Projev v Senátu

K otázkám pomoci Ukrajině a mezinárodní spolupráce s Čínou a Latinskou Amerikou

Projevy|21.6.2023


Kam dál?

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 101 Vážený pane předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, krize, kterými procházíme v posledních letech, vrhají světlo na naše silné stránky a na naše slabé stránky. Na to, co funguje, a na to, co nefunguje. A řadu z věcí a z poznatků, se kterými za námi přichází NKÚ, vidíme, že prověřil čas. Dovolte, abych jenom citoval tři příklady, abyste věděli, co mám na mysli. V roce 2019 jsme tady na tom místě projednávali zprávu za rok 2018, kdy hlavní motto bylo […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 125 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, Evropská rada, o které dnes jednáme, to znamená ta červnová Evropská rada z 29. a 30. 6., byla svým rozsahem agend tak široká, že jeden nevěří, že se to dá vůbec stihnout projednat. Dovolte mi proto, abych nikoli doplnil nebo nahradil to, co říkal pan ministr, ale vytáhl z toho věci, které mě osobně zaujaly a na kterých jsme tady také […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Latinskou Amerikou a Karibikem

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 ke Společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk EU č. K 060/14 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Jednáme o společném sdělení Evropskému parlamentu a Radě, Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se tím zabýval na 11. schůzi dne 12. července, přijali jsme usnesení č. 77, ve kterém přijímáme k tomuto společnému sdělení doporučení, které za chviličku přečtu. Doporučujeme Senátu PČR, aby se ke společnému sdělení Evropskému parlamentu […]

26.6.2023

Projevy

Projev na pietním shromáždění

Příběh života doktorky Milady Horákové inspiruje dodnes

Projev Pavla Fischera na pietním shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové Bazilika sv Petra a Pavla na Vyšehradě 26. června 2023 Vážený pane řediteli školy JUDr. Milady Horákové, vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážená paní senátorko, vážení představitelé Klubu Milady Horákové, vážení představitelé státní správy a samosprávy, vážená rodino, setkáváme se na staroslavném Vyšehradě, abychom uctili památku doktorky Milady Horákové. Číst příběh jejího života inspiruje, a to doslova pokaždé jinak. Když jsem se dnes začetl do jejího životopisu, zaujala mě tam dvě místa. Její heroický čin a její neuvěřitelná činorodost – kolik toho zvládala! – umožnili její nejbližší, její rodina. Na prvním místě její manžel doktor Bohuslav Horák. To s […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

K činnosti ÚOHS, cenám potravin a mobilních dat

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Výroční zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 80 Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo ÚOHS, dámy a pánové, výroční zpráva ÚOHS, kterou tu dnes projednáváme, je mimořádně důležitá. Žijeme v nejistých dobách a právě činnost regulátorů, o kterých budu dnes krátce mluvit, je naprosto stěžejní. Není žádným tajemstvím, že českou cenu za mobilní data například s Polskem nelze vůbec začít srovnávat. Ty ceny jsou takové, že tam, kde začínají cenové tarify operátorů v ČR, tam někde skončily tarify v Polsku. Jistěže podoba smluv se může trochu […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Kosovem

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 171 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vyřešit krátkým vystoupením situaci na Balkáně po těch zvěrstvech, která lze označit za válečné zločiny, pominout všechny ty zločince, kteří stanuli před soudem a byli za ta zvěrstva pravomocně odsouzeni, prostě nejde. Nejde ani vytrhávat z té mozaiky, kultury, […]
K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

31.5.2023

Projevy