NovinkyStínový prezidentTiskové zprávy

Dopis Pavla Fischera předsedovi vlády Andreji Babišovi

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás ve věci výběrového řízení na dodavatele stavby jaderných bloků elektrárny Dukovany. Předtím, než Vám položím několik otázek, mi dovolte uvést širší okolnosti, které mne vedou k tomuto otevřenému kroku.

Naše země prochází hlubokou krizí. Důsledky pandemie koronaviru, které dopadají na zdraví a životy občanů, na národní hospodářství, ale i na celou společnost, jsou již nyní obrovské. V této krizi jsme se ocitli zejména proto, že vláda pod Vaším vedením přípravy na druhou vlnu pandemie fatálně podcenila. Jsem upřímně zdrcen tím, že se české  zdravotnictví ocitá na hraně kolapsu. Každý den umírají desítky lidí, lékaři a zdravotníci se při maximálním nasazení starají o nemocné a vláda žádá o pomoc naše spojence v NATO a EU. Ekonomická situace občanů se prudce zhoršuje a stovky tisíc lidí přichází o živobytí. Státní pokladna zeje prázdnotou a dluhy, které dnes vláda pod Vaším vedením činí, zavazují generace občanů, kteří se snad ještě ani nenarodili.

Ocitli jsme se rovněž v krizi politické. Vláda pod Vaším vedením ve vyhrocené době opakovaně selhává. Rezorty dopravy a obchodu se dlouhodobě dělí o jediného ministra. Aktuálně jsme svědky překotných výměn ministrů pro klíčovou oblast zdravotnictví. Komunikace vlády s veřejností je setrvale bídná. Po sérii špatných nebo zmatečných rozhodnutí důvěryhodnost vlády v očích občanů rychle klesá. Již nyní vidíme, že část veřejnosti si neuvědomuje závažnost situace a má tendenci brát rozhodnutí vlády na lehkou váhu.

Navíc se zhoršuje celosvětový bezpečnostní kontext. Čínská lidová republika nedodržuje mezinárodní smlouvy a v posledních měsících vyostřuje postup vůči demokratickým zemím. Její představitelé otevřeně vyhrožují svobodně zvoleným politikům a pokoušejí se je vydírat. Své zkušenosti s tím máme také z České republiky. Obdobně nepřátelsky se k naší zemi chová Ruská federace. Ve výčtu znepokojivých událostí bych mohl ještě dlouho pokračovat.

Proto jako předseda senátního výboru, do jehož gesce spadá oblast bezpečnosti, považuji za absolutně nezbytné, aby byly z výběrového řízení na dostavbu jaderných bloků elektrárny Dukovany předem vyloučeni zájemci z obou nedemokratických států. O tom, že spolupráce s nimi by mohla přinést nejvyšší bezpečnostní rizika, ostatně bezpečnostní instituce Vaši vládu opakovaně informují. Také výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky, jemuž předsedám, doporučil vládě vyřadit uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky z tendru 9. června 2020 svým usnesením č. 153. 

S ohledem na současnou hospodářskou situaci na Vás jako předsedu vlády apeluji, aby vláda upustila od tak významného strategického rozhodnutí, jako je výběr dodavatele stavby jaderných bloků elektrárny Dukovany. Jedná se o největší tendr v historii České republiky, jehož dopady ponesou příští generace. Tak závažné rozhodnutí by vláda neměla přijímat na sklonku svého mandátu, natož v době hluboké nejistoty a alarmující krize, jejíž náklady jsou nepředvídatelné, s jistotou však budou astronomické.

V souvislosti s výše uvedenými fakty Vás z pozice předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost žádám o odpovědi na níže uvedené otázky:

  1. Pokud se vláda snaží uspíšit rozhodnutí o výběru dodavatele stavby, jakými důvody je k tomu vedena?
  2. Jak v současnosti vláda postupuje v přípravách organizace výběrového řízení? V jakém stadiu se přípravy nacházejí? Jaký je časový harmonogram výběrového řízení stanovený vládou?
  3. Veškeré predikce růstu HDP a spotřeby energie ovlivní dosud probíhající krize pandemie. Jak tuto skutečnost vláda reflektuje? Pokud vláda má k dispozici aktuální analýzu růstu HDP a spotřeby energie, žádám Vás tímto o její předložení.
  4. Státní rozpočet se má letos dostat do deficitu 500 miliard korun, v roce 2021 se plánuje schodek ve výši 320 miliard korun. Z jakých rozpočtových východisek vychází vláda ČR v přípravě výběrového řízení? Z jakých zdrojů bude vláda hradit výdaje na tendr a samotnou stavbu?
  5. Jak vláda při přípravě výběrového řízení zohledňuje skutečnost, že jeden z představitelů potenciálního uchazeče z Ruské federace byl aktuálně zařazen na sankční seznam Evropské Unie?
  6. Podle závěrů summitu NATO v Londýně v roce 2018 je třeba Čínskou lidovou republiku brát jako bezpečnostní výzvu. Za ČR tento závěr potvrdil prezident republiky. Podobně i v EU se hodnocení ČLR výrazně měnilo k horšímu. Jak tento fakt vláda zohlední při zadávání výběrového řízení? Jaké analýzy má vláda k dispozici s ohledem na vývoj vztahů vůči ČLR?
  7. Jak vláda zohledňuje skutečnost, že konflikt mezi USA a ČLR může vážným způsobem proměnit také vztahy zemí evropského kontinentu s ČLR?
  8. Jak vláda zohlední doporučení Bezpečnostní informační služby ČR i dalších bezpečnostních institucí státu, jakož i doporučení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR při konkretizaci bezpečnostních podmínek tohoto tendru? 
  9. Podle některých vyjádření vládních činitelů hodlá vláda vyřadit ze soutěže bezpečnostně sporné uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky „až později“. Takový přístup shledávám jako krajně nevhodný, navíc tato prohlášení mohou ovlivnit průběh samotného tendru. Jaké důvody by vedly vládu k rozhodnutí vyřadit některé uchazeče „až později“? V jaké fázi výběrového řízení by se tak mělo stát?

Děkuji předem za Vaše věcné odpovědi.

Dopis ke stažení ve formátu PDF najdete zde