NovinkyTiskové zprávy

Tisková zpráva: Usnesení po jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 18. prosince 2018

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky jednal na své schůzi dne 18. prosince od 10 hodin v sídle BIS, následně od 13 hodin v Senátu. Obě části schůze byly pro veřejnost uzavřeny. 

Pozvání na schůzi přijal ministr zahraničí Tomáš Petříček a ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Podle vyjádření předsedy Výboru Pavla Fischera přednesl ministr Petříček svou vizi zahraniční politiky České republiky, ředitel Navrátil pak zpravil výbor o aktuálních bezpečnostních hrozbách a o oficiálním varování před výrobky Huawei a ZTE. 

Výbor jednomyslně přijal usnesení tohoto znění: 

„Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky

  1. Vyjadřuje podporu vládě České republiky, která chce ve strategických odvětvích prověřovat přicházející investice, aby zvýšila bezpečnost ČR i všech členských států EU a spojenců v NATO;
  2. Podporuje NÚKIB, který svým varováním posiluje ochranu nejvýznamnější informační infrastruktury před hrozbami výrobců, jako jsou Huawei a ZTE, o nichž se zmiňuje BIS ve výroční zprávě již v roce 2013;
  3. Oceňuje profesionální činnost BIS při ochraně bezpečnosti ČR, 
  4. Na základě výroční zprávy BIS za rok 2017, která se mj. zmiňuje o prolomení emailové pošty Ministerstva zahraničních věcí, vyzývá vládu ČR a další instituce včetně Parlamentu ČR, aby věnovaly zvýšenou pozornost ochraně digitální suverenity i digitálních hranic ČR; 
  5. Potvrzuje, že zásadním úkolem zůstává posilovat odolnost před prosazováním zájmů Ruské federace a Čínské lidové republiky, a to především v oblasti jaderné energetiky a telekomunikací;
  6. Vyzývá vládu ČR, aby systematicky brala do úvahy kritérium bezpečnosti při naplňování zákona o veřejných zakázkách;
  7. Plně podporuje vládu ČR v plnění závazků plynoucích z členství v Severoatlantické alianci (NATO).“