Projevy

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K vyloučení Ruské federace z Rady Evropy

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Návrhu usnesení Senátu k informaci o průběhu a závěrech mimořádného zasedání Plenárního shromáždění Rady Evropy k agresi Ruské federace proti Ukrajině stenozáznam schůze Senátu   Vážený pane předsedající, paní senátorky, páni senátoři, chtěl jsem ocenit, s jakou rychlostí nejenom Senát Parlamentu České republiky zformuloval úkol a dal jasný mandát k jednání o vystoupení z Rady Evropy Ruska, ale s jakou rychlostí se to podařilo prosadit v rámci Parlamentního shromáždění. Díky za to. Toto usnesení má naši plnou podporu. Rada Evropy, to nejsou jenom státy, to jsou také občané. To je také Evropský soud pro lidská práva. A jak už […]

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

Ke zmrazování ruského majetku

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stenozáznam schůze Senátu Tisk č. 214   Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit. Ten zákon, o kterém dneska mluvíme, má těsnou souvislost s konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Když se na to podíváme, tak dnes mluvíme v zákonu a při jeho projednávání především o uprchlících. My bychom si ale měli v přítomnosti pana ministra vnitra položit otázku, jestli to ohrožení, které dnes vidíme na Ukrajině, jestli se netýká […]

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K působení Armády ČR na Slovensku a k obranyschopnosti země

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Vládnímu návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice stenozáznam schůze Senátu tisk č. 208   Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové, Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost přijal 15. března usnesení s číslem 148, kterým tento vládní návrh na působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v rámci mnohonárodnostního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice projednal. A to za přítomnosti paní ministryně obrany Jany Černochové a pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Náš výbor doporučuje Senátu vyslovit souhlas s působením sil a […]

2.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K situaci na Ukrajině a posílení obranyschopnosti ČR

Projev Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 2. března 2021 stenozáznam schůze videozáznam vystoupení Pavla Fischera přijaté usnesení č. 408 k posilování obranyschopnosti České republiky v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině   Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejen Ukrajina, ale také Česká republika se ocitla ve velmi vážné situaci. Nepřijatelná, neospravedlnitelná ruská agrese sílí každým dnem. Doslova každou hodinou. Dochází k velmi těžkým zraněním a ztrátách na životech, a to čím dál častěji v řadách civilního obyvatelstva. To jsou válečné zločiny. Rusko shazuje kazetové bomby, používá termobarické zbraně, které jsou ničivost srovnatelné s jadernými. Oba typy zbraní zapovídá OSN, které jenom před několika okamžiky ve Valném shromáždění […]

2.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K energetické náročnosti budov a pracovním příležitostem

Projev Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 2. března 2022 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk EU č. N 145/13   Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, text, který dnes projednáváme, sice návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov, který dává novou perspektivu a novou dynamiku úsporám energie při vytápění, je velmi zajímavý a velmi důležitý. Naprosto souhlasím se svými předřečníky, kteří říkali, že to bude mít dopady do rozpočtů nejen občanů, ale i institucí, do veřejných rozpočtů. Na druhou stranu si musíme připustit, že žijeme v geopoliticky tak zjitřené […]

20.1.2022

Projevy

Projev v Senátu

K bezpečnostním otázkám a výzvám pro novou vládu

Projev Pavla Fischera na 19. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 20. ledna 2022 k bodu „Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021“ (senátní tisk č. 190) Pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl jsem poděkovat za tuto příležitost, neboť Senát opět může vidět na vlastní oči předsedu vlády, a to je důležitá věc pro každou parlamentní demokracii. Pan premiér citoval ze závěrů Evropské rady, která se konala 15. prosince. Připomínám, že jsme před konáním této Rady na 18. schůzi přijímali důležité usnesení, které bylo doplněním mandátu vlády. To usnesení se věnovalo mimořádným aktivitám ruské armády na […]

15.12.2021

Projevy

Projev v Senátu

K aktivitám ruské armády na hranicích s Ukrajinou

Projev Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 15. prosince 2021 k Návrhu usnesení Senátu k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny Vážený pane předsedající, pane vicepremiére, dámy a pánové, usnesení, které máme nyní na pořadu dne, souvisí s Evropskou radou. Proto je také zařazen hned do sousedství s tím předcházejícím. Jedná se o samostatné usnesení k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny. To usnesení jsme připravovali delší dobu, protože o tomto tématu se jedná už několik měsíců se stále vyšší intenzitou v rámci OBSE, v rámci Severoatlantické aliance a také zítra v rámci Evropské unie. Naším cílem není řešit, z jakých […]

15.12.2021

Projevy

Projev v Senátu

K jednání Evropské rady a aktuálnímu vývoji litevsko-čínských vztahů

Projev Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 15. prosince 2021 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. – 17. prosince 2021 (senátní tisk č. 177) Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada zasedá zítra a pozítří. Evropská rada je místo, kde se rozhoduje. A jak se tam rozhoduje, to se rozhoduje a o tom se také jedná v parlamentu, v národním parlamentu, Senátu Parlamentu České republiky. Budu mít 2 body k tomu jednání a děkuji panu ministrovi, že byl tak detailní. Jeden má samostatné místo v našem dnešním […]

5.11.2021

Projevy

Projev v Senátu

Ke zdanění energetických produktů a elektřiny

Projev Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 5. listopadu 2021 k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (tisk EU č. N 067/13) Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, téma, o kterém dnes mluvíme a kterým se mění struktura rámcových předpisů unie o zdanění energetických produktů a elektřiny, tedy návrh směrnice, přichází na stůl ve chvíli, kdy, jak předřečníci připomněli, raketově rostou ceny energií. Vidíme, jak blízko může být energetická chudoba i v naší zemi. Musíme zmínit jméno energetického operátora Bohemia Energy, který způsobem naprosto překvapivým, možná dokonce neodpovědným a v rozporu s dobrými mravy, vyhnal celou řadu […]

25.8.2021

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Ruskem

Projev Pavla Fischera na 15. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 25. srpna 2021 ke Společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem – vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním (tisk EU č. K 055/13; s tiskem seznamuje ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek) Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dokument, který máme na stole, je odrazem diskuse, která pravidelně probíhá v EU o zásadních strategických otázkách, také z oblasti zahraniční politiky. Náhoda tomu chtěla nebo okolnosti vytvořily zcela zvláštní pozadí, na němž se o tomto dokumentu jednalo a přemýšlelo. Tak jako v Evropské unii je potřeba dávat dohromady analýzy […]

22.7.2021

Projevy

Projev v Senátu

Ke konvergenčnímu programu ČR

Projev Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 22. července 2021 ke Konvergenčnímu programu České republiky (navrhovatel: ministryně financí Alena Schillerová; senátní tisk č. 91) Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, tento bod se jmenuje Konvergenční program České republiky. Konvergence, to je pojem, se kterým pracuje ministerstvo financí, když zpracovává výhled rozpočtu České republiky a hlídá, abychom se nevzdalovali pravidlům, ke kterým jsme se zavázali, ke kterým se zavázaly státy Evropské unie. Já bych měl sto chutí to slovo konvergence zaměnit, vystřídat ho jiným slovem, a to je slovo divergence. A vysvětlím proč. Bezprecedentní výdaje, které znamenala mobilizace během pandemie COVID-19, samozřejmě zasluhují naši […]

21.7.2021

Projevy

Projev v Senátu

K umělé inteligenci, ochraně dat a občanství

Projev Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 21. července 2021 k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie (senátní tisk EU N 041/13) Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já jsem chtěl velmi poděkovat všem, kteří přinesli toto téma dnes do Senátu. Můj předřečník brilantně shrnul šíři problému, který máme dnes na stole a který neřešíme zdaleka poprvé. Začíná to tím, že nám někdo online poradí, kam kliknout, aby nám zkrátil hledání. Zkouší nám potom nabízet řešení, ale kde je ta hranice mezi nabídkou a aktivním […]

21.7.2021

Projevy

Projev v Senátu

Ke stavbě jaderné elektrárny

Projev Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 21. července 2021 k Návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (navrhovatel: ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček; senátní tisk 112) Vážený pane předsedo, děkuji za slovo, pane vicepremiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce reagoval na probíhající rozpravu, a nejprve abych reagoval na některá slova, která tady pronesl pan ministr Havlíček. Mám asi pět bodů. Ten první je, mluvil jste o tom, že tady je široký politický konsensus a že se podařilo získat opozici pro tento zákon právě […]

29.1.2021

Projevy

Projev v Senátu

K uvěznění Alexeje Navalného, potlačování práv v Rusku a postupu EU

Projev Pavla Fischera na 5. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 28. ledna 2021 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, téma, ke kterému se setkáváme, není nové. Také ho dnes nevyřešíme. Ale zařadili jsme ho na pořad jednání proto, že se jedná o naprosto zásadní otázky týkající se základních práv a svobod, ke kterým se ČR slavnostně přihlásila a které jako členové Parlamentu ČR jsme se zavázali, že budeme hájit a že je budeme také respektovat. Usnesení, které jste dostali a které máte v podkladech, okomentuji podrobněji v rozpravě. Budeme tam mít jazykové změny, které budou asi na třech místech, ale načtu je potom později, až dostanu slovo. Navazujeme tímto usnesením […]

10.12.2020

Projevy

Projev v Senátu

K daňovému balíčku

Projev Pavla Fischera na 3. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 10. prosince 2020 k ministryni financí Aleně Schillerové a poslanci Andreji Babišovi (projednávaný bod „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony“)  Vážený pane předsedající, vážená paní vicepremiérko, paní ministryně, dámy a pánové. Jednáme o daňovém balíčku a přitom víme, že do 1. 1., kdy by ten balíček, ty zákony, ty změny v zákonech měly začít platit, zbývá, jak nám paní ministryně sama připomněla, 20 dní. To je historická chvíle. Máme rekordně krátký čas na to, abychom zvážili všechna pro a proti. Historická chvíle je ale také v tom, že mezi nás, […]

19.11.2020

Projevy

K chybám vlády a střetu zájmů – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k ministru zdravotnictví Janu Blatnému (projednávaný bod „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“) Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, mě ta večerní debata začala zajímat a najednou se mi propojují věci, které tady řešíme od začátku pandemie. A chudák pan ministr – ale vybral si to sám – teď od nás uslyší velmi tvrdou kritiku. Váš předchůdce odešel po schůzce na Vyšehradě a my dodnes nevíme, kdo tam s ním byl. V rámci správy […]

19.11.2020

Projevy

K otázce energetické bezpečnosti a suverenity – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k ministru dopravy a průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (projednávaný bod „Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“) Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, pane vicepremiére, dámy a pánové. Téma, o kterém mluvíme, tedy Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie, je nesmírně zajímavé, protože nás přenáší do velmi důležitých technologických výzev. Je dobře, že jsme ho vzali do programu našeho Senátu a že se těmto strategickým otázkám věnujeme. Mně ale u toho chybí otázka energetické bezpečnosti. Proč […]

19.11.2020

Projevy

K rozvratu veřejných financí – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k předsedkyni Národní rozpočtové rady Evě Zamrazilové (projednávaný bod „Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí“) Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, milí kolegové. Chtěl jsem poděkovat paní předsedkyni, že k nám přišla s tak pedagogicky dobře zpracovaným materiálem, na němž je vidět to, co jsme právě teď slyšeli z úst pana předsedy výboru hospodářského, a sice rozvrat veřejných financí, pokud nebudeme nic dělat. Chtěl jsem poděkovat za doprovodné usnesení, které připravil výbor, a to usnesení má moji naprostou podporu. Také souhlasím s tím, že musíme apelovat. Apelovat na zdravý rozum a na určitou […]