NovinkyProjevy

K teroristickým útokům ve Francii – Projev v Senátu

Vážený pane předsedající. Navrhujeme, aby Senát, který dnes zasedá, vyjádřil účast a postoj k útokům, které dnes ráno proběhly ve Francii. Rád bych vás požádal teď na začátek o chvíli ticha. Kdybychom se mohli postavit a vzdát úctu obětem – tři lidé přišli o život. Děkuji vám.

Navrhujeme, aby náš Senát zareagoval, aby přijal usnesení, které máte všichni před sebou na stolech. Teď ho přečtu. Potom vystoupíme ještě s dalšími komentáři v rozpravě. Navrhujeme přijmout usnesení Senátu z 28. schůze konané dne 29. října 2020 k teroristickým útokům ve Francii: Senát s ohledem na skutečnost, že ve Francii došlo k útoku na středoškolského učitele Samuela Patyho, na tři osoby v kostele v Nice a k dalším opakovaným, mimořádně brutálním útokům islamistických teroristů, kvůli nimž dnes zvýšila francouzská vláda stupeň ohrožení republiky,

I. odsuzuje terorismus a násilí, kterému v jeho důsledku čelí francouzská společnost,

II. považuje útok na učitele za akt proti svobodě myšlení a útok v kostele za akt proti svobodě vyznání, tedy za útoky proti samotným fundamentům svobodné společnosti,

III. vyslovuje podporu všem institucím Francie, které zajišťují dodržování zákonů a právního státu, stejně jako přístup ke vzdělání a k informacím,

IV. přihlašuje se k ideálům svobody, demokracie a všeobecných lidských práv,

V. vyjadřuje v této těžké chvíli solidaritu a podporu občanům Francie,

VI. pověřuje předsedu Senátu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu Francie, velvyslance Francouzské republiky a ministra zahraničních věcí České republiky. Děkuji.

(…)

Děkuji za slovo. Nejprve bych chtěl navrhnout dvě malé změny v našem usnesení. Mohli bychom škrtnout „fundamentům“ a nahradit „základům“. A škrtnout slovo „všeobecných“ a nechat jenom „lidských práv“. To znamená, v bodě II. místo „fundamentům“ dát „základům“ a v bodě IV. škrtnout „všeobecných“, protože to je srozumitelné i bez toho.

Nyní co uvést? Od roku 2015 bylo ve Francii nějakých 260 obětí atentátů. V posledních letech zmařily bezpečnostní složky Francie tři desítky útoků, které se podařilo zastavit ještě předtím, než pachatelé přešli k činu. Vidíme, že tady jsou útoky na občany, jsou tady útoky na novináře, Charlie Hebdo se stal ikonou takového útoku, ale jsou tu také útoky na starosty. Možná, že jsme ani nezaznamenali, že v minulých týdnech dva starostové, v Lyonu a poblíž Lyonu, žádali o policejní ochranu nebo ji dostali, protože jim bylo vyhrožováno, že budou podřezáni. Učitel Samuel Paty nejprve čelil výhrůžkám. A protože zkoušel předávat dětem základy kritického myšlení, tak se setkal s brutalitou, která nemá obdoby a kterou nemůžeme tolerovat a ke které nesmíme mlčet. 

Ale obětí útoků se stávají také policejní složky. Řadoví policisté, městští policisté, ale dokonce i protiteroristické jednotky, které vyšetřovaly ty nejzávažnější činy, se staly předmětem podobných útoků. Stejně tak jsme viděli útoky na náboženské komunity. Na židovské komunity a také na představitele křesťanských symbolů a komunit. Ve Štrasburku v roce 2018 na adventních trzích došlo k velmi významným útokům. Jacques Hamel, kněz, byl podřezán ve svém kostele v roce 2016, stal se doslova mučedníkem. Dnes v Nice v bazilice Naší Paní se tři lidé stali obětí, zaplatili životem, a další byli zraněni. Jsou napadány instituce i symboly republiky. V Nice, několik set metrů od místa dnešní tragédie, se přeci v den republiky 14. července v roce 2019 také zabíjelo.

Jakou na to můžeme přinášet odpověď? Francouzská vláda vyhlásila doslova mobilizaci a na celém území Francie vyhlásila poplach kvůli bezprostřední hrozbě útoků.

Útočníci se objevili vzápětí v Avignonu, v Lyonu byli zneškodněni. Na pomoc pořádkovým silám se povolává 7 tisíc vojáků, aby v ulicích hlídali a zabezpečili je. Ti vojáci budou někde chybět. Armáda nemá přeci za povinnost dělat pochůzkáře. Není to poprvé, ale naléhavost, s jakou k tomu dochází, ukazuje, v jak vážném ohrožení se Francie ocitá. Prezident Emmanuel Macron dnes vyhlásil, že Francie je pod atakem. Situace je mimořádně vážná, čelíme nenávistné ideologii, násilí. Násilí na sociálních sítích se promítá do násilí v ulicích. Francie je jednou ze zemí, možná dokonce druhou na světě, která žádá, aby se nenávistný obsah ze sociálních sítí stahoval. Vyžaduje to od nás postoj solidarity, protože tam, kde je útok na policistu, tam je útok na společná pravidla, na právní stát a na slabé, kteří potřebují instituce státu, aby je ochránily. Tam, kde se útočí na učitele, tam se útočí na kritické myšlení. Tam, kde se útočí na starostu, tam se útočí na občany. Tam, kde se útočí na kněze nebo na věřící židovských, křesťanských a dalších komunit, tam se útočí na svobodu vyznání. Tam, kde se útočí na symboly státu, tam se útočí na společnost, která je založena ještě na něčem jiném, než na nějakém sektářství. Proto jsem rád, že dnes můžeme vyjádřit naši blízkost, účast, že také můžeme mít příležitost zkusit pojmenovat, k čemu dochází. Jsme svědky totiž útoku na základy svobodné demokratické společnosti. V tomto střetu nemůžeme zůstat neutrální. Proto vás chci požádat o podporu našeho usnesení. Děkuji.

(Program schůze a stenozáznam najdete na webu Senátu)