Z akcí

Veřejné slyšení Národní bezpečnost a obchod s Čínou v Senátu 25. září 2019

Veřejné slyšení Národní bezpečnost a obchod s Čínou v Senátu 25. září 2019

Ve středu 25. září 2019 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo veřejné slyšení Národní bezpečnost a obchod s Čínou, které pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu. Veřejné slyšení otevřel svým projevem místopředseda senátu Jiří Oberfalzer. Jednotlivé panely uváděli a moderovali senátoři Miroslav Balatka, Jan Sobotka, Jiří Dienstbier, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Václav Hampl a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.  V první části vystoupili zástupci velkých i malých firem, které na čínském trhu působí. Za společnost PPF a.s. vystoupil ředitel pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář, za společnost EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. místopředseda představenstva Josef Vávra a za společnost Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o. […]
Pavel Fischer navštívil Dny NATO 2019 v Ostravě

21.9.2019

Z akcí

Pavel Fischer navštívil Dny NATO 2019 v Ostravě

Předseda bezpečnostního výboru Senátu Pavel Fischer navštívil v sobotu 21. září 2019 Dny NATO, největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Pavel Fischer se v Ostravě zúčastnil slavnostního zahájení, následně věnoval několik hodin prohlídkám vojenské techniky a rozhovorům s návštěvníky akce. Na sociálních sítích Pavel Fischer uvedl: „Jako předseda bezpečnostního výboru Senátu jsem navštívil Dny NATO v Ostravě. Byla to nejenom přehlídka vojenské techniky, ale také oslava naší obranné spolupráce. Mám radost z obrovského zájmu veřejnosti. Těším se zase za rok!“
Pavel Fischer uctil památku legionářů z italské fronty I. světové války

20.9.2019

ProjevyZ akcí

Pavel Fischer uctil památku legionářů z italské fronty I. světové války

Pavel Fischer uctil na pietním aktu památku československých legionářů, kteří padli při bojích na kótě v Doss Alto. Vzpomínková ceremoniál se konal v pátek 20. září 2019 od 10 hodin na čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů u Památníku československých legionářů.  Pavel Fischer ve svém proslovu mimo jiné uvedl:  „Památka legionářů, které si připomínáme, k nám promlouvá napříč staletím i dnes. Jejich nasazení na italské frontě, kde vybojovali tvrdý střet o kótu Doss Alto, je živým svědectvím ideálů, za které byli připraveni položit život.  Padli za republiku, která měla teprve vzniknout. Vynikli tolik svou statečností, že vyburcovali veřejné a politické mínění tehdejší Itálie. Přímo se zasloužili, abychom my mohli žít ve svobodné […]
Pavel Fischer zahájil nový školní rok v Radotíně

2.9.2019

Z akcí

Pavel Fischer zahájil nový školní rok v Radotíně

Pavel Fischer navštívil dne 2. září 2019 základní školu v městské části Praha – Radotín, kde společně se starostou Karlem Hanzlíkem zahájil nový školní rok slavnostním otevřením nástavby školní budovy. Pavel Fischer popřál žákům, rodičům a pedagogům, aby jim škola přinášela radost, a přivítal ve škole prvňáčky. Následovalo slavnostní otevření dostavby školní jídelny a nového krytého bazénu. 
Boj za pravdu a Milada Horáková – projev na Vyšehradském hřbitově

27.6.2019

ProjevyZ akcí

Boj za pravdu a Milada Horáková – projev na Vyšehradském hřbitově

Vyšehradský hřbitov v Praze, 26. června 2019   Vážení přítomní,   doktorka Milada Horáková byla vězněna, mučena a perzekvována dvěma totalitními režimy – nacistickým a komunistickým. Ten druhý ji nakonec právě před 69 lety mimořádně surovým způsobem zavraždil.   V dnešní době jsou totalitní režimy za námi. Jinde na světě se sice stále ještě vede otevřený boj o svobodu, ale u nás žijeme ve zdánlivém klidu, často v blahobytu a v závětří velkých dějinných událostí.   Mnozí z nás se proto ženou za majetkem a osobním úspěchem, žijí si sami pro sebe. Osobní vztahy vystřídaly vztahy virtuální, prostor setkávání je dnes často někde na síti. V tom se těžko orientujeme […]
Pavel Fischer na slavnostním otevření nového školního pavilonu v Lipencích

22.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na slavnostním otevření nového školního pavilonu v Lipencích

Pavel Fischer navštívil v sobotu 22. června 2019 městskou část Praha-Lipence, kde se od 14 hodin konalo slavnostní otevření nového pavilonu základní školy. Po úvodních slovech ředitelky školy a přestřižení pásky následovala prohlídka pavilonu, během níž se Pavel Fischer věnoval rozhovorům se žáky i rodiči. Pavel Fischer znovu navštíví základní školu v Lipencích začátkem školního roku 2019/2020, kdy proběhne beseda se žáky vyšších ročníků. 
Pavel Fischer na Lochkovských slavnostech 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na Lochkovských slavnostech 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil v sobotu 15. června 2019 městskou část Praha – Lochkov, kde se konaly tradiční Lochkovské slavnosti. Senátora Pavla Fischera přivítal starosta Lochkova Jiří Rendl a zástupkyně starosty paní Eva Filipová, aby spolu následně probrali vývoj v obci a plány do budoucnosti a diskutovali s občany. Společně pak věnovali pozornost hasičským sborům z Lochkova a okolí a prezentaci jejich techniky. 
Pavel Fischer v Šeberově na závodech voltiž a paravoltiž pro děti 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer v Šeberově na závodech voltiž a paravoltiž pro děti 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil stáj Trojan v městské části Praha-Šeberov, kde se konala voltižní a paravoltižní soutěž pro děti do 18 let. Pavel Fischer pozdravil všechny přítomné, poděkoval dětem za jejich píli a rodičům za obrovskou podporu a předával ocenění dětem.   
Pavel Fischer na pietním aktu v Lidicích 15. června 2019

15.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na pietním aktu v Lidicích 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil Památník Lidice a zúčastnil se pietního aktu při příležitosti smutného výročí vyhlazení obce, k němuž došlo 9. června 1942. Pavel Fischer vyjádřil úctu obětem nacistické zvůle v Lidicích a za vzácné osobní svědectví poděkoval paní Marii Šupíkové, která byla jedním z přeživších lidických dětí a která na pietním aktu veřejně vystoupila.   
Pavel Fischer na demonstraci na Václavském náměstí v Praze 4. června 2019

4.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer na demonstraci na Václavském náměstí v Praze 4. června 2019

Pavel Fischer se zapojil do demonstrace Máme toho dost! Demisi!, která se odehrála 4. června 2019 na Václavském náměstí v Praze.  Svou účast na demonstraci odůvodnil Pavel Fischer slovy: „Prezident se pokouší ovlivnit justici. Premiér se zapletl s StB a je podezřelý z neoprávněného čerpání dotací. Vláda se opírá o hlasy komunistů. Myslím, že už toho bylo dost. Je na čase, aby demokratické strany začaly aktivně spolupracovat a připravily lepší alternativu.“ Video Pavla Fischera z demonstrace si můžete pustit zde 

4.6.2019

VideoZ akcí

Pavel Fischer z demonstrace na Václavském náměstí

Prezident se pokouší ovlivnit justici. Premiér se zapletl s StB a je podezřelý z neoprávněného čerpání dotací. Vláda se opírá o hlasy komunistů. Myslím, že už toho bylo dost. Je na čase, aby demokratické strany začaly aktivně spolupracovat a připravily lepší alternativu.

Pavel Fischer v Radotíně na Královském průvodu

1.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer v Radotíně na Královském průvodu

Pavel Fischer navštívil v sobotu 1. června 2019 Radotín a zúčastnil se zahájení Královského průvodu na Karlštejn a městských slavností. Společně se starostou Radotína Karlem Hanzlíkem vystoupil Pavel Fischer na pódiu s krátkou řečí, ve které zdůraznil inspirativní skutky Karla IV. a jeho poselství pro dnešní dobu. „Odkaz Karla IV. nám i v dnešní době jasně říká, jak důležité je spravovat věci veřejné ve prospěch všech občanů s úctou a respektem,“ řekl Pavel Fischer.  Městská část Praha 16 (Radotín) patří do volebního obvodu č. 17, za který byl Pavel Fischer zvolen do Senátu.  
Pavel Fischer podpořil festival ZUŠ Open v Senátu

1.6.2019

Z akcí

Pavel Fischer podpořil festival ZUŠ Open v Senátu

Pavel Fischer přijal pozvání na festival základních uměleckých škol ZUŠ Open, který se konal ve dnech 31. května – 1. června 2019 ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Pavel Fischer přivítal na obou scénách všechny přítomné děti, pedagogy i rodiče a ve své krátké řeči zmínil důležitost výchovy dětí k umění i význam hudby v jeho vlastním životě. Následovalo neformální osobní přivítání žáků a učitelů ze škol z volebního obvodu senátora Pavla Fischera.  
Pavel Fischer na česko-německém semináři NATO at 70: What’s next? v Senátu

21.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer na česko-německém semináři NATO at 70: What’s next? v Senátu

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, vystoupil 21. května 2019 na uzavřeném expertním česko-německém semináři k příležitosti 70. výročí Severoatlantické aliance NATO at 70: What’s next? Třetí ročník semináře se poprvé konal v prostoru bezpečnostního výboru Senátu. Pořadatelem akce byla organizace Jagello 2000.  „Analyzovat současnou bezpečnostní situaci ve světě s našimi strategickými sousedy je náš významný a dlouhodobý úkol. Setkání s německými partnery nám umožnilo společně pojmenovat problémy a výzvy pro naše země. Toto setkání přispělo ke zvýšení důvěry mezi Českou republikou a Německem,“ řekl k události Pavel Fischer.
Pavel Fischer na zahájení česko-německého semináře NATO at 70: What’s next?

20.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer na zahájení česko-německého semináře NATO at 70: What’s next?

Pavel Fischer 20. května 2019 spoluzahájil česko-německý seminář NATO at 70: What’s next? v CEVRO Institutu debatou s názvem NATO at 70: Future of Transatlantic Bond.  Ve své řeči nastínil Pavel Fischer bezpečnostní výzvy současného světa, kterým jako západní společnosti čelíme, a poukázal na největší hrozby, kterým musí Severoatlantická aliance věnovat pozornost. Mezi nimi uvedl také Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku, která se prudce vyvíjí a masivně zbrojí. Hrozby uvedl do kontextu současného stavu NATO a spolupráce mezi spojenci.  Mezi další hosty zahajovací veřejné diskuze patřil generál Heinrich Brauss, Jakub Landovský, Tomáš Pojar a Alexandr Vondra.  Seminář pokračuje v úterý 21. května 2019 neveřejným setkáním na půdě bezpečnostního výboru […]
Pavel Fischer běží pro Paměť národa

18.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer běží pro Paměť národa

Pavel Fischer běžel v sobotu 18. května 2019 štafetový závod na podporu Paměti národa pražskou oborou Hvězda. Výtěžek z akce bude použit na dokumentování příběhů politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a bojovníků za svobodu.  Videopozdrav Pavla Fischera z akce si pusťte zde
Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Zpráva ze schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu 14. května

Dne 14. května 2019 zasedal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Na program schůze byly zařazeny aktuální informace ke kybernetické bezpečnosti, o kterých informoval například ředitel NÚKIB Dušan Navrátil nebo náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil. Zástupci NÚKIB zpravili výbor o proběhlé mezinárodní bezpečnostní konferenci o 5G v Praze a o jejích výstupech. Následovala diskuze o kybernetické bezpečnosti České republiky, problematice 5G sítí a jejich budování u nás i v zahraničí. Tématem diskuze byla také přeshraniční spolupráce a sdílení zkušeností a řešení se zahraničními partnery jak na úrovni odborníků a bezpečnostních institucí, tak na úrovni parlamentů.  Schůze výboru pokračovala ve 14 hodin návštěvou ÚZSI.   
Pavel Fischer navštívil školu s Montessori programem Na Beránku

13.5.2019

Z akcí

Pavel Fischer navštívil školu s Montessori programem Na Beránku

Pavel Fischer navštívil dne 13. května 2019 základní školu na Beránku, která je jedinou ZŠ s devítiletým Montessori programem v Praze. Vedoucí programu Mgr. Miroslava Kellovská provedla Pavla Fischera školou a seznámila ho s výukovým programem, následovala beseda s žáky a pedagogy. Pavel Fischer se pak zúčastnil výuky žáků 6. – 9. tříd.  Základní škola Na Beránku se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacity pro Montessori program. O zápis do školy je velký zájem a výběr žáků probíhá pomocí losování. Pavel Fischer jednal s Mgr. Kellovskou také o tom, jak školu podpořit a jak co nejrychleji vyřešit problém s nedostatkem prostor.