Projevy

18.10.2023

Projevy

Projev v Senátu

K situaci v Kosovu a nedostatečné reakci EU

Projev senátora Pavla Fischera na 17. schůzi Senátu dne 18. října 2023 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 26. – 27. října 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 160 Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, témata, která čekají Evropskou radu koncem října a o nichž dnes mluvíme, mluvíme o pozicích vlády, tak jsou mimořádně důležitá. A já z toho chci vytáhnout pouze oblast těch zahraničních, které zmiňoval pan ministr. Dialog Kosovo – Srbsko, situace v Sahelu, Blízký východ, situace na Kavkaze a další. Já bych tady chtěl upozornit na vzájemnou provázanost témat a […]
K nominacím prezidenta na soudce Ústavního soudu

2.8.2023

Projevy

Projev v Senátu

K nominacím prezidenta na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 15. schůzi Senátu dne 2. srpna 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu  videozáznam vystoupení Pavla Fischera (bude doplněn po skončení schůze) stenozáznam schůze tisk č.110, 119, 120 Vážená paní předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, vážení hosté, každý z nás by měl být schopen a ochoten nést odpovědnost za své skutky, včetně těch, které učinil za minulého režimu. Domnívám se, že v případě ústavních činitelů to platí dvojnásob. Prezident republiky předložil v souladu s Ústavou a se zákonem návrh na jmenování tří ústavních soudců, o návrzích jednaly senátní výbory a kluby, všichni dostali doporučení […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 101 Vážený pane předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, krize, kterými procházíme v posledních letech, vrhají světlo na naše silné stránky a na naše slabé stránky. Na to, co funguje, a na to, co nefunguje. A řadu z věcí a z poznatků, se kterými za námi přichází NKÚ, vidíme, že prověřil čas. Dovolte, abych jenom citoval tři příklady, abyste věděli, co mám na mysli. V roce 2019 jsme tady na tom místě projednávali zprávu za rok 2018, kdy hlavní motto bylo […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 125 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada, o které dnes jednáme, to znamená ta červnová Evropská rada z 29. a 30. 6., byla svým rozsahem agend tak široká, že jeden nevěří, že se to dá vůbec stihnout projednat. Dovolte mi proto, abych nikoli doplnil nebo nahradil to, co říkal pan ministr, ale vytáhl z toho věci, které mě osobně zaujaly a na kterých jsme tady také […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Latinskou Amerikou a Karibikem

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 ke Společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk EU č. K 060/14 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Jednáme o společném sdělení Evropskému parlamentu a Radě, Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se tím zabýval na 11. schůzi dne 12. července, přijali jsme usnesení č. 77, ve kterém přijímáme k tomuto společnému sdělení doporučení, které za chviličku přečtu. Doporučujeme Senátu PČR, aby se ke společnému sdělení Evropskému parlamentu […]
K dohodě mezi ČR a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K dohodě mezi ČR a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 108 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, mluvíme o velmi důležité věci – o obraně republiky, o naší suverenitě, o ochraně našich národních zájmů. Chránit Českou republiku není v současné době vůbec žádná legrace. Potřebujeme spojence. Kdybychom zůstali sami, se zlou bychom se potázali. A právě když se podíváme na Evropu a na ty proměny bezpečnostního prostředí k horšímu, tak si […]

26.6.2023

Projevy

Projev na pietním shromáždění

Příběh života doktorky Milady Horákové inspiruje dodnes

Projev Pavla Fischera na pietním shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové Bazilika sv Petra a Pavla na Vyšehradě 26. června 2023 Vážený pane řediteli školy JUDr. Milady Horákové, vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážená paní senátorko, vážení představitelé Klubu Milady Horákové, vážení představitelé státní správy a samosprávy, vážená rodino, setkáváme se na staroslavném Vyšehradě, abychom uctili památku doktorky Milady Horákové. Číst příběh jejího života inspiruje, a to doslova pokaždé jinak. Když jsem se dnes začetl do jejího životopisu, zaujala mě tam dvě místa. Její heroický čin a její neuvěřitelná činorodost – kolik toho zvládala! – umožnili její nejbližší, její rodina. Na prvním místě její manžel doktor Bohuslav Horák. To s […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

K činnosti ÚOHS, cenám potravin a mobilních dat

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Výroční zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 80 Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo ÚOHS, dámy a pánové, výroční zpráva ÚOHS, kterou tu dnes projednáváme, je mimořádně důležitá. Žijeme v nejistých dobách a právě činnost regulátorů, o kterých budu dnes krátce mluvit, je naprosto stěžejní. Není žádným tajemstvím, že českou cenu za mobilní data například s Polskem nelze vůbec začít srovnávat. Ty ceny jsou takové, že tam, kde začínají cenové tarify operátorů v ČR, tam někde skončily tarify v Polsku. Jistěže podoba smluv se může trochu […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Kosovem

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 171 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vyřešit krátkým vystoupením situaci na Balkáně po těch zvěrstvech, která lze označit za válečné zločiny, pominout všechny ty zločince, kteří stanuli před soudem a byli za ta zvěrstva pravomocně odsouzeni, prostě nejde. Nejde ani vytrhávat z té mozaiky, kultury, […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

K otázkám pomoci Ukrajině a mezinárodní spolupráce s Čínou a Latinskou Amerikou

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a o programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, jednáme o pozicích vlády pro jednání Evropské rady, která bude 29. a 30. června. Celá řada věcí už tady padla, ale já bych některé rád doplnil a rozvedl. Zmínil jste ve vašem vystoupení, a myslím, že to byl i můj předřečník, otázku členství Ukrajiny v Evropské unii. To znamená co nejrychleji otevřít, nejlépe do konce roku, přístupové rozhovory s […]
K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu usnesení Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisková zpráva k přijatému usnesení č. 182 usnesení č. 182 Vážený pane předsedo, dámy a pánové, usnesení, které navrhujeme přijmout dnes v plénu Senátu k přípravě summitu NATO ve Vilniusu v červenci 2023, před týdnem detailně projednával VZOB. Jeho formulace, tedy formulace tohoto textu, jsou podrobeny pečlivé oponentuře našich diplomatů. Cílem tohoto usnesení je, abychom dali vládě mandát pro přípravu dalších týdnů a také abychom dali mandát našemu předsedovi, který se zúčastní koncem týdne jednání ve Vilniusu na úrovni předsedů parlamentních komor […]
K zákonu o financování obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zákonu o financování obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 86 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, vynakládat dostatek prostředků na obranu je vlastně pud sebezáchovy. Je to výraz toho, že víme, že nám může hrozit nějaké nebezpečí a že se na to nebezpečí musíme připravit. A to nejen vojensky, ale i z hlediska celospolečenské odolnosti. Je ke cti Senátu PČR, že právě rozpočet […]
K změnám zákonů v oblasti obrany

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K změnám zákonů v oblasti obrany

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 85 Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a který projednáváme dnes, je doplněním velmi důležité mozaiky, práce na úpravě legislativního rámce země, která je v bezpečnostním prostředí, které se neustále mění k horšímu. Proto je tak důležité, že v tomto návrhu zákona se řeší například otázky vojenského transportu po železnici nebo nové definici ochranných pásem a další. Chtěl jsem ocenit, že pro tento zákon hlasovali i představitelé opozice. […]
K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

31.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K návrhům prezidenta na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 12. schůzi Senátu dne 31. května 2023 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Josef Baxa, Mgr. Daniela Zemanová, prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 75 Tisk č. 79 Vážený pane prezidente, vážený pane předsedající, dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, chci ocenit, že pan prezident mezi nás přišel. Přišel vlastně s kůži na trh, a to je potřeba ocenit. Je to příspěvek k sebevědomé, otevřené demokratické debatě. To, co zmínil ve svém úvodním vystoupení, bych rád nyní krátce rozvedl. Prezident totiž ve výkonu této velmi významné ústavní […]
K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K zapojení Tchaj-wanu do mezinárodních organizací

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu usnesení Senátu k zapojení Tchaj-wanu do zasedání, mechanismů a činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážená paní předsedající, dámy a pánové, milí přátelé, usnesení, které máte na stole a ke kterému teď budu vystupovat, nebudu načítat, abyste měli možnost si ho načíst sami, protože se nejedná o nový bod, ale jedná se o bod, který jsme projednávali i v minulosti. Jak dobře víte, WHO, Světová zdravotnická organizace sídlící v Ženevě, bude mít každoroční sezení. Rozhodovací orgán, to znamená shromáždění, zkratkou WHA, bude za 11 dní projednávat celou řadu světových globálních agend. […]
K novele stavebního zákona

10.5.2023

Projevy

Projev v Senátu

K novele stavebního zákona

Projev senátora Pavla Fischera na 11. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 10. března 2023 k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 73 Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, mám tři poznámky a jedna z nich je otázkou na pana ministra. První věc: těšíme se, že ten dopravní a energetický stavební úřad pomůže ve stavbách liniových staveb. To je věc, která potřebuje u nás zjednodušit. A díky, pane ministře, za vaše úsilí v tomto smyslu. Za druhé: mě by zajímalo, a to je vlastně test, kterým budeme […]

30.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 9. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 30. března 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala dne 23. března 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 67 Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jednáme o zprávě vlády z jednání ER z 23. 3. Dovolte mi tři poznámky na margo toho, co jsme dnes slyšeli. Poznámka první. Cituji: „V této souvislosti bere ER na vědomí zatýkací rozkazy, které Mezinárodní trestní soud nedávno vydal na prezidenta Ruska a jeho komisařku pro práva dětí za válečný zločin nezákonné deportace a přesunu ukrajinských dětí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska.“ To je třetí bod závěrů této ER. Slovo […]

30.3.2023

Projevy

Projev v Senátu

K působení specialistů při vyšetřování zločinů na Ukrajině a k výcviku v Nigeru

Projev senátora Pavla Fischera na 9. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 30. března 2023 k Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany za účelem podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a výcviku a poradenství v Nigeru videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 63 Vážená paní ministryně, vážený pane náčelníku Generálního štábu, vážený pane předsedající, dámy a pánové, působení sil Ministerstva obrany v zahraničí, v tomto případě ve prospěch podpory vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, a také výcvik a poradenství v Nigeru jsme projednávali na výboru včera do velkého detailu. V případě Sahelu nás […]