NovinkyTiskové zprávy

Jednání bezpečnostního výboru Senátu k aktuální situaci související s útoky na muniční sklady ve Vrběticích

V pondělí 19. dubna 2021 od 13 hodin se uskutečnilo jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR v sídle Bezpečnostní informační služby. Pavel Fischer po skončení schůze uvedl na svém účtu na Twitteru

„Dnes jsme na mimořádné schůzi bezp. výboru Senátu jednali se šéfy BIS, NCOZ a s policejním prezidentem. Informace k útoku ve Vrběticích jsou velmi vážné. Ve středu zveme na výbor Jana Hamáčka. Schválili jsme návrh senátního usnesení, projednáme ho ve středu na plénu Senátu.“

Znění přijatého usnesení: 

45. USNESENÍ

z 11. schůze, konané dne 19. dubna 2021

k otázce národní bezpečnosti v souvislosti s rozhodnutím vlády vyhostit 18 diplomatů Ruské federace

Po úvodním slovu senátora Pavla Fischera, po vyslechnutí Michala Koudelky, ředitele BIS, Jiřího Mazánka, ředitele NCOZ,  Jana Švejdara, policejního prezidenta  a po rozpravě 

VÝBOR

I. doporučuje 
Senátu Parlamentu ČR přijmout usnesení, které je v příloze tohoto usnesení;

II. určuje
zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Pavla Fischera;

III. pověřuje
předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

 

Příloha k usnesení VZVOB č. 45 ze dne 19. dubna 2021

Doprovodné usnesení Senátu PČR
ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích

Senát PČR 

I.

1. považuje  situaci související s útoky na muniční sklad ve Vrběticích, k nimž došlo v průběhu roku 2014, za velmi vážnou z hlediska ochrany životních zájmů ČR;

2. oceňuje práci BIS, NCOZ a všech dalších institucí, které se podílely na vyšetřování;

3. podporuje vládu v rozhodnutí vyhostit 18 pracovníků zastupitelského úřadu Ruské federace v ČR;

4. považuje vyhoštění 20 diplomatů českého zastupitelského úřadu v Moskvě, včetně zástupce velvyslance, za eskalaci napětí;

II. 
vyzývá vládu, aby

1. požádala naše spojence a partnery v NATO a EU o podporu a využila všech nástrojů a možností, které ČR členství v uvedených organizacích poskytuje;

2. provedla neprodleně inventarizaci bilaterální smluvní základny mezi ČR a Ruskou federací;

3. vypověděla neprodleně Smlouvu mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci;

4. seznámila veřejnost se všemi informacemi o útoku ve Vrběticích, které nepodléhají režimu utajení, a to bez prodlení a v takové podobě, aby se tím v maximální míře zabránilo šíření dezinformací;

5. neoslovovala žádným způsobem aktéry z Ruské federace v souvislosti s přípravou stavby jaderné elektrárny nebo jiných prvků kritické infrastruktury;

III.
doporučuje vládě, aby 

1. navrhla projednání incidentu ve Vrběticích Radě bezpečnosti OSN; 

2. snížila počet pracovníků ZÚ Ruské federace v Praze na jednoho.