Tiskové zprávy

18.11.2020

Tiskové zprávy

VÝBOR pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Senátoři řeší tendr na Dukovany: kritizují premiéra za utajování bezpečnostních informací a jeho postup označili za nezákonný

Členové bezpečnostního výboru Senátu ve středu 18. listopadu 2020 řešili tendr na stavbu nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle nich vláda rozhoduje příliš rychle. Premiér Andrej Babiš navíc odmítl sdělit předsedovi výboru Pavlu Fischerovi (nestr.), jak jsou ve smlouvách zakotveny bezpečnostní garance.  „Vláda má především řešit krizi, kterou nezvládá. Jsem velmi znepokojen tím, jak překotně v této době postupuje v přípravě tendru na Dukovany. Proto jsem 27. října poslal premiérovi dopis s otázkami, který jsem také zveřejnil. Jeho odpověď je vágní, premiér se odvolává na zákon o utajování informací a na důležité otázky neodpovídá. Tajit režimové informace před senátory je však v přímém rozporu se zákonem! Jako bezpečnostní výbor […]

29.10.2020

Tiskové zprávy

Usnesení Senátu k teroristickým útokům ve Francii

Senát Parlamentu ČR přijal dne 29. října 2020 na návrh předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Pavla Fischera usnesení č. 532 v tomto znění: „Senát s ohledem na skutečnost, že ve Francii došlo k útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, na tři osoby v kostele v Nice a k dalším opakovaným mimořádně brutálním útokům islamistických teroristů, kvůli nimž dnes zvýšila francouzská vláda stupeň ohrožení republiky, I. odsuzuje terorismus a násilí, kterému v jeho důsledku čelí francouzská společnost, II. považuje útok na učitele za akt proti svobodě myšlení a útok v kostele za akt proti svobodě vyznání, a tedy za útoky proti samotným […]

27.10.2020

Tiskové zprávy

Dopis Pavla Fischera předsedovi vlády Andreji Babišovi

Vážený pane premiére, obracím se na Vás ve věci výběrového řízení na dodavatele stavby jaderných bloků elektrárny Dukovany. Předtím, než Vám položím několik otázek, mi dovolte uvést širší okolnosti, které mne vedou k tomuto otevřenému kroku. Naše země prochází hlubokou krizí. Důsledky pandemie koronaviru, které dopadají na zdraví a životy občanů, na národní hospodářství, ale i na celou společnost, jsou již nyní obrovské. V této krizi jsme se ocitli zejména proto, že vláda pod Vaším vedením přípravy na druhou vlnu pandemie fatálně podcenila. Jsem upřímně zdrcen tím, že se české  zdravotnictví ocitá na hraně kolapsu. Každý den umírají desítky lidí, lékaři a zdravotníci se při maximálním nasazení starají o nemocné a vláda žádá o pomoc naše spojence v NATO a EU. Ekonomická situace občanů se prudce zhoršuje a stovky tisíc lidí přichází o živobytí. Státní pokladna zeje prázdnotou a dluhy, […]

14.10.2020

Tiskové zprávy

Pavel Fischer bilancuje: dva roky ve funkci předsedy zahraničně-bezpečnostního výboru Senátu

V listopadu 2020 završí Pavel Fischer dva roky v pozici předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu. „V uplynulých dvou letech se zhoršila mezinárodní bezpečnostní situace a aktuální pandemie koronaviru ji vyhrotila ještě víc. Zaznamenali jsme kromě jiného kybernetické útoky na české nemocnice a snahu o ovlivnění dění v naší zemi ze strany totalitních mocností. Vždy jsme jako výbor obratem reagovali a mnohdy vybízeli vládu k akci – to ostatně děláme i teď v závěru volebního období, aktuálně kvůli jaderné energetice nebo ochraně českých měst a krajů před zahraničním vlivem. To je mimochodem obrovský problém, kterého si vláda doteď vůbec nevšimla,“ říká Pavel Fischer. Armáda, obrana a kybernetická […]
TZ: Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům – veřejné slyšení v Senátu

TZ: Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům – veřejné slyšení v Senátu

25. září 2020 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Slyšení pořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kterému předsedá nezávislý senátor Pavel Fischer. „Spolupráce s různými institucemi z totalitních zemí může být velmi nebezpečná! Na úrovni obcí, měst a krajů o tomto nebezpečí neexistuje dostatečné povědomí a totalitní země toho využívají. Vyplývá to z šetření bezpečnostního výboru Senátu a také ze slov šéfa BIS Michala Koudelky, který byl dnes jedním z účastníků slyšení. Problém však nejsou jen samosprávy a státní instituce, ale také akademická sféra,“ říká předseda výboru Pavel Fischer. Slyšení zahájil předseda Senátu Miloš Vystrčil. Následovala vystoupení komisařky Věry […]
Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

25.9.2020

Tiskové zprávy

Projev na veřejném slyšení

Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

Ve svém příspěvku v první části souhrnně představím naše zjištění na úrovni měst a obcí, krajů, úřadů státní správy včetně ministerstev. Ve druhé části uvedu pět závažných nedostatků, které se pravidelně vyskytovaly v odpovědích. A ve třetí části představím návrhy dalšího postupu.    Smyslem našeho šetření bylo posoudit, jak je v České republice zajištěna odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Zatímco na úrovni centrálních úřadů existuje poměrně zavedený systém spolupráce s ministerstvem zahraničí, ministerstvem vnitra a dalšími institucemi, bohužel se potvrdil náš předpoklad, že na nižších úrovních veřejné správy a v případě úřadů zřizovaných státem je tato spolupráce slabá, nesystematická, nebo dokonce vůbec žádná. Nakonec o tristní spolupráci mezi institucemi […]

23.9.2020

Tiskové zprávy

Pozvánka

Veřejné slyšení VZOB Senátu – Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky (VZOB) Pavel Fischer vás zve na veřejné slyšení Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům. Dochází k šíření zahraničního vlivu na českých ministerstvech, ve veřejných institucích a úrovni veřejné správy reprezentované kraji, městy a obcemi? Existuje efektivní systém obrany před nežádoucím zahraničním vlivem? Jak zvýšit odolnost veřejných institucí? Vzniká bezpečnostní ohrožení občanů ČR v důsledků důvěřivosti k totalitním režimům na úrovni veřejné správy a státních úřadů? Jaký je pohled z evropské perspektivy a jak se na problém dívají zástupci samospráv a úřadů? Cílem veřejného slyšení je pojmenovat oblasti veřejné správy ČR, které jsou citlivé vůči zahraničním vlivům. Za tím […]

8.9.2020

Tiskové zprávy

Zahraniční cesta

Postřehy z Tchaj-wanu

Mnozí z nás, ať už senátorů nebo podnikatelů, byli na Tchaj-wanu poprvé. Kromě nabitého a na minutu naplánovaného programu nás čekala spousta překvapení. Na každém kroku jsme viděli, jak je možné strategicky vést hospodářství země, přestože to vyžaduje mimořádné nasazení – propojit veřejný a soukromý sektor, mobilizovat dobrou vůli, prolomit bariéry mezi institucemi, zajistit financování. Uvedu jeden konkrétní příklad: když vypukla pandemie, Tchaj-wan jako první po laboratorních analýzách stanovil, že dochází k přenosu viru z člověka na člověka. Vláda Tchaj-wanu rychle potřebovala roušky a testovací sady, takže začali hledat řešení. Za čtyřicet dní dokázali vyvinout výrobní stroje a postavili 92 výrobních linek na výrobu ochranných pomůcek. Zajistili si výrobu netkané […]

10.8.2020

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: americký ministr zahraničí Pompeo přednese projev v českém Senátu

Ve středu 12. srpna 2020 do českého Senátu zavítá americký ministr zahraničí Michael R. Pompeo, který přednese k senátorům, poslancům, zahraničním diplomatům a dalším váženým hostům svůj projev. Harmonogram 14:25 Jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila a předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu, bezpečnost Pavla Fischera s ministrem Pompeem. 14:35 Vystoupení ministra Pompea v Jednacím sále Senátu, následovat bude diskuze moderovaná Pavlem Fischerem.

27.7.2020

Tiskové zprávy

Apel Pavla Fischera na vládu ČR

Zdá se, že česká vláda se z koronavirové krize nepoučila. Nyní vidíme, že není schopna řešit lokální ohniska nákazy a její opatření včetně chytré karantény dostatečně nefungují. Vláda promarňuje další týdny a měsíce, v nichž by měla náš stát připravovat na možnou druhou vlnu nákazy. Mezirezortní spolupráce, která byla kamenem úrazu během zvládání pandemie, pokulhává i dnes. Na úrovni vlády neproběhla ani zpětná revize zdravotních a jiných opatření, z níž by mohla vzejít klíčová doporučení pro další podobnou situaci. Proto důrazně apeluji na vládu v následujících bodech:   1. Zásobit zdravotnická a sociální zařízení ochrannými pomůckami v dostatečném množství a kvalitě. Je přitom třeba rozlišit materiál okamžité potřeby, disponibilní zásoby […]

9.4.2020

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera ke schůzi Senátu 9. dubna 2020

„Česká republika čelí krizi pandemie, v níž musí vláda činit rychlá opatření. Rozhodnutí, která ovlivní kondici České republiky na následující léta, však vláda mnohdy nevysvětluje veřejnosti, ale ani poslancům a senátorům. Na dnešní schůzi jsem proto podal návrh, aby Senát zaujal jasné stanovisko ke třem klíčovým bodům týkajícím se postupů ČR v rámci boje proti pandemii koronaviru. Můj návrh však neprošel hlasováním a nebyl zařazen na pořad jednání. Prakticky to znamená, že vláda od Senátu dostala bianco šek na další dny, místo aby v zájmu veřejné kontroly skládala účty. Každý den jde přitom o životy a bezpečnost občanů a suverenitu naší země. Můj první apel na vládu se týká zařízení […]

18.3.2020

Tiskové zprávy

Usnesení Senátu k chování vládních představitelů v době pandemie koronaviru

Senát Parlamentu ČR přijal ve středu 18. března usnesení, kterým vyzývá vládu k postupu podle zákona o krizovém řízení. Pavel Fischer uvedl, že „v krizové situaci, kdy některé kroky vlády vypadají nesrozumitelně, má nezastupitelnou roli parlamentní kontrola. A na schůzi Senátu jsme se krizové situaci věnovali – ocenili jsme práci dobrovolníků i všech, kdo jsou v paní linii, a apelovali jsme na vládu, aby postupovala v souladu se zákonem o krizovém řízení. Senát potvrzuje svou roli pojistky ústavního pořádku, který kontroluje vládu a vrací ji do zákonných mantinelů.“  Text usnesení:  SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 324. USNESENÍ SENÁTU ze 17. schůze, konané dne 18. března 2020 k aktuální […]

19.2.2020

Tiskové zprávy

Tiskové prohlášení Pavla Fischera k dopisům čínské ambasády

Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, reaguje na informace o korespondenci mezi čínskou ambasádou a Pražským hradem, které přinesl server Aktuálně.cz. „Čínská ambasáda naléhá na prezidentskou kancelář nepřijatelným způsobem! Vměšování do vnitřních záležitostí České republiky je nutné striktně odmítnout. A každý, kdo to neudělá, se stává spolupachatelem. Žádám proto o zveřejnění diplomatické nóty, kterou reagovala kancelář prezidenta republiky na tyto sprosté pokusy o vydírání. Správné by bylo vykázat čínskou ambasádu do patřičných mezí a hájit svobodu našich institucí. Předpokládám, že to kancelář prezidenta udělala. Pokud ne, jde o zásadní selhání.“ Původní text serveru Aktuálně.cz najdete zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/za-navstevu-tchaj-wanu-budete-platit-kubera-si-z-hradu-prine/r~3602b9ba51a711eaa5e40cc47ab5f122/

23.1.2020

Tiskové zprávy

Zrušení autobusu H1 pro vozíčkáře: vystoupení Pavla Fischera na Zastupitelstvu HMP

Senátor Pavel Fischer vystoupil 23. ledna 2020 na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy s interpelací náměstka Adama Scheinherra kvůli zrušené, resp. zkrácené speciální lince pro vozíčkáře H1. Text vystoupení Pavla Fischera:  „Vážený pane primátore, vážení zastupitelé našeho hlavního města, dámy a pánové,   obrátili se na mě jako na senátora zoufalí lidé se zdravotním postižením, kteří bydlí v Praze na Černém mostě a v jeho okolí. Mají problém s tím, že město neřeší jejich starosti s dopravou. A já se k jejich názoru – také po návštěvě přímo na místě – bohužel musím připojit, i když mi to vůbec není příjemné.   Město asi v polovině minulého roku zrušilo, resp. […]

16.12.2019

Tiskové zprávy

Pozvánka: Briefing senátora Pavla Fischera k tématu bezpečnosti v souvislosti s čínskými technologickými společnostmi

Právě před rokem podpořil senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před čínskými technologickými společnostmi. Na tiskovém briefingu v úterý 17. prosince 2019 v této souvislosti senátor Pavel Fischer v roli předsedy VZOB shrne činnost výboru za uplynulý rok a vyjádří se také k aktuálním zprávám o aktivitách společnosti Home Credit ve prospěch cizí mocnosti. Tiskový briefing proběhne v 9:30 v Zaháňském salonku, vstup z recepce C1. Akreditace na webu Senátu. 
Pavel Fischer: Zrušení autobusu pro vozíčkáře je skandál, magistrát by se měl probudit

11.12.2019

Tiskové zprávy

Pavel Fischer: Zrušení autobusu pro vozíčkáře je skandál, magistrát by se měl probudit

Senátor a předseda bezpečnostního výboru Pavel Fischer se v úterý 10. prosince sešel s několika desítkami vozíčkářů v Praze na Černém mostě. Vozíčkáři tu totiž protestují proti zrušení autobusové linky H1 v úseku Florenc – Černý most. „Pečovali jsme doma o těžce postiženého syna, a proto velmi dobře vím, jak těžké je vyřídit si doklady nebo dostat se k lékaři, když jste na vozíku. Cestování pražskou MHD je zdlouhavé a vyčerpávající, a to i když všechno zázrakem funguje. Chybí nájezdové rampy ve stanicích metra, chybějí bezpečnostní kotvy pro uchycení vozíku při jízdě, bariéry jsou v podstatě všude. Změny se dělají, ale jen pomalu. Zrušení linky H1 na Černý most proto […]

7.12.2019

Tiskové zprávy

Senátor Pavel Fischer bojuje za linku H1 pro vozíčkáře

Od července 2019 byla zkrácena autobusová linka H1, která spojovala vozíčkáře z Černého mostu s hlavním městem. Vozíčkáři se nyní potýkají s obrovskými problémy, aby se vůbec dostali např. z domu s pečovatelskou službou v ulici Kpt. Stránského, kde jich bydlí desítky. Senátor Pavel Fischer proto pozval vozíčkáře a další osoby se sníženou možností pohybu z Černého mostu na setkání v objektu Plechárny (https://goo.gl/maps/uNEsDovqfnyhBkjd6), které se uskuteční v úterý 10. prosince 2019 ve 12 hodin. „Město by se mělo adekvátně postarat o vozíčkáře, kteří na jeho území žijí. Sám mám zkušenost s tím, jak obtížné je pro vozíčkáře cestovat Prahou. Chci si vyslechnout argumenty lidí, kterých se zkrácení linky bezprostředně týká, […]

20.11.2019

Tiskové zprávy

Schůze VZOB 20. listopadu 2019: Usnesení k situaci v Hong Kongu a cestě na Tchaj-wan

Dne 20. listopadu 2019 se uskutečnila schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR. Nejdříve vedli senátoři jednání v sídle Bezpečnostní informační služby, následně schůze pokračovala v sídle Senátu.  Výbor přijal usnesení k situaci v Hong-Kongu a k záměru cesty na Tchaj-wan předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Usnesení, které se zabývá eskalací násilí v Hong Kongu a vyzývá čínskou vládu ke zdrženlivosti, bude předloženo k projednání na nejbližší schůzi Senátu.  Obě usnesení si prohlédněte v galerii nebo zde:  Usnesení VZOB – Hong Kong Usnesení VZOB – Tchaj-wan