NovinkyProjevy

Projev Pavla Fischera na zastupitelstvu Ústeckého kraje k nedostupnosti zdravotní péče

Veřejné zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 
9. března 2020, Ústí nad Labem 

 

Vážený pane hejtmane,
dámy a pánové,
děkuji za udělení slova na úvod veřejného zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

V poslední době jsem vícekrát navštívil kraj a Šluknovsko. Dobře vím, že jde o území, které má specifické problémy. Ale to, co jsem viděl a slyšel, překročilo moji představivost. Nebudu mluvit o všech problémech ve vyloučených lokalitách, nemáme na to dnes dost času, i když by zasluhovaly pozornost. Chci mluvit o dostupnosti zdravotní péče.

Mluvíme o území, na kterém žije 55 tisíc obyvatel a které je ze tří stran ohraničeno státní hranicí. Ze čtvrté strany nyní postupně vyrostla hranice nová, která toto území pomyslně odděluje i od českého státu. Tuto hranici vytvořila nekoncepční práce a nečinnost státu, zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě kraje.

Jedním z vašich úkolů jako krajské správy je zajistit podmínky pro dostupnou péči a pro důstojný život občanů. Kraj ale jako by na desítky tisíc lidí, kteří tu žijí, zapomněl. Jako by se rozhodl trestat ty, kdo ještě neodešli, protože možná ani nemají kam odejít.

To je nepřijatelné! Nejde přeci o občany druhé kategorie. A přitom se k nim stát a kraj tak chovají. Jsou to ale občané České republiky, kteří platí zdravotní pojištění, odvádějí daně a dodržují zákony.

Zvláštní pozornost zasluhuje nemocnice, která dříve fungovala ve městě Rumburk. Dnes se tato nemocnice zavírá a dojezdová vzdálenost do nejbližší nemocnice je v některých místech až 55 kilometrů. Mluvil jsem se sociálními pracovníky, kteří pečují o klienty, pro které například nesehnali zubaře. Museli je odvézt do sousedního Libereckého kraje. Mluvil jsem se sociálními pracovníky, kteří nemohou sehnat pro své klienty – naše spoluobčany – péči psychiatra. A o tom, jak vypadá péče o rodičky, které na cestě do porodnice překládají z jedné sanitky do druhé na benzinové pumpě u obce Chřibská nebo jinde, se dnes už vyprávějí historky. To je za hranicí důstojnosti.

Připadá mi nepatřičné, že tu dnes vůbec musím vystupovat a o něčem takovém před vámi mluvit. V 21. století, v členské zemi EU. Ale opravdu nemohu jinak. Dnes jsem přišel mezi vás jako vyslanec občanů, které ve vašem Ústeckém kraji potřebují naléhavě řešit zdravotní péči. Hrozí tu katastrofa a je to vaše odpovědnost.

A proto mě zajímá, co dnes konkrétně na vašem zasedání učiníte? A kdy předložíte koncepční řešení? Navrhuji, abyste v tomto smyslu také rozšířili program schůze zastupitelstva Ústeckého kraje. Je nejvyšší čas to zodpovědně vyřešit.

Děkuji za pozornost.