Projevy

13.6.2019

Projevy

Média veřejné služby potřebují naši podporu – projev v Senátu

Pane předsedající, dámy a pánové, milí hosté, téma nezávislosti veřejnoprávních médií je pro budoucnost a současnost naší demokracie a pluralitního státu nesmírně důležité. Dotýkáme se totiž samých základů, ve kterých vidíme jako prvního aktéra občana. A proto jsem chtěl velmi ocenit všechny ty, kteří toto téma přinesli. Koncept veřejnoprávního média vznikal v historicky úplně jiné době. Tehdy ještě nebyl Facebook, tehdy ještě nebyly výrazy jako followeři, lajky nebo hejty. A neměli jsme v té době zdaleka tolik zkušeností s tím, když se do veřejné politické debaty vlamují statisíce falešných účtů, které manipulují s veřejným míněním například před volbami nebo ve chvíli, kdy jde o něco zcela zásadního. A to ne […]

12.6.2019

Projevy

Odmítám legitimizaci okupace 1968 – projev v Senátu

Vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři,    bod jednání, o kterém dnes mluvíme, přichází jako reakce na probíhající diskuse v Dumě Ruské federace, kde usilují o ospravedlnění výhod pro vojenské veterány novou interpretací okupace ze srpna 1968.   Nejde tu o dílo jednoho osamělého poslance. Jde tu o proces, který máme pozorně analyzovat – a podle toho také konat. Pod číslem № 1091640-6 se najde v dokumentech Dumy návrh dodatku zákona o veteránech. Není nový, pochází z roku 2016. V předkládací zprávě se mluví na straně 5 o tom, že je třeba okupantům z roku 1968 přiznat výsluhy, protože v tehdejším Československu bojovali a nastolovali pořádek. Jde tu o […]
Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

4.5.2019

ProjevyZ akcí

Pavel Fischer k výročí konce 2. světové války – proslov na pietním aktu

3. května 2019, památník bojovníkům za svobodu národa, Praha 12   Vážené dámy, vážení pánové,  vážení přítomní,   připomínáme si v těchto dnech 74 let od konce druhé světové války.    Tato válka byla nejkrutější a nejtragičtější válkou, jakou svět pamatuje. Postihla několik kontinentů, u nás zasáhla doslova každou rodinu. Nikdo nezůstal stranou strachu a ohrožení na tom nejzákladnějším, co máme – na životě.    Na samém začátku války stál pocit ponížení, pocit křivdy. Populisté v Německu, potom i u nás slibovali vyřešit ekonomické problémy a vrátit národům důstojnost. Jejich nenávist propukla naplno, když se občan z obav z ekonomické bídy vzdal své vlastní odpovědnosti a přestal se starat.   Důsledky […]
Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3.5.2019

ProjevyZ akcí

Milan Rastislav Štefánik byl výjimečnou osobností – proslov na pietním aktu

3. května 2019, Štefánikova hvězdárna, Praha   Vážené dámy, vážení pánové,  Excelence,  vážení přítomní,   sešli jsme se u příležitosti stého výročí tragické smrti generála Milana Rastislava Štefánika.    Podivuhodný životní příběh tohoto vědce, astronoma, vojáka, diplomata a politika nás nepřestává udivovat ani dnes, sto let po jeho úmrtí.    Vynikl ve vědě i ve vojenství.    I. světová válka totiž docela změnila Štefánikův život. Dobrovolně se přihlásil do francouzské armády a absolvoval letecký výcvik, který v tehdejší době byl naprosto novým oborem válečnictví. Jako pilot se účastnil bojů ve Francii i na srbské a italské frontě.    Poté, kdy se setkal s T. G. Masarykem v roce 1915, se […]
Lidská práva v Číně jsou systematicky porušována – projev v Senátu

20.3.2019

Projevy

Lidská práva v Číně jsou systematicky porušována – projev v Senátu

Projev Pavla Fischera v Senátu dne 20. března 2019 Česká republika se vždy hlásila k politice nedělitelných lidských práv. Boj proti nespravedlnosti a násilí má totiž smysl. Česká republika navíc až do roku 2021 zasedá v Radě pro Lidská práva, která patří k nejvýznamnějším orgánům OSN. Otázku systematického porušování lidských práv v Čínské lidové republice bychom měli vracet na stůl – na úrovni parlamentních kontaktů, při setkání samosprávy, a především na úrovni vlády a prezidenta republiky. Dovolte mi vysvětlit důvody. 1. V Číně dochází k rozsáhlému a systematickému porušování lidských práv. O tom dnes není sporu. Už jen zběžné studium mezinárodních konvencí o lidských právech ukazuje, že praxe Pekingu je […]

27.2.2019

Projevy

Návrh zákona o zdanění církevních náhrad je nemravný – projev v Senátu

Senát Parlamentu České republiky 27. února 2019 Pane předsedající, dámy a pánové,   je potřeba, abychom zákon o zdanění církevních náhrad jednoznačně poslali zpátky do Poslanecké sněmovny a odmítli ho. A na cestu je potřeba dát zákonu několik průvodních doporučení. Jde totiž o samotný ústavní pořádek a o právní stát u nás. V zákonu je ukryta celá řada faulů, které se mohou vracet zpátky, pokud je dnes nepojmenujeme.   Za prvé, finanční náhrady jsou jednak náhradami za nevydaný majetek, jednak obsahují určitou vyrovnávací složku. Je to podobné, jako když vám pojišťovna má platit za nabourané auto. Dochází k plnění, které se nedaní.   Není vhodné, aby se v případě náboženských […]
Svět včerejška, globální chaos a kudy vede cesta pro mladé? Projev v Krakově

6.7.2018

ProjevyZ akcí

Svět včerejška, globální chaos a kudy vede cesta pro mladé? Projev v Krakově

17. ročník letní školy mladých ze zemí Visegrádu 2. července 2018, Villa Decius, Krakov   Milí přátelé,   děkuji za pozvání na 17. letní školu zemí visegrádských zemí do Krakova. Vidím, že jste se tu sešli snad ze všech kontinentů a deset dní budete naslouchat, přemýšlet a diskutovat o tom, co se děje, co je třeba dělat v dnešní době a kudy vede vaše cesta.   Co je vlastně ve vzduchu? A jak bychom na to měli reagovat?   Moje vystoupení dostalo název Svět včerejška, globální chaos a kudy vede cesta pro mladé?   Dovolte mi nejprve vysvětlit, proč jsem ve spolupráci s organizátory zvolil do názvu právě tato slova. […]