Z médií

Pavel FISCHER – kandidát na prezidenta má podporu Svazu pacientů ČR

Svaz pacientů ČR vyhodnotil kandidáty na prezidenta České repuubliky a rozhodli jsme se dát podporu na prezidenta ČR

Pavlu Fišerovi !

Je to člověk, který má v sobě: důstojnost, poctivost a lidskost! Imponuje nám jeho a jeho manželky Kláry Fischerové přístup k běžným problémům občanů a pacientů…

Zdroj: http://www.pacienti.cz/?p=1464