NovinkyProjevy

K souhlasu s působením zahraničních lékařů v ČR – Projev v Senátu

Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové. Dvě věci. Mluvíme o pomoci, o souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků a lékařů na našem území.

Zaprvé je velmi důležité si uvědomit, v jak rekordně krátkých lhůtách jsme tento tisk připravili. Chci ocenit spolupráci s vládou, se všemi zúčastněnými resorty. Je to pro nás také test, protože v současné době čelíme rozmanitým a komplikovaným bezpečnostním situacím. Je pro nás velmi důležité zažít, co to znamená, abychom konali rychle v souladu s ústavou. Chci ocenit i způsob, jakým vláda tento materiál se vší vážností pojala, aby byl v souladu s ústavním pořádkem v ČR. Přestože to byl těžký úkol, zvládli jsme ho rychle a chci všem, kteří na tom mají podíl, poděkovat.

Druhá věc. Ten akt, že nám někdo nabízí pomoc v situaci, kdy jsme na tom opravdu bídně a kapacity našich nemocnic doslova praskají ve švech, to je pro nás také velmi důležitá chvíle. Aspoň se můžeme podívat nazpátek, na dobu, kdy nám možná bylo lépe, kdy jsme na jaře zvládali tu první vlnu pandemie docela uspokojivě a kdy se také na nás v některých případech obracela veřejnost, zda nebudeme pomáhat zemím, které byly tehdy postiženy více než ČR.

Nejde jenom o pomoc vojenskou, ale třeba i o tu pomoc hospodářskou a finanční. Mám za to, že to je důležitá chvíle, abychom se také podívali do zrcadla, které je nám teď nastaveno. Abychom dávali pozor na naše spojenecké závazky a na to, aby naše spolehlivost v okamžicích krize byla skutečně pokaždé tak bezvadná, jak bychom si sami přáli. Proto jsem chtěl poděkovat a ocenit a zároveň upozornit na to, že to je pro nás také nastavené zrcadlo. Děkuji.

(Program schůze a stenozáznam najdete na webu Senátu)