NovinkyTiskové zprávy

Tisková zpráva: Senátoři řeší tendr na Dukovany: kritizují premiéra za utajování bezpečnostních informací a jeho postup označili za nezákonný

Členové bezpečnostního výboru Senátu ve středu 18. listopadu 2020 řešili tendr na stavbu nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Podle nich vláda rozhoduje příliš rychle. Premiér Andrej Babiš navíc odmítl sdělit předsedovi výboru Pavlu Fischerovi (nestr.), jak jsou ve smlouvách zakotveny bezpečnostní garance. 

„Vláda má především řešit krizi, kterou nezvládá. Jsem velmi znepokojen tím, jak překotně v této době postupuje v přípravě tendru na Dukovany. Proto jsem 27. října poslal premiérovi dopis s otázkami, který jsem také zveřejnil. Jeho odpověď je vágní, premiér se odvolává na zákon o utajování informací a na důležité otázky neodpovídá. Tajit režimové informace před senátory je však v přímém rozporu se zákonem! Jako bezpečnostní výbor Senátu tedy důrazně žádáme, abychom neprodleně dostali k nahlédnutí veškeré dokumenty a podklady, které se týkají bezpečnosti. U tak rizikového projektu je to naprosto nezbytné,“ dodává předseda výboru Pavel Fischer. 

Bezpečnostní výbor přijal usnesení „k národní bezpečnosti a přípravě tendru na stavbu jaderných bloků“. Senátoři vládu vyzývají, aby plně respektovala závěry odborné skupiny, kterou sama svolala, a připomínají text Bezpečnostní strategie ČR. V ní se totiž píše, že je povinností vlády zajistit energetickou bezpečnost, aby projekty „nepředstavovaly hrozbu jejich zneužití při prosazování hospodářských a politických zájmů cizí moci na úkor České republiky“. To je podle senátorů v příkrém rozporu se skutečností, že vládní představitelé deklarovali zájem přizvat k účasti v tendru zájemce z Ruska a Číny. 

Podle předsedy výboru Pavla Fischera je riskantní, aby se na klíčovém tendru podílely firmy se státní účastí ze zemí, které považují Českou republiku za nepřítele. „Výbor vyzývá vládu, aby do tendru nepřizvala uchazeče z Ruské federace a Čínské lidové republiky,“ stojí v usnesení bezpečnostního výboru. V souvislosti s tím senátoři konstatují, že „je nežádoucí, aby se na strategické stavbě jaderné elektrárny podílely společnosti s účastí států, které přistupují k zemím NATO jako k nepřátelským, nebo jejichž představitelé jsou na sankčním seznamu EU.” 

Senátoři dále uvádějí, že „držet bezpečnostní garance občanů ČR v režimu utajení před senátory Parlamentu ČR je v příkrém rozporu se zásadou parlamentní kontroly a s platnými zákony,“ a požadují předložení zadávací dokumentace k tendru do 9. prosince 2020. Výběr dodavatele chce vláda spustit do konce tohoto roku, v roce 2022 by pak měl být vybrán vítěz tendru.

 

Přílohy: