Projev v Senátu

K výsledkům jednání Evropské rady

Projevy|13.7.2023


Kam dál?

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

K výroční zprávě nejvyššího kontrolního úřadu

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 101 Vážený pane předsedající, pane prezidente, dámy a pánové, krize, kterými procházíme v posledních letech, vrhají světlo na naše silné stránky a na naše slabé stránky. Na to, co funguje, a na to, co nefunguje. A řadu z věcí a z poznatků, se kterými za námi přichází NKÚ, vidíme, že prověřil čas. Dovolte, abych jenom citoval tři příklady, abyste věděli, co mám na mysli. V roce 2019 jsme tady na tom místě projednávali zprávu za rok 2018, kdy hlavní motto bylo […]

13.7.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Latinskou Amerikou a Karibikem

Projev senátora Pavla Fischera na 14. schůzi Senátu dne 13. července 2023 ke Společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk EU č. K 060/14 Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Jednáme o společném sdělení Evropskému parlamentu a Radě, Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se tím zabýval na 11. schůzi dne 12. července, přijali jsme usnesení č. 77, ve kterém přijímáme k tomuto společnému sdělení doporučení, které za chviličku přečtu. Doporučujeme Senátu PČR, aby se ke společnému sdělení Evropskému parlamentu […]

26.6.2023

Projevy

Projev na pietním shromáždění

Příběh života doktorky Milady Horákové inspiruje dodnes

Projev Pavla Fischera na pietním shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové Bazilika sv Petra a Pavla na Vyšehradě 26. června 2023 Vážený pane řediteli školy JUDr. Milady Horákové, vážená paní místopředsedkyně Senátu, vážená paní senátorko, vážení představitelé Klubu Milady Horákové, vážení představitelé státní správy a samosprávy, vážená rodino, setkáváme se na staroslavném Vyšehradě, abychom uctili památku doktorky Milady Horákové. Číst příběh jejího života inspiruje, a to doslova pokaždé jinak. Když jsem se dnes začetl do jejího životopisu, zaujala mě tam dvě místa. Její heroický čin a její neuvěřitelná činorodost – kolik toho zvládala! – umožnili její nejbližší, její rodina. Na prvním místě její manžel doktor Bohuslav Horák. To s […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

K činnosti ÚOHS, cenám potravin a mobilních dat

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Výroční zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze tisk č. 80 Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo ÚOHS, dámy a pánové, výroční zpráva ÚOHS, kterou tu dnes projednáváme, je mimořádně důležitá. Žijeme v nejistých dobách a právě činnost regulátorů, o kterých budu dnes krátce mluvit, je naprosto stěžejní. Není žádným tajemstvím, že českou cenu za mobilní data například s Polskem nelze vůbec začít srovnávat. Ty ceny jsou takové, že tam, kde začínají cenové tarify operátorů v ČR, tam někde skončily tarify v Polsku. Jistěže podoba smluv se může trochu […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

Ke vztahům s Kosovem

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Tisk č. 171 Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vyřešit krátkým vystoupením situaci na Balkáně po těch zvěrstvech, která lze označit za válečné zločiny, pominout všechny ty zločince, kteří stanuli před soudem a byli za ta zvěrstva pravomocně odsouzeni, prostě nejde. Nejde ani vytrhávat z té mozaiky, kultury, […]

21.6.2023

Projevy

Projev v Senátu

K otázkám pomoci Ukrajině a mezinárodní spolupráce s Čínou a Latinskou Amerikou

Projev senátora Pavla Fischera na 13. schůzi Senátu dne 21. června 2023 k Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a o programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 29. – 30. června 2023 videozáznam vystoupení Pavla Fischera stenozáznam schůze Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, jednáme o pozicích vlády pro jednání Evropské rady, která bude 29. a 30. června. Celá řada věcí už tady padla, ale já bych některé rád doplnil a rozvedl. Zmínil jste ve vašem vystoupení, a myslím, že to byl i můj předřečník, otázku členství Ukrajiny v Evropské unii. To znamená co nejrychleji otevřít, nejlépe do konce roku, přístupové rozhovory s […]
K přípravě summitu NATO ve Vilniusu

31.5.2023

Projevy