NovinkyTiskové zprávy

Usnesení VZOB k rizikům ovlivnění voleb do Evropského parlamentu

„SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

43. USNESENÍ

PER ROLLAM

dne 13. března 2019

k rizikům ovlivnění kampaně před volbami do Evropského parlamentu

 

Po vyslechnutí ředitele Bezpečnostní informační služby pana Michala Koudelky a pana Jakuba Kalenského, experta, který působil v EU týmu pro strategickou komunikaci (EU STRATCOM), a po rozpravě

VÝBOR

 I.

  1. konstatuje s odkazem na zprávy bezpečnostních služeb se znepokojením, že zprávy o dezinformačních operacích před volbami do ústavních institucí států a referendy konanými v členských státech EU a NATO s cílem zásadně ovlivnit jejich výsledek se objevují stále častěji a vyvolávají obavu o budoucnost zastupitelské demokracie v České republice a v dalších státech EU a NATO;
  2. má za to, že je s odkazem na předchozí bod dostatek poznatků k obavám, že se nové pokusy nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek voleb objeví znovu před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019;
  3. konstatuje s odkazem na zprávy bezpečnostních služeb států NATO a EU, že Ruská federace do úsilí oslabovat demokratické instituce členských států EU a NATO zapojuje soukromé subjekty i státní orgány;
  4. doporučuje vládě České republiky, aby v návaznosti na předcházející body tohoto usnesení přijala organizační a další opatření s cílem zamezit manipulativnímu ovlivňování volebních kampaní v České republice.

II.

pověřuje předsedu výboru Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.“
  

Usnesení si můžete stáhnout ve formátu pdf zde