NovinkyZ akcí

Pavel Fischer v Šeberově na závodech voltiž a paravoltiž pro děti 15. června 2019

Pavel Fischer navštívil stáj Trojan v městské části Praha-Šeberov, kde se konala voltižní a paravoltižní soutěž pro děti do 18 let. Pavel Fischer pozdravil všechny přítomné, poděkoval dětem za jejich píli a rodičům za obrovskou podporu a předával ocenění dětem.