NovinkyTiskové zprávy

Tisková zpráva: Senát přijal návrh Pavla Fischera a vyzývá ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv BIS, ÚZSI, Vojenského zpravodajství ad.

Senát Parlamentu České republiky přijal dne 20. prosince 2018 návrh usnesení předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera. Usnesení, které vyzývá nejvyšší ústavní činitele k odpovědnému přístupu ke zprávám BIS, ÚZSI, Vojenského zpravodajství ad. a kterým se Senát PČR přihlašuje k našemu dílu odpovědnosti v NATO, získalo masivní podporu napříč politickým spektrem. Proti návrhu nehlasoval žádný senátor.

 

Přijatý návrh usnesení: 

Výzva Senátu PČR nejvyšším ústavním činitelům

Senát Parlamentu ČR

I. vyzývá všechny ústavní činitele, aby se vší vážností přistupovali k obsahu zpráv vypracovávaných BIS, ÚZSI, Vojenským zpravodajstvím a dalšími institucemi ČR, podílejícími se na zajištění její bezpečnosti a obrany, a doporučení těchto zpráv při výkonu svých ústavních pravomocí důsledně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti ČR naplňovali;

II. v souvislosti s nadcházejícím dvacátým výročím vstupu ČR do Severoatlantické aliance se tímto opakovaně přihlašuje k našemu dílu odpovědnosti v této pro ČR klíčové politické a obranné mezinárodní organizaci;

III. pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil nejvyšší ústavní činitele.