NovinkyTiskové zprávy

Pozvánka: Veřejné slyšení VZOB Senátu – Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky (VZOB) Pavel Fischer vás zve na veřejné slyšení Odolnost veřejných institucí vůči zahraničním vlivům.

Dochází k šíření zahraničního vlivu na českých ministerstvech, ve veřejných institucích a úrovni veřejné správy reprezentované kraji, městy a obcemi? Existuje efektivní systém obrany před nežádoucím zahraničním vlivem? Jak zvýšit odolnost veřejných institucí? Vzniká bezpečnostní ohrožení občanů ČR v důsledků důvěřivosti k totalitním režimům na úrovni veřejné správy a státních úřadů? Jaký je pohled z evropské perspektivy a jak se na problém dívají zástupci samospráv a úřadů?

Cílem veřejného slyšení je pojmenovat oblasti veřejné správy ČR, které jsou citlivé vůči zahraničním vlivům. Za tím účelem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (VZOB) provedl vlastní terénní šetření o působení ČLR ve veřejných institucích mezi lety 2013 – 2019, tedy v období, kdy vláda České republiky deklarovala obrat ve vztazích s Čínskou lidovou republikou. Chceme také reflektovat nedávnou zkušenost tří starostů, kdy jim byla udělena osobní ochrana v souvislosti se zhoršením vztahů s Ruskou federací, jejíž představitelé usilovali ovlivnit dění v České republice v rozporu s ústavním pořádkem.

 

Podrobnosti o akci:

Místo: Jednací sál, Senát Parlamentu ČR 
Datum: pátek 25. září 2020, 9 hod – 14.30 hod.
Zváni: zástupci veřejné správy, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, politická reprezentace ČR

Program:

9:00 – Zahájení, uvítání 
Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR
Pavel Fischer, předseda VZOB

 9:20 – I. panel – Šíření zahraničního vlivu ve veřejných institucích ČR
(
Moderuje senátor Ladislav Václavec, místopředseda výboru)

Vývoj bezpečnostního prostředí ČR
Martin Povejšil, náměstek ministra zahraničních věcí
Aktuální bezpečnostní výzvy z pohledu EU
Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise (video)
Problematika pohledem bezpečnostních institucí ČR
Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby
+ Diskuse senátorů a účastníků

10:30 – II. panel – Příklady zájmu ČLR o veřejné instituce v ČR
(
Moderuje senátor Jan Sobotka, místopředseda výboru)

Příklady z praxe
vystoupení zástupců veřejné zprávy – účastníků šetření VZOB
Pokusy o získání vlivu na činnost obcí a vybraných veřejných institucí ze strany ČLR, shrnutí terénního šetření VZOB
Pavel Fischer, předseda VZOB
Jednotná fronta za působení současného generálního tajemníka čínské komunistické strany
Olga Lomová, profesorka Univerzity Karlovy
+ Diskuse senátorů a účastníků

12:00 – III. panel – Efektivní ochrana před nežádoucími zahraničními vlivy na veřejné instituce ČR
(Moderuje senátor Patrik Kunčar, místopředseda výboru)
Zkušenost s bojem proti dezinformacím ve veřejném prostoru v rámci týmu Evropské komise
Jakub Kalenský a Monika Richter
Činnost Ministerstva vnitra ČR pro státní správu a samosprávu s cílem zvýšit odolnost vůči zahraničním vlivům
Petr Hůrka, náměstek pro státní službu, a Benedikt Vangeli, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám
Zkušenost s přímým zahraničním ovlivňováním práce samosprávy
Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6, a Pavel Novotný, starosta MČ Praha – Řeporyje
Návrhy k posílení odolnosti veřejných institucí
Za sněmovní komisi pro hybridní hrozby Robert Králíček, Helena Langšádlová a další
Diskuse senátorů a účastníků (15)

14:00 – Shrnutí slyšení a formulace výstupů
Vystupují přítomní senátoři, moderuje Pavel Fischer, předseda VZOB
– závěrečné slovo, návrh tezí a dalšího postupu k projednání VZOB

14:30 tisková konference

Organizační pokyny

S ohledem na protiepidemická opatření je počet míst omezen.  Nezapomeňte prosíme na ochrannou masku.
Akreditujte se prosím pomocí tohoto formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHdUIbqy0VbTAPeBENNhut2owAkiHZxXbs3GBaKpaoiCseGA/viewform

Přímý přenos bude veřejně dostupný na webu Senátu Parlamentu ČR.