NovinkyProjevyZ akcí

Pavel Fischer uctil památku legionářů z italské fronty I. světové války

Pavel Fischer uctil na pietním aktu památku československých legionářů, kteří padli při bojích na kótě v Doss Alto. Vzpomínková ceremoniál se konal v pátek 20. září 2019 od 10 hodin na čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů u Památníku československých legionářů. 

Pavel Fischer ve svém proslovu mimo jiné uvedl: 

„Památka legionářů, které si připomínáme, k nám promlouvá napříč staletím i dnes. Jejich nasazení na italské frontě, kde vybojovali tvrdý střet o kótu Doss Alto, je živým svědectvím ideálů, za které byli připraveni položit život. 

Padli za republiku, která měla teprve vzniknout. Vynikli tolik svou statečností, že vyburcovali veřejné a politické mínění tehdejší Itálie. Přímo se zasloužili, abychom my mohli žít ve svobodné zemi.  

Pro nás, kdo si je dnes, tady na Olšanech, připomínáme, je jejich oběť vykřičníkem. Je připomínkou velikosti člověka, který je připraven nasadit i svůj život v zápase za to, v co věří.

Ale jejich oběť nám může být i otazníkem: do jaké míry se porovnají naše dnešní zápasy s velikostí jejich oběti? A do jaké míry můžeme srovnat s velikostí jejich ideálu ideály naše?  

I proto je tak vzácné, že se zde můžeme scházet: zástupci parlamentu, ozbrojených sil a především Armády České republiky a zástupců Československé obce legionářské. A na nejdůležitějším místě za účasti vás, občanů. Děkuji, že jste dnes přišli. Toto místo je důležité právě proto, že zápas našich legionářů zde promlouvá i do dnešní doby. Je na nás, abychom usilovali o porozumění.“