Moje články a komentáře

Ministři se musí vzdát svých chráněnců

Novému šéfovi státní služby bude muset naslouchat především samotná vláda.

Zavedení státní služby nebude zadarmo.

Státní správu založenou na profesionalitě by měla jednoznačně podpořit i opozice.

 

Hledání superúředníka skončilo. Vláda vybrala šéfa státní služby. Josef Postránecký začne pracovat jako náměstek ministra vnitra. Do jaké služby se ale vlastně pouští? Vláda Bohuslava Sobotky si dala za cíl přijmout zákon, který by dal pevný rámec úřadům a pomohl zavést všeobecně respektovaná pravidla. To je chvályhodný počin. Jenže nakonec se namísto silného úřadu, který by podléhal přímo premiérovi, prosadila varianta, aby úředníky spravoval jeden z náměstků na ministerstvu vnitra. To je první vážný limit. Až budoucnost proto ukáže, zda to celé má smysl.

 

Novému šéfovi státní služby bude muset naslouchat především samotná vláda. Z hlediska dynamiky vedení úřadů by stálo za analýzu, kolik máme nových tváří. Na úrovni náměstků se v posledních měsících objevili noví lidé. O jejich loajalitě koaličním stranám ve vládě netřeba pochybovat, ale mnohdy jde o pracovníky bez prokazatelné zkušenosti s prací ve státní správě. Pokud se má celý systém stabilizovat a postavit na solidní základ, nejbližší týdny bude třeba věnovat pozornému výběru kvalitních pilířů v jednotlivých úřadech. Těmito pilíři mají být státní tajemníci. Přitom bude třeba, aby pravidla profesionality a nestrannosti respektovali především ministři. A aby připustili, že někteří z jejich chráněnců nebudou mít na funkci potřebnou kvalifikaci.

 

Zavedení státní služby nebude zadarmo. Bylo by správné, aby se opozice vlády tázala, kolik nových pracovníků se na ministerstva v posledním roce přijímalo. V některých případech šlo o navýšení, které s ohledem na požadavek rozpočtové kázně nedává smysl. Vláda udělala řadu chyb. Jednou z nich bylo, že připustila, aby se při výběru superúředníka oslabilo kritérium znalosti cizích jazyků. Jako by stačilo, aby v době, kdy se školáci povinně učí cizí jazyky, nejvyšší úředník vyjednával se zahraničními delegacemi přes tlumočníky. Nyní je čas chybu napravit. Státní služba musí být otevřena doporučením, která pro členské země vydává OECD, musí se prosadit systém zahraničního vzdělávání a stáží, aby mezi úředníky přibývalo těch, kteří si získali ostruhy v zahraničí.

 

Nemůžeme se však spokojit s tím, že jde o úkoly výhradně pro vládu. Státní správu založenou na profesionalitě by měla jednoznačně podpořit i opozice. Jde však o téma i pro širokou veřejnost. Společnosti musí záležet na tom, kdo jsou její úředníci. Mizerná státní správa má přímý vliv na výkonnost země a může oslabit její schopnost obstát v mezinárodní soutěži. Šéf státní služby proto bude potřebovat podporu. A to nejen od politiků.

Zdroj: http://HN.IHNED.CZ/c1-63457130-ministri-se-musi-vzdat-svych-chranencu