Moje články a komentářeNovinky

Vzkaz Pavla Fischera před volbami

Vážení přátelé,

do volby prezidenta republiky zbývají poslední hodiny. Dovolte mi shrnout, co chci ve svém programu hájit. 

V první řadě chci být co nejčastěji v terénu. Chci vědět, jakými názory a v jakých podmínkách žijí lidé v mé vlasti, a budu vždy právě tam, kde mne občané budou potřebovat. 

Vedle úspěchů si mnozí uvědomujeme, že v naší zemi není leccos v pořádku. Co všechno je třeba napravit? Obzvlášť pečlivě se chci věnovat čtyřem vzájemně propojeným oblastem našeho života. Jsou to bezpečí, rodina, místní život a postavení v EU.

 

Bezpečí a členství v NATO

Budu usilovat o reformu soudnictví, dodržování zákonnosti a zkvalitnění legislativní práce. Mým cílem je stejná spravedlnost pro všechny. Naše členství v NATO považuji za klíčové a hodlám podporovat naši aktivní účast. V situacích, kdy budeme nuceni postavit se zlu, s nímž se nevyjednává, jsem jako vrchní velitel branné moci připraven vydat jednoznačný rozkaz. 

Bezpečnost státu vyžaduje:

 • obranu hranic proti nepřátelským skupinám či jednotlivcům
 • ochranu životů a majetku při živelných pohromách
 • ochranu občanů proti zločinnosti uvnitř země
 • ochranu občanů proti moci přebujelé byrokracie
 • ochranu občanů a rodin proti manipulaci a extrémismu
 • ochranu seniorů, kteří mají právo důstojně prožít závěr života

 

Rodina

Nejvzácnějším pokladem státu jsou lidé, protože vytvářejí veškeré bohatství ekonomické i kulturní. Vyrostl jsem v tradiční vícegenerační rodině, která mi dala do života pevné hodnoty. Rodina je základem společnosti i státu, proto musí být v centru zájmu a dostat veškerou péči a ochranu. 

Budu proto:

 • zásadně obhajovat rodinu proti všem pokusům o její oslabení
 • usilovat o zvýšení prestiže učitelů a výchovných pracovníků a podporovat legislativní úpravy umožňující jejich výchovné působení
 • podporovat volnočasové organizace a aktivity pro děti, pro rodiny i seniory
 • usilovat o obnovení prestiže rukodělné práce a o rozvoj řemesel

 

Místní život

Citlivě vnímám problém vylidňování venkova a živelný růst měst. Na obou stranách to přináší lidem obtíže, protože ekonomické výhody nelze bezvýhradně nadřadit všemu ostatnímu. Občané musí být na prvním místě. Jedině dlouhodobá politická práce může změnit naši zemi v horizontu patnácti let k lepšímu. Můžeme to zvládnout, ale musíme začít včas, tedy hned. 

Budu proto usilovat o:

 • úpravy v rozdělování státních peněz
 • zjednodušení pravidel státní správy a samosprávy
 • všestrannou podporu kulturní a volnočasové činnosti
 • zajištění občanské vybavenosti, především v oblasti sociální péče a zdravotnictví

 

Postavení v EU   

Evropu utvářelo křesťanství, je udržitelná jen tehdy, pokud nezapomene na křesťanské morální hodnoty, k nimž se ostatně EU při svém vzniku přihlásila. Členství v EU chápu jako velkou ekonomickou i politickou příležitost a budu se zasazovat o to, abychom si dokázali stanovit priority a prosadit se s nimi v EU. 

Jsem připraven:

 • usilovat o zachování naší měny do doby, než bude eurozóna připravena na náš vstup a než my sami budeme připraveni (Euro je především politický projekt a politické důvody k tomu, abychom se do něj zapojili, mohou vzhledem k vývoji ve světě nastat rychle)
 • hájit a rozšiřovat uplatňování subsidiarity, tedy výkonu pravomocí co nejblíže občanům
 • odmítat centralistické normy, kvóty a předpisy, které lidem překážejí v každodenním životě
 • vzepřít se přijetí pravidel a zákonů, které jsou proti zdravému rozumu
 • aktivně se účastnit na přebudování EU, které považuji za nevyhnutelné
 • jako diplomat upevňovat spolupráci s těmi členskými zeměmi, které situaci v EU vidí obdobně

Vždy mě překvapovalo, jak málo v naší historii mnohdy stačilo, aby nastal dějinný zlom. Jsem přesvědčen, že rok 2018 s řadou významných výročí 20. století nás znovu staví před dějinnou odpovědnost. Naše země si volí prezidenta. A může si zvolit správně.

Prosím, nezapomeňte přijít k volbám. Máme šanci společně změnit naši zemi. A pokud se rozhodnete dát mi svůj hlas, nezklamu Vás.

Váš

Pavel Fischer

 

Ke stažení: Vzkaz Pavla Fischera voličům (PDF)