NovinkyProjevy

K otázce energetické bezpečnosti a suverenity – Projev v Senátu

Projev Pavla Fischera na 2. schůzi Senátu ve 13. funkčním období dne 19. listopadu 2020 k ministru dopravy a průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi (projednávaný bod „Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“)

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, pane vicepremiére, dámy a pánové. Téma, o kterém mluvíme, tedy Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství, Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie, je nesmírně zajímavé, protože nás přenáší do velmi důležitých technologických výzev. Je dobře, že jsme ho vzali do programu našeho Senátu a že se těmto strategickým otázkám věnujeme.

Mně ale u toho chybí otázka energetické bezpečnosti. Proč o tom mluvím? Protože přece jen otázka energetické suverenity nebo samostatnosti nebo získávání zdrojů, a teď cituji bezpečnostní strategii z roku 2015, bez toho, že bychom zvyšovali závislost na těch, na kterých už dneska závislí jsme, konec citace, je z mého pohledu klíčová.

Pasáž, o které mluvím, je zhruba okolo 70. paragrafu té bezpečnostní strategie. Ukazuje, že nejenom spotřeba energie, ale také dovoz energie vytváří vazby, které bychom si měli hlídat. Proč o tom mluvím? Včera zasedal výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost a více než hodinu analyzoval bezpečnostní otázky tendru na výstavbu jaderných bloků v Dukovanech.

Je to téma mimořádně citlivé, mimořádně aktuální. Ani nebudu chtít po panu ministrovi, aby odpovídal v detailech, protože ta věc ještě probíhá. Ale chci jenom upozornit, že téma bezpečnosti naší země probíhá i z pohledu energetiky podle siločar, podle toho, na kom chceme a budeme závislí, a na tom, od koho se chceme naopak odpoutávat. Země, jako je Čína, před chvilkou ji tady kolega jmenoval, nebo Rusko, totiž vytvářejí výborné příklady geopolitiky v nakládání s energií. Jednak z hlediska dodavatelských vztahů, jednak z hlediska např. některých licencí nebo závazků, které s tím souvisejí. Takže proč o tom mluvím? Protože je výsostnou prioritou pro občany České republiky, aby energetický sektor u nás byl robustní, stabilní, pokud možno suverénní, nebyl závislý na vztazích, které nás podřizují státům, u nichž tyto firmy jsou vlastně státní. Mluvím o Rosatomu, o firmě CGN z Číny a o dalších.

Proto, pane ministře, vás chci vyzvat k tomu, abyste se nebál zapracovat všechny bezpečnostní aspekty tak, jak je pracovní skupina pro bezpečnost doporučila. V Senátu jsme se tomu věnovali včera. Vyzvali jsme pana premiéra, aby nás v plné míře informoval a budeme se tomu věnovat i v prosinci. Máte naši podporu v hledání úspor v energetice. Máte naši podporu v hledání nových technologií pro získávání energie, ale budeme vás hlídat jako ostříži, abyste nezačal zvyšovat závislost České republiky, možná z krátkodobě velmi srozumitelných důvodů, na dlouhodobě velmi nebezpečných závazcích, které by oslabily bezpečnost, nejenom energetickou bezpečnost, ale bezpečnost občanů České republiky. Děkuji.

Stenozáznam na webu Senátu: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/97132/81473