NovinkyPodcastyStínový prezident

Podcast Téma Pavla Fischera – Prezident už by konečně měl mlčet

 

Prezident Zeman se pokouší podřizovat zahraniční politiku České republiky vůči Číně zájmu jednoho podnikatelského subjektu. Takové chování hlavy státu je nepřijatelné.

Politiku České republiky vůči Pekingu nemůže utvářet podnikatelská skupina PPF, která zlobbovala politické elity i samotného prezidenta. Orientální model správy státu by možná prošel jinde, ale u nás už delší dobu naráží na tradici demokracie a narušuje důvěru v instituce státu.

Prezident svými slovy útočí nejen na ředitele a pracovníky BIS, ale nyní i na NÚKIB. Takový útok je bezprecedentní. Prezident se jako velitel ozbrojených sil musí k institucím státu chovat loajálně. Svým posledním útokem porušil výzvu, aby všichni ústavní činitelé respektovali doporučení bezpečnostních institucí naší země včetně NÚKIB a BIS, s níž se i na něj v prosinci 2018 obrátil Senát.    

Není přijatelné stavět bezpečnostní instituce, které slouží deseti milionům občanů, do protikladu s ekonomickým zájmem skupiny podnikatelů. Naše bezpečnostní instituce neohrožují ekonomické zájmy ČR. Je to právě naopak: jeden podnikatelský subjekt ohrožuje celý stát na bezpečnosti. 

Diskuzi o naší zahraniční politice nelze zužovat na ekonomické zájmy. Z Číny nepřicházejí jen povzbudivá čísla. Ve světových médiích se objevují varovné zprávy, a to nejen o lidských právech, ale také o expanzní politice Číny vůči sousedům. 

Prezident republiky ohlásil další cestu do Číny. Za současného stavu, kdy prezident mluví o mandelince bramborové nebo zlehčuje vedoucí činitele bezpečnostních institucí země, nemůže do Číny znovu odcestovat. Je odpovědností vlády, aby přípravu cesty zastavila.

Dvakrát jsem psal prezidentu republiky ve věci české politiky vůči Číně a apeloval, aby zjednal nápravu situace. Na své dopisy jsem dosud nedostal odpověď.

Tímto vyzývám prezidenta republiky, aby už mlčel. A pokud bude mluvit, aby promluvil jako prezident České republiky, a nikoli jako lokaj nebo jako zástupce jedné podnikatelské skupiny.