Moje články a komentáře

Odpověď na otevřený dopis Koalice za manželství

V Praze dne 20. 12. 2017

Vážení přátelé,

děkuji za váš otevřený dopis.

Svých neuvážených výroků, kterých jsem se dopustil na debatě v Katolickém domě v Blansku, lituji. Zapletl jsem se do odpovědí na otázky související s ochranou rodiny a pedofilů. Měl jsem v prvé řadě na mysli princip vyloučení střetu zájmů při důležité veřejné funkci a uvedl jsem zcela nepatřičný příklad.

Plně chápu, že se homosexuálních občanů mé neuvážené výroky musely dotknout a že je vnímají jako nespravedlivé a diskriminující. Proto prosím přijměte mou omluvu. Cítím se trapně, že jsem v dané chvíli, v té situaci na debatě tak mluvil. Omlouvám se za to.

Zastávám názor, že kádrovat někoho pro jeho náboženské, sexuální či politické názory je nepřijatelné. Nedělal jsem to nikdy a nebudu to dělat ani jako prezident.

Jsem zastáncem tradičního pojetí rodiny a vím, že právní ochrana rodin a dětí je pro naši společnost klíčová. Se svou ženou žiji pětadvacet let a společně jsme vychovali čtyři děti. Sám jsem také byl v podobné rodině vychován. Jiný typ rodinného soužití z osobní zkušenosti neznám. Mezi homosexuály mám ale mnoho přátel, takže vnímám, že i oni chtějí mít rovné postavení před zákonem a mnohdy touží po tom založit rodinu. To vše je však pro mne natolik intimní záležitost, že jsem s nimi diskuzi na toto téma vlastně nikdy nevedl.

Soužití homosexuálních párů tedy mohu posuzovat jen z hlediska legislativního. Stávající právní úpravu registrovaného partnerství lze jistě vylepšit – například v otázce dědictví nebo vdovského důchodu,  které se na ně zatím nevztahují. V případě homosexuálních párů jsem pro vzájemné přisvojení vlastních dětí, to mi z hlediska právní ochrany dětí dává smysl. Nejsem si ale jistý, zda by stejně tak vhodná byla adopce obecně. Dle mého soudu jde o neprobádaný terén. Neměli bychom vycházet jen z nároku na dítě, ale především z principu práv dítěte samotného. Dítě není nároková věc.

Pokud bych se proto k návrhu zákona o adopcích homosexuálními páry měl postavit jako prezident, požadoval bych nejprve důkladnou analýzu dopadů, vyhodnocení stávajících zkušeností a pokud vůbec, pak odpovědnou přípravu v tom, jaké konkrétní zátěže a další nároky tento typ adopce může na děti vlastně klást a jaký dopad to může mít na celou společnost. Považoval bych velmi prospěšné otevřít toto téma na odborné úrovni.

Velmi oceňuji vaši nabídku k diskusi. Vím, že v této citlivé otázce potřebuji partnery. Přijímám proto opravdu upřímně rád.

Se srdečným pozdravem,

Pavel Fischer

Ke stažení (PDF): Odpověď na otevřený dopis Koalice za manželství