NovinkyTiskové zprávy

Vyjádření Pavla Fischera ke spuštění kamerového systému s rozpoznáváním obličeje v ČR

Podle aktuálních zpráv požádalo krajské ředitelství policie pražský magistrát, aby aktivoval na šesti místech v Praze funkci automatického rozpoznávání obličejů. Chce začít testovat rozpoznávání obličejů na šesti kamerách v centru Prahy.

Považuji to za nebezpečný zásah do soukromí občanů a ohrožení bezpečnosti České republiky! V době klesající zločinnosti v centru Prahy není na místě zavádět permanentní kontrolu veřejných prostor za pomocí kamer s rozpoznáváním obličejů a identity občanů.

Pokud by ke spuštění systému přesto mělo dojít, musí existovat stoprocentní záruky, že se snímané obrazy nedostanou mimo území České republiky a že je pod kontrolou celý řetězec skladování dat a jejich úložiště. V opačném případě je jakékoliv používání systému zcela nepřijatelné z hlediska bezpečnosti České republiky, jejích občanů i dalších osob, které se v ČR nacházejí, například azylantů ze zemí totalitních režimů.

Vítám, že se záměru na spuštění automatizovaného systému rozpoznávání obličejů na veřejných prostranstvích bude zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů. Jako Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu se budeme této věci také věnovat.