International Uyghur Forum

It’s time to prepare sanctions against China

Projevy|30.10.2023


Kam dál?

Ke vztahům ČR a EU s Tureckem

7.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

Ke vztahům ČR a EU s Tureckem

K novele zákona o státním zastupitelství

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K novele zákona o státním zastupitelství

K zákonu o zbraních a střelivu

6.3.2024

Projevy

Projev na 22. schůzi Senátu

K zákonu o zbraních a střelivu

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K problematice domácího a sexualizovaného násilí

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 122 Vážený pane předsedající, dámy a pánové, řešíme úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Když jsem poslouchal celou tu bohatou debatu, chtěl jsem poděkovat všem, kdo nás obohatili o jejich životní nebo profesní zkušenost, která byla tak syrová, že si člověk sahá na to, jaké to je být policistou nebo lékařem nebo […]

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K navržení Milana Hulmáka prezidentem republiky na soudce Ústavního soudu

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.) videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 196 Vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, dámy a pánové, děkujeme panu prezidentovi, že přišel. Opravdu si toho vážíme, je to pro nás velmi důležité. Oceňuji, že pan prezident navrhl kandidáta, který jako své východisko uvádí na prvním místě jedince a jeho zájmy, tedy občana, a teprve až potom společnost nebo stát. Posuzujeme dnes kandidáta s mnoha dobrými předpoklady, a za to děkuji. Nicméně je tady několik nezodpovězených […]

24.1.2024

Projevy

Projev na 21. schůzi Senátu

K využití ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny

Projev senátora Pavla Fischera na 21. schůzi Senátu dne 24. ledna 2024 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu mimořádného jednání Evropské rady, které se koná dne 1. února 2024 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, děkujeme za to, že jste, pane premiére, přišel mezi nás, abyste nás informoval o pozicích vlády před mimořádnou Evropskou radou. To, co jste tady přednesl, má naši podporu. Já bych řekl, že i to, co zmiňoval můj předřečník, je mimořádně důležitá okolnost, na kterou nesmíme zapomínat. Dovolte mi, abych nejenom podpořili záměr, aby z EU dostala Ukrajina na příští roky 50 miliard, v […]

20.12.2023

Projevy

Projev v Senátu

K jednání Evropské rady a k bezpečnosti v Evropě

Projev senátora Pavla Fischera na 20. schůzi Senátu dne 20. prosince 2023 k Informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 14. – 15. prosince 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze senátní tisk č. 206 Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych krátce obecně reagoval a pak se zaměřil na některé otázky, které jsou také v závěrech jednání Evropské rady, která proběhla 14. a 15. prosince. Ano, je potřeba, abychom vedli diskusi o tom, jak pokračovat ve chvíli, kdy jsme jako Evropa, jako EU pod atakem. A tady mám na mysli např. základní pravidla respektu k mezinárodním závazkům. Není to tak dávno, co […]