Projevy

29.1.2021

Projevy

Projev v Senátu

K uvěznění Alexeje Navalného, potlačování práv v Rusku a postupu EU

Projev Pavla Fischera na 5. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 28. ledna 2021 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, téma, ke kterému se setkáváme, není nové. Také ho dnes nevyřešíme. Ale zařadili jsme ho na pořad jednání proto, že se jedná o naprosto zásadní otázky týkající se základních práv a svobod, ke kterým se ČR slavnostně přihlásila a které jako členové Parlamentu ČR jsme se zavázali, že budeme hájit a že je budeme také respektovat. Usnesení, které jste dostali a které máte v podkladech, okomentuji podrobněji v rozpravě. Budeme tam mít jazykové změny, které budou asi na třech místech, ale načtu je potom později, až dostanu slovo. Navazujeme tímto usnesením […]

10.12.2020

Projevy

Projev v Senátu

K daňovému balíčku

Projev Pavla Fischera na 3. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 10. prosince 2020 k ministryni financí Aleně Schillerové a poslanci Andreji Babišovi (projednávaný bod „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony“)  Vážený pane předsedající, vážená paní vicepremiérko, paní ministryně, dámy a pánové. Jednáme o daňovém balíčku a přitom víme, že do 1. 1., kdy by ten balíček, ty zákony, ty změny v zákonech měly začít platit, zbývá, jak nám paní ministryně sama připomněla, 20 dní. To je historická chvíle. Máme rekordně krátký čas na to, abychom zvážili všechna pro a proti. Historická chvíle je ale také v tom, že mezi nás, […]

19.11.2020

Projevy

K chybám vlády a střetu zájmů – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k ministru zdravotnictví Janu Blatnému (projednávaný bod „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“) Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, mě ta večerní debata začala zajímat a najednou se mi propojují věci, které tady řešíme od začátku pandemie. A chudák pan ministr – ale vybral si to sám – teď od nás uslyší velmi tvrdou kritiku. Váš předchůdce odešel po schůzce na Vyšehradě a my dodnes nevíme, kdo tam s ním byl. V rámci správy […]

19.11.2020

Projevy

K otázce energetické bezpečnosti a suverenity – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k ministru dopravy a průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (projednávaný bod „Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“) Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, pane vicepremiére, dámy a pánové. Téma, o kterém mluvíme, tedy Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie, je nesmírně zajímavé, protože nás přenáší do velmi důležitých technologických výzev. Je dobře, že jsme ho vzali do programu našeho Senátu a že se těmto strategickým otázkám věnujeme. Mně ale u toho chybí otázka energetické bezpečnosti. Proč […]

19.11.2020

Projevy

K rozvratu veřejných financí – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k předsedkyni Národní rozpočtové rady Evě Zamrazilové (projednávaný bod „Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí“) Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, milí kolegové. Chtěl jsem poděkovat paní předsedkyni, že k nám přišla s tak pedagogicky dobře zpracovaným materiálem, na němž je vidět to, co jsme právě teď slyšeli z úst pana předsedy výboru hospodářského, a sice rozvrat veřejných financí, pokud nebudeme nic dělat. Chtěl jsem poděkovat za doprovodné usnesení, které připravil výbor, a to usnesení má moji naprostou podporu. Také souhlasím s tím, že musíme apelovat. Apelovat na zdravý rozum a na určitou […]

12.11.2020

Projevy

Projev v Senátu

K bezpečnosti ochranných pomůcek a nečinnosti vlády

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období 12. listopadu 2020 Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové. Pan ministr nám na začátku ve svém prvním bodě poměrně detailně vysvětlil, že tu máme železnou zásobu, cituji. Pak pokračoval na téma 72 milionů roušek, to konstatoval, a vyslovil uspokojení, že tedy máme 17 milionů respirátorů FFP2 v zásobách. Pak řekl: „Situace vypadá dobře na první pohled.“ S tím tedy můžeme souhlasit. V závěru nás ubezpečil o tom, že nehrozí nic mimořádného a že vláda věci průběžně při každé schůzi vyhodnocuje. Tak na toto bych se docela rád teď podíval. Než položím svou otázku konkrétněji, ještě odcituji […]

29.10.2020

Projevy

Projev v Senátu

K teroristickým útokům ve Francii

Vážený pane předsedající. Navrhujeme, aby Senát, který dnes zasedá, vyjádřil účast a postoj k útokům, které dnes ráno proběhly ve Francii. Rád bych vás požádal teď na začátek o chvíli ticha. Kdybychom se mohli postavit a vzdát úctu obětem – tři lidé přišli o život. Děkuji vám. Navrhujeme, aby náš Senát zareagoval, aby přijal usnesení, které máte všichni před sebou na stolech. Teď ho přečtu. Potom vystoupíme ještě s dalšími komentáři v rozpravě. Navrhujeme přijmout usnesení Senátu z 28. schůze konané dne 29. října 2020 k teroristickým útokům ve Francii: Senát s ohledem na skutečnost, že ve Francii došlo k útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, na tři osoby v […]

29.10.2020

Projevy

Projev v Senátu

K souhlasu s působením zahraničních lékařů v ČR

Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové. Dvě věci. Mluvíme o pomoci, o souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků a lékařů na našem území. Zaprvé je velmi důležité si uvědomit, v jak rekordně krátkých lhůtách jsme tento tisk připravili. Chci ocenit spolupráci s vládou, se všemi zúčastněnými resorty. Je to pro nás také test, protože v současné době čelíme rozmanitým a komplikovaným bezpečnostním situacím. Je pro nás velmi důležité zažít, co to znamená, abychom konali rychle v souladu s ústavou. Chci ocenit i způsob, jakým vláda tento materiál se vší vážností pojala, aby byl v souladu s ústavním pořádkem v ČR. Přestože to byl těžký úkol, zvládli jsme ho rychle a chci všem, […]

14.10.2020

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě ČTÚ, odolnosti a 5G sítím

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mluvíme o ČTÚ a o jeho výroční zprávě. Dříve, než položím otázku, která se týká budoucnosti frekvenčních pásem, tak jsem chtěl jenom navázat na svého předřečníka. Sítě 5G jsou dnes už technologicky skutečností, připravují se sítě 6G. Přestože si uvědomujeme dobře, že ČTÚ v oblasti technologií musí respektovat normy a zákony, které tady tvoříme, tak jsem chtěl jenom i při této příležitosti zopakovat, že nám není jedno, co se děje s našimi daty a že nám nemůže být jedno, pokud bychom zůstávali zranitelní právě v oblasti nejnovějších technologií. Proto, přestože to není jenom technologická věc, ale především politická, budeme pracovat na tom, abychom napříč politickými stranami […]

14.10.2020

Projevy

Projev v Senátu

K Evropské radě, soběstačnosti ČR a využití nanotechnologií

/v rozpravě po vystoupení místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce k účasti na příští Evropské radě/ Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, děkujeme za tuto možnost mluvit s členem vlády předtím, než začne významná Evropská rada. Její agendy jsou rozsáhlé, budu mluvit pouze k jednomu. V tom zvacím dopise od Charlese Michela se píše, že k obědu nebo po obědě, zkrátka na závěr, v pátek, budou naši šéfové, to znamená za Českou republiku pan předseda vlády Andrej Babiš, mluvit o covidu. A to o vakcíně a o dalších koordinacích, například volného pohybu osob. Já bych chtěl doporučit vládě, aby si vzala do aktovky jedno velmi důležité téma, […]

14.10.2020

Projevy

Projev v Senátu

K Evropské radě, otravě Navalného a dostavbě jaderné elektrárny

/v rozpravě po vystoupení místopředsedy vlády a ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce k proběhlé Evropské radě/ Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi krátce také reagovat na proběhlou Evropskou radu, která se konala počátkem října. Když se do ní začteme, zjistíme, že tam je celá řada otázek, které jsou mezi prioritami pro Českou republiku. Jsem rád, že tady padla zmínka o Alexeji Navalném. Skutečnost, že opoziční politik v našem geopolitickém prostoru se stal terčem otravy za pomoci látek, které jsou z mezinárodního práva zakázány, je sama o sobě faktem, kterému musíme věnovat pozornost. Ty látky nezakázal někdo jen tak. Ty zakázaly státy úmluvy o šíření a […]
Projev Pavla Fischera na zastupitelstvu Ústeckého kraje k nedostupnosti zdravotní péče

10.3.2020

Projevy

Projev Pavla Fischera na zastupitelstvu Ústeckého kraje k nedostupnosti zdravotní péče

Veřejné zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje  9. března 2020, Ústí nad Labem    Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, děkuji za udělení slova na úvod veřejného zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. V poslední době jsem vícekrát navštívil kraj a Šluknovsko. Dobře vím, že jde o území, které má specifické problémy. Ale to, co jsem viděl a slyšel, překročilo moji představivost. Nebudu mluvit o všech problémech ve vyloučených lokalitách, nemáme na to dnes dost času, i když by zasluhovaly pozornost. Chci mluvit o dostupnosti zdravotní péče. Mluvíme o území, na kterém žije 55 tisíc obyvatel a které je ze tří stran ohraničeno státní hranicí. Ze čtvrté strany nyní postupně vyrostla hranice nová, která […]

19.2.2020

Projevy

Proslov Pavla Fischera před volbou předsedy Senátu 19. února 2020

16. schůze Senátu ve 12. funkčním období, 19. února 2020 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, milí přátelé, v první řadě chci vzdát hold Jaroslavu Kuberovi. Odešel od nedokončené práce a o kulisách, které nám připravil, dnes už píše i agentura Reuters. Z dokumentů, které byly dnes zveřejněny na webu Aktuálně.cz, se totiž ukazuje, že náš předseda, předseda této komory, čelil velmi tvrdému tlaku kvůli přípravě své zamýšlené návštěvy Tchaj-wanu. V dokumentu se píše: „budete platit“. Pod dokumentem je razítko Čínské lidové republiky, resp. její ambasády. Dokument přijala Kancelář prezidenta republiky. Zdá se mi, že nemáme příliš na výběr a musíme si položit otázku, co se s tímto dokumentem bude […]

30.1.2020

Projevy

Projev Pavla Fischera v Senátu k návrhu zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

15. schůze Senátu ve 12. funkčním období, 30. ledna 2020 Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, chci ocenit, že vláda přichází s tímto návrhem zákona, protože jednáme o entitě, se kterou skutečně nelze navazovat mezinárodní smlouvy. Přitom je naším partnerem, a to nejenom v oblasti průmyslu, obchodu, investic, ale také vzdělávání, inovací a řady dalších věcí, včetně kultury. Proto si velmi vážím práce vašeho ministerstva a chci ocenit tuto iniciativu, která replikuje to, co je třeba z hlediska smluv nebo pravidelných textů OECD promítnout do takové spolupráce. Za nás jako za výbor (VZOB) chci jenom připomenout, že se právě rozvoji politických kontaktů a ekonomických […]
Pavel Fischer uctil památku legionářů z italské fronty I. světové války

20.9.2019

ProjevyZ akcí

Pavel Fischer uctil památku legionářů z italské fronty I. světové války

Pavel Fischer uctil na pietním aktu památku československých legionářů, kteří padli při bojích na kótě v Doss Alto. Vzpomínková ceremoniál se konal v pátek 20. září 2019 od 10 hodin na čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů u Památníku československých legionářů.  Pavel Fischer ve svém proslovu mimo jiné uvedl:  „Památka legionářů, které si připomínáme, k nám promlouvá napříč staletím i dnes. Jejich nasazení na italské frontě, kde vybojovali tvrdý střet o kótu Doss Alto, je živým svědectvím ideálů, za které byli připraveni položit život.  Padli za republiku, která měla teprve vzniknout. Vynikli tolik svou statečností, že vyburcovali veřejné a politické mínění tehdejší Itálie. Přímo se zasloužili, abychom my mohli žít ve svobodné […]
Boj za pravdu a Milada Horáková – projev na Vyšehradském hřbitově

27.6.2019

ProjevyZ akcí

Boj za pravdu a Milada Horáková – projev na Vyšehradském hřbitově

Vyšehradský hřbitov v Praze, 26. června 2019   Vážení přítomní,   doktorka Milada Horáková byla vězněna, mučena a perzekvována dvěma totalitními režimy – nacistickým a komunistickým. Ten druhý ji nakonec právě před 69 lety mimořádně surovým způsobem zavraždil.   V dnešní době jsou totalitní režimy za námi. Jinde na světě se sice stále ještě vede otevřený boj o svobodu, ale u nás žijeme ve zdánlivém klidu, často v blahobytu a v závětří velkých dějinných událostí.   Mnozí z nás se proto ženou za majetkem a osobním úspěchem, žijí si sami pro sebe. Osobní vztahy vystřídaly vztahy virtuální, prostor setkávání je dnes často někde na síti. V tom se těžko orientujeme […]

13.6.2019

Projevy

Média veřejné služby potřebují naši podporu – projev v Senátu

Pane předsedající, dámy a pánové, milí hosté, téma nezávislosti veřejnoprávních médií je pro budoucnost a současnost naší demokracie a pluralitního státu nesmírně důležité. Dotýkáme se totiž samých základů, ve kterých vidíme jako prvního aktéra občana. A proto jsem chtěl velmi ocenit všechny ty, kteří toto téma přinesli. Koncept veřejnoprávního média vznikal v historicky úplně jiné době. Tehdy ještě nebyl Facebook, tehdy ještě nebyly výrazy jako followeři, lajky nebo hejty. A neměli jsme v té době zdaleka tolik zkušeností s tím, když se do veřejné politické debaty vlamují statisíce falešných účtů, které manipulují s veřejným míněním například před volbami nebo ve chvíli, kdy jde o něco zcela zásadního. A to ne […]

12.6.2019

Projevy

Odmítám legitimizaci okupace 1968 – projev v Senátu

Vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři,    bod jednání, o kterém dnes mluvíme, přichází jako reakce na probíhající diskuse v Dumě Ruské federace, kde usilují o ospravedlnění výhod pro vojenské veterány novou interpretací okupace ze srpna 1968.   Nejde tu o dílo jednoho osamělého poslance. Jde tu o proces, který máme pozorně analyzovat – a podle toho také konat. Pod číslem № 1091640-6 se najde v dokumentech Dumy návrh dodatku zákona o veteránech. Není nový, pochází z roku 2016. V předkládací zprávě se mluví na straně 5 o tom, že je třeba okupantům z roku 1968 přiznat výsluhy, protože v tehdejším Československu bojovali a nastolovali pořádek. Jde tu o […]