NovinkyTiskové zprávy

Pavel Fischer zaslal dopis prezidentovi republiky

Pavel Fischer zaslal dne 3. března 2021 prezidentovi republiky Miloši Zemanovi tento dopis:

Vážený pane prezidente, 

naše země prochází zatím nejtěžším obdobím od začátku covidové pandemie. V takových časech národ potřebuje, aby k němu hlava státu důstojně promluvila v duchu solidarity a naděje. Místo toho od Vás slyšíme slova urážlivá, hanebná a zdraví škodlivá. 

Ve dnech, kdy se život v zemi zastavil, zdravotnictví hrozí kolaps a naši spoluobčané jsou ohroženi na životech, místo zájmů vlastního státu otevřeně prosazujete zájmy Ruské federace. A to jak v případě dostavby jaderné elektrárny Dukovany ruskou státní firmou Rosatom, tak v aktuální otázce použití ruské vakcíny Sputnik V.

Přitom je Vám dobře známo, že vakcíny, jimiž se má očkovat v České republice, musí projít schvalovacím procesem Evropské unie, aby byla zaručena minimalizace rizik jejich použití. Tak vyznívá jeden ze závěrů setkání ústavních činitelů ze dne 23. února 2021, jehož jste se osobně účastnil. Jako ústavní činitel s odpovědností za bezpečnost státu se ptám: Co se změnilo, že se český prezident obrací na Vladimira Putina a připravuje cestu pro nákup vakcín, které jsou neprověřené, nedůvěryhodné, a tedy nepoužitelné? Ruský výrobce o schválení pro země EU dosud ani nepožádal. Proč vystupujete jako jeho mluvčí a nestojíte na straně občanů naší země?

Mám důvodné podezření, že Vaše iniciativa ve prospěch využití Sputniku je vedena Vaší setrvalou tendencí učinit nás závislými na nedemokratických státech. Jinak byste musel respektovat právní řád a dělbu moci v naší zemi. Apeluji proto na Vás, abyste si jako prezident České republiky nezákonně neosvojoval pravomoc správního orgánu, který odpovídá za certifikaci vakcín. Není ve veřejném zájmu, aby se k bezpečnostním incidentům, které Česká republika řeší a v nichž osobně sehráváte spornou roli, přidala bezpečnostní ohrožení nová, a to konkrétně ohrožení zdraví obyvatel a oslabení důvěry v obtížný proces vakcinace. 

Občané České republiky potřebují prezidenta, který ctí a chrání Ústavu a je jim oporou v těžkých dobách. Apeluji na Vás, abyste tuto roli začal plnit a zdržel se výroků, které sabotují boj s pandemií, podlamují instituce naší země a oslabují odolnost naší společnosti.

S pozdravem
Pavel Fischer