NovinkyZ akcí

Pavel Fischer na zahájení česko-německého semináře NATO at 70: What’s next?

Pavel Fischer 20. května 2019 spoluzahájil česko-německý seminář NATO at 70: What’s next? v CEVRO Institutu debatou s názvem NATO at 70: Future of Transatlantic Bond

Ve své řeči nastínil Pavel Fischer bezpečnostní výzvy současného světa, kterým jako západní společnosti čelíme, a poukázal na největší hrozby, kterým musí Severoatlantická aliance věnovat pozornost. Mezi nimi uvedl také Ruskou federaci a Čínskou lidovou republiku, která se prudce vyvíjí a masivně zbrojí. Hrozby uvedl do kontextu současného stavu NATO a spolupráce mezi spojenci. 

Mezi další hosty zahajovací veřejné diskuze patřil generál Heinrich Brauss, Jakub Landovský, Tomáš Pojar a Alexandr Vondra. 

Seminář pokračuje v úterý 21. května 2019 neveřejným setkáním na půdě bezpečnostního výboru Senátu Parlamentu ČR.