Tiskové zprávy

Pavel Fischer bilancuje: dva roky ve funkci předsedy zahraničně-bezpečnostního výboru Senátu

V listopadu 2020 završí Pavel Fischer dva roky v pozici předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu. „V uplynulých dvou letech se zhoršila mezinárodní bezpečnostní situace a aktuální pandemie koronaviru ji vyhrotila ještě víc. Zaznamenali jsme kromě jiného kybernetické útoky na české nemocnice a snahu o ovlivnění dění v naší zemi ze strany totalitních mocností. Vždy jsme jako výbor obratem reagovali a mnohdy vybízeli vládu k akci – to ostatně děláme i teď v závěru volebního období, aktuálně kvůli jaderné energetice nebo ochraně českých měst a krajů před zahraničním vlivem. To je mimochodem obrovský problém, kterého si vláda doteď vůbec nevšimla,“ říká Pavel Fischer. Armáda, obrana a kybernetická […]
TZ: Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům – veřejné slyšení v Senátu

TZ: Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům – veřejné slyšení v Senátu

25. září 2020 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Slyšení pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kterému předsedá nezávislý senátor Pavel Fischer. „Spolupráce s různými institucemi z totalitních zemí může být velmi nebezpečná! Na úrovni obcí, měst a krajů o tomto nebezpečí neexistuje dostatečné povědomí a totalitní země toho využívají. Vyplývá to z šetření bezpečnostního výboru Senátu a také ze slov šéfa BIS Michala Koudelky, který byl dnes jedním z účastníků slyšení. Problém však nejsou jen samosprávy a státní instituce, ale také akademická sféra,“ říká předseda výboru Pavel Fischer. Slyšení zahájil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Následovala vystoupení komisařky Věry […]
Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

25.9.2020

Tiskové zprávy

Projev na veřejném slyšení

Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

Ve svém příspěvku v první části souhrnně představím naše zjištění na úrovni měst a obcí, krajů, úřadů státní správy včetně ministerstev. Ve druhé části uvedu pět závažných nedostatků, které se pravidelně vyskytovaly v odpovědích. A ve třetí části představím návrhy dalšího postupu.    Smyslem našeho šetření bylo posoudit, jak je v České republice zajištěna odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Zatímco na úrovni centrálních úřadů existuje poměrně zavedený systém spolupráce s ministerstvem zahraničí, ministerstvem vnitra a dalšími institucemi, bohužel se potvrdil náš předpoklad, že na nižších úrovních veřejné správy a v případě úřadů zřizovaných státem je tato spolupráce slabá, nesystematická, nebo dokonce vůbec žádná. Nakonec o tristní spolupráci mezi institucemi […]

23.9.2020

Tiskové zprávy

Pozvánka

Veřejné slyšení VZOB Senátu – Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky (VZOB) Pavel Fischer vás zve na veřejné slyšení Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Dochází k šíření zahraničního vlivu na českých ministerstvech, ve veřejných institucích a úrovni veřejné správy reprezentované kraji, městy a obcemi? Existuje efektivní systém obrany před nežádoucím zahraničním vlivem? Jak zvýšit odolnost veřejných institucí? Vzniká bezpečnostní ohrožení občanů ČR v důsledků důvěřivosti k totalitním režimům na úrovni veřejné správy a státních úřadů? Jaký je pohled z evropské perspektivy a jak se na problém dívají zástupci samospráv a úřadů? Cílem veřejného slyšení je pojmenovat oblasti veřejné správy ČR, které jsou citlivé vůči zahraničním vlivům. Za tím […]

Zahraniční cesta

Postřehy z Tchaj-wanu

Mnozí z nás, ať už senátorů nebo podnikatelů, byli na Tchaj-wanu poprvé. Kromě nabitého a na minutu naplánovaného programu nás čekala spousta překvapení. Na každém kroku jsme viděli, jak je možné strategicky vést hospodářství země, přestože to vyžaduje mimořádné nasazení – propojit veřejný a soukromý sektor, mobilizovat dobrou vůli, prolomit bariéry mezi institucemi, zajistit financování. Uvedu jeden konkrétní příklad: když vypukla pandemie, Tchaj-wan jako první po laboratorních analýzách stanovil, že dochází k přenosu viru z člověka na člověka. Vláda Tchaj-wanu rychle potřebovala roušky a testovací sady, takže začali hledat řešení. Za čtyřicet dní dokázali vyvinout výrobní stroje a postavili 92 výrobních linek na výrobu ochranných pomůcek. Zajistili si výrobu netkané […]

10.8.2020

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: americký ministr zahraničí Pompeo přednese projev v českém Senátu

Ve středu 12. srpna 2020 do českého Senátu zavítá americký ministr zahraničí Michael R. Pompeo, který přednese k senátorům, poslancům, zahraničním diplomatům a dalším váženým hostům svůj projev. Harmonogram 14:25 Jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu, bezpečnost Pavla Fischera s ministrem Pompeem. 14:35 Vystoupení ministra Pompea v Jednacím sále Senátu, následovat bude diskuze moderovaná Pavlem Fischerem.

27.7.2020

Tiskové zprávy

Apel Pavla Fischera na vládu ČR

Zdá se, že česká vláda se z koronavirové krize nepoučila. Nyní vidíme, že není schopna řešit lokální ohniska nákazy a její opatření včetně chytré karantény dostatečně nefungují. Vláda promarňuje další týdny a měsíce, v nichž by měla náš stát připravovat na možnou druhou vlnu nákazy. Mezirezortní spolupráce, která byla kamenem úrazu během zvládání pandemie, pokulhává i dnes. Na úrovni vlády neproběhla ani zpětná revize zdravotních a jiných opatření, z níž by mohla vzejít klíčová doporučení pro další podobnou situaci. Proto důrazně apeluji na vládu v následujících bodech:   1. Zásobit zdravotnická a sociální zařízení ochrannými pomůckami v dostatečném množství a kvalitě. Je přitom třeba rozlišit materiál okamžité potřeby, disponibilní zásoby […]

9.4.2020

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera ke schůzi Senátu 9. dubna 2020

„Česká republika čelí krizi pandemie, v níž musí vláda činit rychlá opatření. Rozhodnutí, která ovlivní kondici České republiky na následující léta, však vláda mnohdy nevysvětluje veřejnosti, ale ani poslancům a senátorům. Na dnešní schůzi jsem proto podal návrh, aby Senát zaujal jasné stanovisko ke třem klíčovým bodům týkajícím se postupů ČR v rámci boje proti pandemii koronaviru. Můj návrh však neprošel hlasováním a nebyl zařazen na pořad jednání. Prakticky to znamená, že vláda od Senátu dostala bianco šek na další dny, místo aby v zájmu veřejné kontroly skládala účty. Každý den jde přitom o životy a bezpečnost občanů a suverenitu naší země. Můj první apel na vládu se týká zařízení […]

18.3.2020

Tiskové zprávy

Usnesení Senátu k chování vládních představitelů v době pandemie koronaviru

Senát Parlamentu ČR přijal ve středu 18. března usnesení, kterým vyzývá vládu k postupu podle zákona o krizovém řízení. Pavel Fischer uvedl, že „v krizové situaci, kdy některé kroky vlády vypadají nesrozumitelně, má nezastupitelnou roli parlamentní kontrola. A na schůzi Senátu jsme se krizové situaci věnovali – ocenili jsme práci dobrovolníků i všech, kdo jsou v paní linii, a apelovali jsme na vládu, aby postupovala v souladu se zákonem o krizovém řízení. Senát potvrzuje svou roli pojistky ústavního pořádku, který kontroluje vládu a vrací ji do zákonných mantinelů.“  Text usnesení:  SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 324. USNESENÍ SENÁTU ze 17. schůze, konané dne 18. března 2020 k aktuální […]

19.2.2020

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera k dopisům čínské ambasády

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, reaguje na informace o korespondenci mezi čínskou ambasádou a Pražským hradem, které přinesl server Aktuálně.cz. „Čínská ambasáda naléhá na prezidentskou kancelář nepřijatelným způsobem! Vměšování do vnitřních záležitostí České republiky je nutné striktně odmítnout. A každý, kdo to neudělá, se stává spolupachatelem. Žádám proto o zveřejnění diplomatické nóty, kterou reagovala kancelář prezidenta republiky na tyto sprosté pokusy o vydírání. Správné by bylo vykázat čínskou ambasádu do patřičných mezí a hájit svobodu našich institucí. Předpokládám, že to kancelář prezidenta udělala. Pokud ne, jde o zásadní selhání.“ Původní text serveru Aktuálně.cz najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/za-navstevu-tchaj-wanu-budete-platit-kubera-si-z-hradu-prine/r~3602b9ba51a711eaa5e40cc47ab5f122/

23.1.2020

Tiskové zprávy

Zrušení autobusu H1 pro vozíčkáře: vystoupení Pavla Fischera na Zastupitelstvu HMP

Senátor Pavel Fischer vystoupil 23. ledna 2020 na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy s interpelací náměstka Adama Scheinherra kvůli zrušené, resp. zkrácené speciální lince pro vozíčkáře H1. Text vystoupení Pavla Fischera:  „Vážený pane primátore, vážení zastupitelé našeho hlavního města, dámy a pánové,   obrátili se na mě jako na senátora zoufalí lidé se zdravotním postižením, kteří bydlí v Praze na Černém mostě a v jeho okolí. Mají problém s tím, že město neřeší jejich starosti s dopravou. A já se k jejich názoru – také po návštěvě přímo na místě – bohužel musím připojit, i když mi to vůbec není příjemné.   Město asi v polovině minulého roku zrušilo, resp. […]

16.12.2019

Tiskové zprávy

Pozvánka: Briefing senátora Pavla Fischera k tématu bezpečnosti v souvislosti s čínskými technologickými společnostmi

Právě před rokem podpořil senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před čínskými technologickými společnostmi. Na tiskovém briefingu v úterý 17. prosince 2019 v této souvislosti senátor Pavel Fischer v roli předsedy VZOB shrne činnost výboru za uplynulý rok a vyjádří se také k aktuálním zprávám o aktivitách společnosti Home Credit ve prospěch cizí mocnosti. Tiskový briefing proběhne v 9:30 v Zaháňském salonku, vstup z recepce C1. Akreditace na webu Senátu. 
Pavel Fischer: Zrušení autobusu pro vozíčkáře je skandál, magistrát by se měl probudit

11.12.2019

Tiskové zprávy

Pavel Fischer: Zrušení autobusu pro vozíčkáře je skandál, magistrát by se měl probudit

Senátor a předseda bezpečnostního výboru Pavel Fischer se v úterý 10. prosince sešel s několika desítkami vozíčkářů v Praze na Černém mostě. Vozíčkáři tu totiž protestují proti zrušení autobusové linky H1 v úseku Florenc – Černý most. „Pečovali jsme doma o těžce postiženého syna, a proto velmi dobře vím, jak těžké je vyřídit si doklady nebo dostat se k lékaři, když jste na vozíku. Cestování pražskou MHD je zdlouhavé a vyčerpávající, a to i když všechno zázrakem funguje. Chybí nájezdové rampy ve stanicích metra, chybějí bezpečnostní kotvy pro uchycení vozíku při jízdě, bariéry jsou v podstatě všude. Změny se dělají, ale jen pomalu. Zrušení linky H1 na Černý most proto […]

7.12.2019

Tiskové zprávy

Senátor Pavel Fischer bojuje za linku H1 pro vozíčkáře

Od července 2019 byla zkrácena autobusová linka H1, která spojovala vozíčkáře z Černého mostu s hlavním městem. Vozíčkáři se nyní potýkají s obrovskými problémy, aby se vůbec dostali např. z domu s pečovatelskou službou v ulici Kpt. Stránského, kde jich bydlí desítky. Senátor Pavel Fischer proto pozval vozíčkáře a další osoby se sníženou možností pohybu z Černého mostu na setkání v objektu Plechárny (https://goo.gl/maps/uNEsDovqfnyhBkjd6), které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 ve 12 hodin. „Město by se mělo adekvátně postarat o vozíčkáře, kteří na jeho území žijí. Sám mám zkušenost s tím, jak obtížné je pro vozíčkáře cestovat Prahou. Chci si vyslechnout argumenty lidí, kterých se zkrácení linky bezprostředně týká, […]

20.11.2019

Tiskové zprávy

Schůze VZOB 20. listopadu 2019: Usnesení k situaci v Hong Kongu a cestě na Tchaj-wan

Dne 20. listopadu 2019 se uskutečnila schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Nejdříve vedli senátoři jednání v sídle Bezpečnostní informační služby, následně schůze pokračovala v sídle Senátu.  Výbor přijal usnesení k situaci v Hong-Kongu a k záměru cesty na Tchaj-wan předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Usnesení, které se zabývá eskalací násilí v Hong Kongu a vyzývá čínskou vládu ke zdrženlivosti, bude předloženo k projednání na nejbližší schůzi Senátu.  Obě usnesení si prohlédněte v galerii nebo zde:  Usnesení VZOB – Hong Kong Usnesení VZOB – Tchaj-wan  

20.11.2019

Tiskové zprávy

Vyjádření Pavla Fischera ke spuštění kamerového systému s rozpoznáváním obličeje v ČR

Podle aktuálních zpráv požádalo krajské ředitelství policie pražský magistrát, aby aktivoval na šesti místech v Praze funkci automatického rozpoznávání obličejů. Chce začít testovat rozpoznávání obličejů na šesti kamerách v centru Prahy. Považuji to za nebezpečný zásah do soukromí občanů a ohrožení bezpečnosti České republiky! V době klesající zločinnosti v centru Prahy není na místě zavádět permanentní kontrolu veřejných prostor za pomocí kamer s rozpoznáváním obličejů a identity občanů. Pokud by ke spuštění systému přesto mělo dojít, musí existovat stoprocentní záruky, že se snímané obrazy nedostanou mimo území České republiky a že je pod kontrolou celý řetězec skladování dat a jejich úložiště. V opačném případě je jakékoliv používání systému zcela nepřijatelné […]

7.11.2019

Tiskové zprávy

Vyjádření Pavla Fischera k dopisům senátora Doubravy čínskému velvyslanci v ČR

Informace o tom, že senátor Jaroslav Doubrava psal dopisy čínskému velvyslanci a že nechce jejich obsah sdělit novinářům a veřejnosti, mne pobouřily. Senátor Doubrava ani nepovažoval za důležité, aby o svých dopisech soudruhům v Číně informoval senátory Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Parlamentu ČR. Problematice Číny se přitom bezpečnostní výbor Senátu soustavně, koordinovaně a v souladu se zahraniční politikou státu věnuje. Senátor Doubrava nepřišel na veřejné slyšení o národní bezpečnosti a obchodování s Čínou, které se uskutečnilo v září tohoto roku. Nebyl ani na briefingu s ředitelem BIS Michalem Koudelkou, od kterého by se dozvěděl, v čem je Čína pro Českou republiku bezpečnostní výzvou. Senátor Doubrava jako jediný […]
Pavel Fischer připomněl vznik státu 28. října na Vítkově

Pavel Fischer připomněl vznik státu 28. října na Vítkově

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, se 28. října 2019 zúčastnil pietního aktu na Čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Pietní akt doprovodil průlet armádní techniky. Památku vojáků, kteří padli v boji za svobodu a nezávislost, uctili přítomní minutou ticha za doprovodu čestných salv.   Pavel Fischer na svých sociálních sítích uvedl:  „Před 101 lety vzniklo demokratické Československo. Vděčíme za to legionářům, kteří v 1. světové válce bojovali za stát, který ještě neexistoval. Vděčíme za to vlastencům, politikům a diplomatům v čele s Tomášem G. Masarykem. Ti všichni si přáli demokratickou republiku, pro kterou byli ochotní přinést nejvyšší oběť. Dnes, po dlouhých desetiletích […]

Transparentní účet

Milí přátelé, kandiduji ve volbách prezidenta ČR v lednu 2023. Chci zůstat nadstranickým a plně nezávislým kandidátem. Vaše podpora je pro mě proto velmi důležitá. Děkuji vám za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet. Váš Pavel Fischer