NovinkyZ médií

Pavel Fischer pro Duel Deníku: Mají se zpřísnit sankce vůči Rusku kvůli aktuálnímu konfliktu?

„Ruská federace je stálým členem Rady bezpečnosti OSN. Z titulu své role může celou řadu složitých otázek pomáhat řešit s využitím autority mezinárodního práva. Stojí však za pozornost, že ač by mohla konat, ve svém nejbližším sousedství nechává doutnat celou řadu konfliktů. Tyto konflikty zůstávají jako nezacelená rána, která může snadno začít krvácet a do svého okolí šířit infekci.

Jsme svědky toho, že Náhorní Karabach zůstává desetiletí neřešenou otázkou. Gruzie přišla v roce 2008 o velkou část svého území. Východ suverénního státu Ukrajina kontrolují povstalci, které Moskva podporuje vojensky i politicky. A podobně bychom mohli připomenout zabrání celého Krymského poloostrova nebo stavbu mostu přes Kerčský průliv, tedy na území suverénní Ukrajiny.

Události v Kerčském průlivu jsou jen pokračováním agresívního chování. Plavidla Ruské federace zde zadržela tři ukrajinské lodě, zajala dvě desítky námořníků, šest Ukrajinců bylo při tom zraněno. Mělo by pro nás být výstražným znamením, že Rusko některé konflikty řešit nechce, a otevírá dokonce nové. A pozornost zaměřuje na státy, které se připravovaly těsněji spolupracovat s NATO a s EU.

Je v zájmu České republiky vyvinout veškeré diplomatické úsilí a zabránit dalším střetům. Ve spolupráci se spojenci je na místě vyhodnotit situaci, účinnost sankcí, zvážit jejich rozšíření a případně připravit i další kroky, dokonce včetně vyhoštění diplomatů.“