Projev v Senátu

K zákonu o financování obrany

Projevy|31.5.2023

Projev v Senátu: K zákonu o financování obrany

Kam dál?

Ke studentům při slavnostní promoci v Betlémské kapli

21.6.2024

Projevy

Naše soukromí v záplavě nových technologií: jak regulovat elektrická auta nabitá senzory?

19.6.2024

Projevy

Projednávání výroční zprávy Úřadu na ochranu osobních údajů při 25.schůzi Senátu

Naše soukromí v záplavě nových technologií: jak regulovat elektrická auta nabitá senzory?

Naše ústava není hodnotově neutrální

19.6.2024

Projevy

K návrhu prezidenta na ústavní soudce, vystoupení na 25. schůzi Senátu

Naše ústava není hodnotově neutrální

Ne znamená „ne“. K novele trestního řádu a nové definici skutkové podstaty znásilnění

30.5.2024

Projevy

Projev senátora Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 30. května 2024

Ne znamená „ne“. K novele trestního řádu a nové definici skutkové podstaty znásilnění

K podpoře Tchaj-wanu, který má trvalý zájem zapojit se do mezinárodní spolupráce

30.5.2024

Projevy

Projev senátora Pavla Fischera na 24. schůzi Senátu dne 30. května 2024

K podpoře Tchaj-wanu, který má trvalý zájem zapojit se do mezinárodní spolupráce

27.5.2024

Projevy

Konference Vnitřní bezpečnost a odolnost státu

Elektrická auta z Číny jsou vážné bezpečnostní ohrožení

Vážený pane předsedo výboru pro bezpečnost, Páni generálové, Dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil své vystoupení jednou citací, potom historickým exkursem, a nakonec nabídl perspektivu do budoucna. Sir Charles Dearlove, někdejší ředitel britské služby MI6, před měsícem vystoupil s varováním před dovozem elektroaut z Číny. Podle něj dnes čelí Spojené království závažné bezpečnostní hrozbě. Podle něj jsou auta napěchovaná senzory obdobně vážnou hrozbou jakou v minulosti představovala firma čínská Huawei pro sítě 5G. Varování podobně slyšíme z USA a dokonce i z Evropské komise. Je-li to hrozba, podobně jako bývala firma Huawei, jak tvrdí šéf britské zpravodajské služby MI6, pak mi dovolte krátký historický exkurs. Mezi bezpečnostními institucemi České republiky […]

24.5.2024

Projevy

Diskusní příspěvek na semináři o obraně a bezpečnosti

Občan v první linii

Dámy a pánové, páni profesoři, Dovolte mi začít dvěma citáty.  „U těch, kdo se drží stranou veřejného dění, pozoruji jistou falešnou nadřazenost, která se stala skutečným morem dnešní doby. Pozoruji na nich téměř lživou toleranci. Zvláště u těch, kdo došli k přesvědčení, že už mají odpověď na většinu otázek. Neměli bychom však přehlédnout, že podobný postoj dnes doslova paralyzuje západní společnosti.  Naopak u každého, kdo se rozhodl pro něco angažovat, sleduji až ohromující zaujetí pro svobodu. V tom nasazení, které každé angažmá předpokládá, se totiž člověk polidšťuje, stává se svobodnějším. Vždyť u člověka není jeho svoboda stavem, ale je to spíše neustálý zápas. Teprve sérií osobních rozhodnutí se člověk stává svobodným. […]

12.5.2024

Projevy

Address to the members of the Harvard Law School Association of Europe 

Uncompromising Values: The Line We Won’t Cross with China (and Ourselves)

Harvard University has a distinguished history and is one of the best universities not only in the United States but also in the world. Its core values are veritas, or truth, as well as systematic education, excellence in scholarship and learning, and ultimately a commitment to preparing leaders who can make a positive impact on the world. In today’s world, where there is no shortage of diverse challenges, belonging to a prestigious institution like Harvard is also a commitment. You are all graduates of the Law School. So let me begin your meeting in Prague with a few remarks.  First, welcome to the Senate of the Parliament of the Czech […]

12.5.2024

Projevy

Vystoupení ke členům Evropské asociace absolventů práv na Harvardu

Hodnoty nejsou na prodej. O komunistické Číně a o nás.

Univerzita v Harvardu má úctyhodnou historii a patří k nejlepším nejen v USA, ale i ve světě. Jejími základními hodnotami je veritas, tedy pravda, a také systematické vzdělávání, excelence ve vědě a studiu a nakonec i závazek připravovat lídry, kteří dokážou přinášet pozitivní dopady na svět. V dnešním světě, kde nechybí nejrůznějších§vnější výzvy, je právě příslušnost k tak prestižní instituci jakou je Harvard, také závazek. Jste všichni absolventy právnického studia. Dovolte mi proto na úvod vašeho jednání v Praze několik poznámek.  Především vás vítám v Senátu Parlamentu ČR. Tedy v místě, kde vznikají zákony a kde vedeme rozpravu o významných otázkách dnešní doby.  Úcta k právu, respektování práva a respekt […]