyně a vojáky po návratu z Afghánistánu a Iráku

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, přivítal na slavnostním nástupu příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací dne 12. dubna 2019 vojákyně a vojáky, kteří se vrátili z Afghánistánu a Iráku. Pavel Fischer jim osobně poděkoval za službu vlasti. Nástupu se dále zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata, náměstek ministra obrany Pavel Beran a další představitelé Velení AČR. Přítomen bude také chargé d´affaires Irácké republiky v ČR Ishan Yaseen Shakir Alawady. Medaile Za službu v zahraničí převzali příslušníci 8. zastoupení na velitelství mise Resolute Support, kteří působili na území Afghánistánu. Dále byli oceněni příslušníci velitelství 1. úkolového uskupení, […]