NovinkyZ médií

Pavel Fischer pro Český rozhlas: Naše pozvání pro Kellnera trvá, Kubera si žádné podklady nevyžádal

Rozhovor pro pořad Polední publicistika Českého rozhlasu 28. května 2019

Vy jste zval Petra Kellnera kvůli smlouvě o spolupráci s Huawei. Pokud se nemýlím, k té schůzce nedošlo, proč? 

Ještě jsme nedostali odpověď, naše pozvání trvá. Budeme dále odesílat pozvání s konkrétním návrhem termínů a okruhů. To, co proběhlo v Senátu, spíše působí jako schůzka za zavřenými dveřmi, a to není v pořádku. Zřejmě tady jde o nepochopení, jak funguje parlamentní demokracie. Bezpečnost přeci nemá na starost předseda Senátu Jaroslav Kubera, ale celá skupina senátorů a senátorky s odbornými poradci a kontakty. U nás se skutečně jedná o to, že chceme šířeji mluvit o problému vztahů s Čínou, které musejí být vzájemně výhodné, a také o bezpečnosti a obraně deseti milionů občanů. 

Proč mluvíte o schůzce za zavřenými dveřmi? Kancelář předsedy Senátu o tom jednání vydala informaci a informovala, o čem se mluvilo. To není pro vás dostatečné? 

Já jsem o té schůzce skutečně nevěděl, přestože jsem předseda (bezpečnostního) výboru a že jsem v Senátu každý den. A s panem Kuberou jsme mluvili mezi čtyřma očima před několika dny. Dozvěděl jsem se o schůzce teprve z médií. Kdyby šlo o politické jednání, tak by byl profesionální postup docela jiný. Předseda Kubera by se nechal informovat o posledním vývoji, ostatně včera jsme o Huawei mluvili s panem senátorem Faktorem s partnery z Austrálie, a to je docela důležitá perspektiva přímo z regionu. Ve výboru, který se zabývá bezpečností, obrannou a zahraniční politikou, bychom pro takové jednání rádi připravili podklady, nebo bychom se ho rovnou zúčastnili. Podklady si nikdo nevyžádal. A pokud podklady připravovala poradkyně pana předsedy, která je manželkou manažera skupiny PPF, tak potom jde skutečně jenom o byznys nebo o soukromou schůzku. 

A vy tušíte, proč jste nebyl přizván, když jste o setkání s panem Kellnerem projevil zájem? 

To je potřeba se ptát někde jinde. Jako výbor totiž o těchto věcech…

Vy sám jste se neptal se neptal pana Kubery? 

Už jsem se ptal, žádal jsem o schůzku. Ale nebylo to možné, dneska je někde na cestách. Ale tady jde o otázky spolupráce v EU, šířeji také v Severoatlantické alianci. Ten čínský drak by totiž mohl, kdybychom tomu nevěnovali pozornost z hlediska bezpečnosti a strategie, mohl roztrhnout to, co se nepodařilo nikomu jinému, a sice spolupráci v Severoatlantické alianci. Proto se tomu musíme věnovat jako zástupci Parlamentu a pomáhat ve strategických otázkách vládě udržet kurs ve chvíli, kdy nevidíme konec tohoto problému z hlediska technologického.

Nicméně Petr Kellner prý předsedu Senátu Jaroslava Kuberu ubezpečil, že jeho firmy budou dodržovat případná omezení pro čínskou firmu Huawei. Je to pro vás dostatečná záruka? 

Je to pro mě nová důležitá zpráva. Pokud vím, tak takto skupina vystoupila poprvé – její vlastník, zakladatel a majoritní akcionář. Je to pro nás důležitá věc. Ale to, že se těm věcem věnujeme už několik měsíců a budeme věnovat celý další rok – mám na mysli vztahy s Čínou, abychom se vzájemně neoslabovali, ale naopak usilovali o vzájemně výhodné vztahy –, o tom nebudiž pochyb. Pozvání z naší strany trvá, budeme hledat vhodný termín a panu Kellnerovi zašleme předem i okruhy, na které se budeme ptát. Bude to bezpečnost, obrana a zahraniční politika pro deset milionů občanů. 

 

Záznam rozhovoru si můžete pustit zde (čas od 10:48): https://radiozurnal.rozhlas.cz/poledni-publicistika-s-verou-stechrovou-7952891