NovinkyTiskové zprávy

Usnesení VZOB k ruské federaci a invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968

Usnesení ze dne 5. června 2019

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky

I. je mimořádně znepokojen tím, že by přijetí novely zákona o vojenských veteránech Ruské federace mělo být odůvodněno jejich údajným oprávněným vstupem na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v Československu,

II. konstatuje, že by šlo o vážné porušení Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993,

III. vyjadřuje vážnou obavu, že by po zkušenostech s obsazením suverénného území Gruzie a Ukrajiny mohlo jít ze strany Ruské federace o další pokus směřující k legalizaci jakéhokoliv podobného násilného aktu,

IV. vyzývá vládu ČR, aby tuto otázku bez odkladu předložila na jednání příslušných orgánů OSN a aby ji projednala především se spojenci v rámci NATO a EU,

V. vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principů mezinárodního práva a Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993,

VI. vyzývá Senát Parlamentu ČR, aby ve smyslu tohoto usnesení výboru přijal usnesení a v něm vyzval nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení,

VII. pověřuje předsedu výboru Pavla Fischera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu Parlamentu ČR.