2 příloha aktiva, pasiva, výsledkovka

2 příloha aktiva, pasiva, výsledkovka