Projevy

11.5.2022

Projevy

Projev v Senátu

Ke strategické komunikaci v době krize

Projev Pavla Fischera na 25. schůzi Senátu dne 11. května 2022 k Návrhu usnesení Senátu k problémům s kvalitou příjmu digitálního vysílání DVB-T2   videozáznam vystoupení Pavla Fischera  stenozáznam schůze Vážený pane předsedající, dámy a pánové, téma, o kterém dnes mluvíme, je mnohem širší, než by člověk čekal. Týká se totiž celé řady resortů a celé řady veřejných institucí v České republice. Na komisi pro venkov jsme debatovali o složitostech přijímání signálu DVBT-2, a přitom jsme se dotkli otázky bezpečnosti. To nás zaujalo natolik, že jsme to téma vzali také na samostatné jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Než v závěru přečtu název usnesení, které jsme přijali, tak mně dovolte jenom připomenout tu trajektorii, kterou […]

11.5.2022

Projevy

Projev v Senátu

K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

Projev Pavla Fischera na 25. schůzi Senátu dne 11. května 2022 k Návrhu usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO), Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Interpolu videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Dámy a pánové, vážený pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Usnesení, které dnes projednáváme, se jmenuje k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace, Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Interpolu. Všechny tyto organizace mají jedno společné, nebo více společného. Jednak řeší problémy, které překračují hranice. Tak jako nakažlivé nemoci nebo pandemie, bezpečnost letecké dopravy, organizovaný zločin […]

11.5.2022

Projevy

Projev v Senátu

K podpoře Ukrajiny

Projev Pavla Fischera na 25. schůzi Senátu dne 11. května 2022 k Návrhu usnesení Senátu k podpoře Ukrajiny videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s důvody, které nás na výboru vedly k tomu, že jsme přinesli dnes další usnesení k projednání pléna Senátu, a sice k podpoře Ukrajiny. Cílem tohoto usnesení je, abychom se nejenom vrátili k tomu, co se děje na Ukrajině, ale zároveň abychom si položili otázku, jak jí účinně pomoci. Usnesení, které máte před sebou a které navrhuje výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost, jsme projednali za přítomnosti vlády, armády, zpravodajských služeb. Vycházeli jsme z informací jednak z bojiště, […]

11.5.2022

Projevy

Projev v Senátu

Ke smluvním vztahům s administrativní oblastí Hongkong

Projev Pavla Fischera na 25. schůzi Senátu dne 11. května 2022 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk EU č. 194 Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych podpořil usnesení, které tady zaznělo. A chci zmínit pouze jinou smlouvu o spolupráci s jinou zemí, kterou bychom rádi v Senátu otevřeli. Ten náš úkol je nejen podporovat vládu ve chvíli, kdy je potřeba ratifikovat vyjednanou smlouvu, která je ve prospěch našich občanů, ale také upozornit vládu na chvíle, kdy podmínky […]

7.4.2022

Projevy

Projev v Senátu

K ochraně států před hospodářským nátlakem

Projev Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 7. dubna 2022 k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí záznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk EU č. N 131/13 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dokument, který procházíme a projednáváme, tedy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí, je mimořádnou citlivou věcí, která se dotýká suverenity, svobod, svobodného trhu a prosperity našich občanů. Pan ministr zcela správně naznačil rizika, která mohou souviset s tím, kdybychom začali v zájmu obrany, ochrany našich ekonomických zájmů zavírat trh. Protože by to […]

7.4.2022

Projevy

Projev v Senátu

K vystoupení ČR z postsovětských bank

Projev Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 7. dubna 2022 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (MIB) záznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 213 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, ty dva dnešní body, které projednáváme na úvod, to znamená vystoupení ČR ze dvou bank, kterým se stručně říká ruské banky, je velmi důležité. Ukončuje se tím totiž proces, ve kterém Senát měl velmi důležitou roli. Než řeknu svých 10 bodů, které budou rychlým přeletem nad tím, co jsme tady v Senátu nad tou složitou tematikou dělali, jak […]

6.4.2022

Projevy

Projev v Senátu

K situaci na Ukrajině a masakru v Buči

Projev Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 6. dubna 2022 k Návrhu usnesení Senátu k situaci na Ukrajině a masakru v Buči záznam vystoupení Pavla Fischera přijaté usnesení na webu Senátu stenozáznam schůze Vážený pane předsedající, dámy a pánové, bod, který máme nyní na pořadu dne, je Návrh usnesení Senátu k situaci na Ukrajině a masakru v Buči. Každý, kdo sleduje zpravodajství, ví, že ruská vojenská agrese proti suverénnímu státu Ukrajina pokračuje a má své oběti. A především mezi civilisty. Záběry, které se objevily během víkendu poté, co se ruská vojska začala stahovat na sever, na území Běloruska, aby se přeskupila a zformovala pro další útoky, odkryla hrůzu, která v obcích a […]

6.4.2022

Projevy

Projev v Senátu

K ústavnímu postupu ohledně konání prezidenta republiky

Projev Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 6. dubna 2022 k Návrhu usnesení Senátu k rozhodnutí prezidenta republiky udělit milost řediteli Lesní správy Lány stenozáznam schůze videozáznam vystoupení Vážený pane předsedající, vážená paní navrhovatelko, vážené senátorky, milí senátoři, scházíme se tady nad tématem, které jsme zařadili včera, tzn. měli jsme krátkou chvíli na přípravu. Tak mi dovolte zmínit jen několik věcí, které je potřeba, abychom vzali do úvahy. Protože prezidenta Senát nemá šimrat, prezidenta nemá Senát ani šetřit, prezidenta nemá Senát jenom tak slušně vyzývat. Prezidenta má Senát kontrolovat. A ta kontrola je osobní. Ta každému z nás patří. Proto mi přijde důležité brát velmi vážně všechny akademické autority, […]

6.4.2022

Projevy

Projev v Senátu

K summitu ve Versailles a prioritám české zahraniční a bezpečnostní politiky

Projev Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 6. dubna 2022 k Informaci vlády ČR výsledcích neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se konalo ve dnech 10. – 11. března 2022 ve Versailles, a o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. – 25. března 2022 senátní tisk č. 223 stenozáznam schůze videozáznam vystoupení Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové, chtěl jsem poděkovat panu ministrovi za velmi detailní přehled toho, co se dělo a projednávalo na summitu a na Radě. Bylo toho dost, já jsem si vybral jenom tři nebo čtyři body, ke kterým bych chtěl vládě připomenout věci, které […]

21.3.2022

Projevy

Projev na konferenci

K Ukrajině a dalšímu postupu vůči Rusku

Vystoupení Pavla Fischera na Kalinowski Conference ve Vilniusu 21. března 2021 Vážená paní Svjatlano Cichanouská, vážená paní náměstkyně ministra zahraničních věcí Ukrajiny, páni velvyslanci, vážení přátelé, dovolte mi, abych navázal na tři myšlenky, které tu zazněly v úvodních vystoupeních této konference. Svjatlana Cichanouská mluvila o tom, že diktátory nelze reedukovat. Ano, diktátory nepřevychováme. Ale my, kdo vyznáváme hodnoty svobody, se naopak máme možnost učit a také povinnost učit. Diktátoři, o nichž dnes mluvíme, si vybírají podle své vůle to, co se jim líbí. Mají takovou představu o správě věcí, že si vybírají „a la carte“. A tak v případě Běloruska si Vladimir Putin vybral, že vnutí Minsku, aby se vzdal své […]

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K vyloučení Ruské federace z Rady Evropy

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Návrhu usnesení Senátu k informaci o průběhu a závěrech mimořádného zasedání Plenárního shromáždění Rady Evropy k agresi Ruské federace proti Ukrajině stenozáznam schůze Senátu   Vážený pane předsedající, paní senátorky, páni senátoři, chtěl jsem ocenit, s jakou rychlostí nejenom Senát Parlamentu České republiky zformuloval úkol a dal jasný mandát k jednání o vystoupení z Rady Evropy Ruska, ale s jakou rychlostí se to podařilo prosadit v rámci Parlamentního shromáždění. Díky za to. Toto usnesení má naši plnou podporu. Rada Evropy, to nejsou jenom státy, to jsou také občané. To je také Evropský soud pro lidská práva. A jak už […]

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

Ke zmrazování ruského majetku

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stenozáznam schůze Senátu Tisk č. 214   Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit. Ten zákon, o kterém dneska mluvíme, má těsnou souvislost s konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Když se na to podíváme, tak dnes mluvíme v zákonu a při jeho projednávání především o uprchlících. My bychom si ale měli v přítomnosti pana ministra vnitra položit otázku, jestli to ohrožení, které dnes vidíme na Ukrajině, jestli se netýká […]

17.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K působení Armády ČR na Slovensku a k obranyschopnosti země

Projev Pavla Fischera na 23. schůzi Senátu dne 17. března 2022 k Vládnímu návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice stenozáznam schůze Senátu tisk č. 208   Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové, Výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost přijal 15. března usnesení s číslem 148, kterým tento vládní návrh na působení sil a prostředků resortu ministerstva obrany v rámci mnohonárodnostního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice projednal. A to za přítomnosti paní ministryně obrany Jany Černochové a pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Náš výbor doporučuje Senátu vyslovit souhlas s působením sil a […]

2.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K situaci na Ukrajině a posílení obranyschopnosti ČR

Projev Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 2. března 2021 stenozáznam schůze videozáznam vystoupení Pavla Fischera přijaté usnesení č. 408 k posilování obranyschopnosti České republiky v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině   Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejen Ukrajina, ale také Česká republika se ocitla ve velmi vážné situaci. Nepřijatelná, neospravedlnitelná ruská agrese sílí každým dnem. Doslova každou hodinou. Dochází k velmi těžkým zraněním a ztrátách na životech, a to čím dál častěji v řadách civilního obyvatelstva. To jsou válečné zločiny. Rusko shazuje kazetové bomby, používá termobarické zbraně, které jsou ničivost srovnatelné s jadernými. Oba typy zbraní zapovídá OSN, které jenom před několika okamžiky ve Valném shromáždění […]

2.3.2022

Projevy

Projev v Senátu

K energetické náročnosti budov a pracovním příležitostem

Projev Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 2. března 2022 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk EU č. N 145/13   Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, text, který dnes projednáváme, sice návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov, který dává novou perspektivu a novou dynamiku úsporám energie při vytápění, je velmi zajímavý a velmi důležitý. Naprosto souhlasím se svými předřečníky, kteří říkali, že to bude mít dopady do rozpočtů nejen občanů, ale i institucí, do veřejných rozpočtů. Na druhou stranu si musíme připustit, že žijeme v geopoliticky tak zjitřené […]

20.1.2022

Projevy

Projev v Senátu

K bezpečnostním otázkám a výzvám pro novou vládu

Projev Pavla Fischera na 19. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 20. ledna 2022 k bodu „Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021“ (senátní tisk č. 190) Pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl jsem poděkovat za tuto příležitost, neboť Senát opět může vidět na vlastní oči předsedu vlády, a to je důležitá věc pro každou parlamentní demokracii. Pan premiér citoval ze závěrů Evropské rady, která se konala 15. prosince. Připomínám, že jsme před konáním této Rady na 18. schůzi přijímali důležité usnesení, které bylo doplněním mandátu vlády. To usnesení se věnovalo mimořádným aktivitám ruské armády na […]

15.12.2021

Projevy

Projev v Senátu

K aktivitám ruské armády na hranicích s Ukrajinou

Projev Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 15. prosince 2021 k Návrhu usnesení Senátu k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny Vážený pane předsedající, pane vicepremiére, dámy a pánové, usnesení, které máme nyní na pořadu dne, souvisí s Evropskou radou. Proto je také zařazen hned do sousedství s tím předcházejícím. Jedná se o samostatné usnesení k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny. To usnesení jsme připravovali delší dobu, protože o tomto tématu se jedná už několik měsíců se stále vyšší intenzitou v rámci OBSE, v rámci Severoatlantické aliance a také zítra v rámci Evropské unie. Naším cílem není řešit, z jakých […]

15.12.2021

Projevy

Projev v Senátu

K jednání Evropské rady a aktuálnímu vývoji litevsko-čínských vztahů

Projev Pavla Fischera na 18. schůzi Senátu Parlamentu ČR ve 13. funkčním období dne 15. prosince 2021 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. – 17. prosince 2021 (senátní tisk č. 177) Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada zasedá zítra a pozítří. Evropská rada je místo, kde se rozhoduje. A jak se tam rozhoduje, to se rozhoduje a o tom se také jedná v parlamentu, v národním parlamentu, Senátu Parlamentu České republiky. Budu mít 2 body k tomu jednání a děkuji panu ministrovi, že byl tak detailní. Jeden má samostatné místo v našem dnešním […]

Transparentní účet

Milí přátelé, připravuji se na kandidaturu ve volbách prezidenta ČR v lednu 2023. Chci zůstat nadstranickým a plně nezávislým kandidátem. Vaše podpora je pro mě proto velmi důležitá. Děkuji vám za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet. Váš Pavel Fischer